1. Arrangementer

Generalforsamling i Business Esbjerg 2021

Tirs. 30. marts 2021
kl. 15.00 - 17.00

Online via Teams

Til alle medlemmer af Business Esbjerg

Pris

  1. Alle deltagere

    Gratis

Generalforsamling

Hermed indkaldes alle medlemmer til ordinær generalforsamling i Business Esbjerg:

Tirsdag den 30. marts 2021 kl. 15-17

Online (Teams)

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesformandens beretning.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
Følgende er på valg i år:
– Flemming Enevoldsen (genopstiller)
– Gitte Kirkegaard (genopstiller ikke)
– Marco MacArtney (genopstiller)

6. Valg af 2 suppleanter.
Følgende er på valg:
– Klaus Nielsen (genopstiller)
– Bente Riis Fogsgaard (genopstiller)

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

8. Behandling af indkomne forslag.
– Vedtægtsændringer – se nedenfor for link til forslag

9. Eventuelt.

Tilmelding sker her fra siden, senest tirsdag den 30. marts 2021 kl. 9. Der udsendes link til Teams på dagen, efter tilmeldingsdeadline.

Med venlig hilsen

Flemming N. Enevoldsen
Bestyrelsesformand

Tirs. 30. marts 2021
kl. 15.00 - 17.00

Online via Teams