1. Indsatsområder
  2. Det arbejder vi for

Esbjerg som Danmarks bæredygtige energimetropol

Esbjergs status som energimetropol tager blandt andet udgangspunkt i aktiviteterne på Esbjerg Havn og byens stærke maritime sektor.

Vil du vide mere?

Uffe Lundgaard

Chef for erhverv & invest

Kontakt Uffe

I Esbjerg går vi forrest med den grønne omstilling. Vores position som produktions- og udskibningshavn for havvind er vigtig, og vi viser vejen for dansk og europæisk grøn omstilling.

Med et potentiale på mere end 150 GW havvind i Nordsøen inden 2040, vil Esbjerg Havn og vores mange virksomheder spille en væsentlig rolle i EU´s green deal plan i mange år fremover.

Derudover vil Esbjerg være førende, når det handler om at producere, distribuere og forbruge energi på den mest bæredygtige måde. Derfor har Esbjerg Kommune vedtaget en målsætning om at være CO2 neutral kommune senest i 2030.

Går forrest med den grønne omstilling

De seneste Power-to-X projekter i Esbjerg viser en ny vej for Esbjergs erhvervsliv fra beskæftigelse i sort til grøn energiproduktion som løsning for fremtidens grønne transport og industri. Og med et potentiale i Carbon Capture Storage i Nordsøen spiller vores stærke værdikæde inden for offshore en vigtig rolle med kompetencer og know-how, der skal realisere potentialet.

Flere grønne virksomheder søger mod Esbjerg som bliver centrum for grøn energiproduktion.

Vores indsatser

  • Vi engagerer os i den politiske debat omkring udviklingen i Nordsøen, og særligt den grønne omstilling.
  • Vi arbejder for, at Esbjerg bliver en foregangskommune for bæredygtigt energiforbrug, hvor der udvikles løsninger i samarbejde med de lokale aktører.
  • Vi understøtter klyngernes arbejde med innovation i Esbjerg.
  • Vi positionerer Esbjerg i den nationale energipolitik som førende indenfor teknologier i den grønne omstilling.
  • Vi modtager udenlandske delegationer og præsenterer dem for virksomhederne i området, som arbejder med energiteknologi.
  • Vi samarbejder tæt sammen med Invest in Denmark for at tiltrække internationale investeringer i nye bæredygtige energiløsninger.