1. Fokusområder
  2. Det arbejder vi for

Esbjerg som Danmarks bæredygtige energimetropol

Esbjergs status som energimetropol tager blandt andet udgangspunkt i aktiviteterne på Esbjerg Havn og byens stærke maritime sektor.

Vil du vide mere?

Uffe Lundgaard

Chef for investering og internationale relationer

Kontakt Uffe

I Esbjerg vil vi være førende, når det handler om at producere, distribuere og forbruge energi på den mest bæredygtige måde. Derfor har Esbjerg Kommune vedtaget en målsætning om at være CO2 neutral kommune senest i 2030.

I Esbjerg går vi forrest med den grønne omstilling. Vores position som produktion og udskibningshavn for havvind er vigtigt og vi viser vejen for dansk grøn omstilling. Med et potentiale på mere end 150 GW havvind i Nordsøen inden 2040, vil Esbjerg Havn og vores mange virksomheder spille en væsentlig rolle i EU´s green deal plan i mange år fremover.

GÅR FORREST MED GRØN OMSTILLING

De seneste Power-to-X projekter i Esbjerg viser en ny vej for Esbjergs erhvervsliv fra beskæftigelse i sort til grøn energiproduktion som løsning for fremtidens grønne transport og industri. Og med et potentiale i Carbon Capture Storage i Nordsøen spiller vores stærke værdikæde inden for offshore en vigtig rolle med kompetencer og know-how, der skal realisere potentialet.

Flere grønne virksomheder søger mod Esbjerg som bliver centrum for grøn energiproduktion.

Esbjerg rummer i forvejen stærke klyngeorganisationer såsom Energy Cluster Denmark og Plast Center Danmark, der samarbejder med vores virksomheder. Business Esbjerg og Esbjerg Havn er desuden i gang med at støtte opstarten af den maritime og logistikklynge MARLOG i Esbjerg. Med en stor maritim og logistik industri i Esbjerg ser vi det nødvendigt at styrke innovation samt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og det vil øge synligheden af Esbjergs stærke maritime kompetencer.

BUSINESS ESBJERGS INDSATSER

  • Vi engagerer os i den politiske debat omkring udviklingen i Nordsøen og særligt den grønne omstilling.
  • Vi arbejder for, at Esbjerg bliver en foregangskommune for bæredygtigt energiforbrug, hvor der udvikles løsninger i samarbejde med de lokale aktører.
  • Vi understøtter klyngernes arbejde med innovation i Esbjerg.
  • Vi positionerer Esbjerg i den nationale energipolitik som førende indenfor teknologier i den grønne omstilling.
  • Vi modtager udenlandske delegationer og præsenterer dem for virksomhederne i området, som arbejder med energiteknologi.
  • Vi samarbejder tæt med Invest in Denmark for at tiltrække internationale investeringer i nye bæredygtige energiløsninger til Esbjerg.