Business Esbjergs forløb, Talentship, er skabt til talenter i erhvervslivet.

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Drømmer du om større personlig gennemslagskraft? Ønsker du større bevidsthed om dine styrker og udviklingspunkter som leder, eller vil du blive bedre til at motivere dine medarbejdere og kolleger? Så er vores Talentship et særligt, personligt udviklingsforløb med fokus på lederudvikling.

Hvad giver Talentship til dig som arbejdsgiver?

 • En medarbejder med stor robusthed overfor forandringer og uforudsigelighed.
 • Udvikling og styrkelse af en nøglemedarbejders talent.
 • En medarbejder, der kan udfordre dig i det daglige og som tør stille spørgsmål og krav.
 • Talenter, der er klar til mere ansvar og ekstra udfordringer.

Det skal du arbejde med på modulerne

 • Personprofiler, teamdynamikker og teambuilding.
 • Personligt lederskab og præsentationspsykologi.
 • Personlig gennemslagskraft og præsentationsteknik.
 • Forandringsparathed og konflikthåndtering.
 • Time management og personlig effektivitet.
 • Mål, motivation og vedholdenhed.

Målgruppe

Ledere, specialister og fremtidige ledere.

Undervisere

Talentsprogrammet faciliteres af Christian Hjermind og Lars Steen Hansen. Med baggrund og stor ekspertise i hhv. håndboldens og psykologiens verden, samarbejder både Christian og Lars i dag med mange virksomheder omkring talent, teambuilding og lederudvikling.

Praktisk information

Vi starter nye forløb op én gang om året i august måned.
Ønsker du at komme på listen til 2024, så send en mail til mai@businessesbjerg.com

Tidspunkt og varighed

Talentship afvikles som et forløb med syv moduler – herunder individuelle samtaler med en erhvervspsykolog – over en periode på seks måneder.

Pris

Medlem: 24.500 kr. ex. moms. Ikke medlem: 29.000 kr. ex. moms.
Prisen er inkl. 6 moduler, 3 personlige samtaler med erhvervspsykolog, Estimate personprofil, forplejning, overnatning på 1. modul, materialer og afsluttende eksamen i coaching og konflikthåndtering (10 ECTS point).

Talentship giver dig som medarbejder:

 • En styrkelse af dit personlige lederskab, som træfsikkerhed i fremtidige beslutninger, valg og fravalg
 • Bevidsthed om dine personlige styrker og udviklingspunkter, som individ og i et team
 • Indsigt i hvad der motiverer dig og hvad, der motiverer dine kollegaer og medarbejdere
 • Indsigt i forandringsledelse, og hvad det kræver at lykkes i en foranderlig verden
 • Personlig gennemslagskraft og redskaber, der får dine budskaber igennem.

Uanset om du er ny i lederrollen, har besiddet den et par år eller måske slet ikke er nået dertil endnu, kan du have gavn af et personligt udviklingsforløb. For at være en god leder, er det nemlig vigtigt at være skarp både på dine egne styrker og udviklingspunkter.

Business Esbjergs forløb, Talentship, er skabt til talenter i erhvervslivet. Det er for nye ledere og potentielle, kommende ledere – eller for mere erfarne ledere, der har brug for ny inspiration.

Hen over et halvt år får du styrket din indsigt i dine egne styrker, faldgruber og udviklingspunkter – både personligt og i et teamperspektiv. Du lærer at forstå, respektere og værdsætte individuelle forskelle – og så lærer du om forskellige personprofiler og hvordan de påvirker hinanden, når de indgår i et team.

På den måde kan du arbejde med selv at blive en endnu bedre leder og medarbejder – og samtidig blive klogere på, hvordan du samtidig kan hjælpe dine kolleger og medarbejdere til at blive stærkere.

"Talentship" udvikler både medarbejdere og virksomheden

Læs denne artikel om offshore-virksomheden Juel & Krøyer, som ser lederudvikling og talentpleje synonymt med omsorg for virksomhedens fremtid

Læs artiklen

På Talentship-forløbet arbejder du i 3 spor og forløbet afsluttes med en eksamen:

Henover seks moduler lærer du om alt fra teambuilding til konflikthåndtering og personlig gennemslagskraft. Mellem modulerne har du mulighed for at bringe din nye viden i spil i praksis – ude på din arbejdsplads.

Imellem modulerne får du mulighed for at sparre med de andre kursusdeltagere om de erfaringer, du har gjort dig. I et ærligt og fortroligt rum, hvor der er plads til at reflektere over de fejl, man begår, og dele de sejre, man opnår.

Erhvervspsykologen giver dig personlig sparring på de erfaringer og indsigter, du får under forløbet – og kan dermed hjælpe dig til bedre selv at løse nogle af de udfordringer, du oplever i dit arbejdsliv.

Eksamensform

Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

En erhvervscase er et kort dokument, der skitserer et virkelighedsnært scenarie eller en problemstilling i form af en konkret, personlig jobrelateret udfordring.

Den studerende viser med udgangspunkt i sit caseoplæg sin evne til gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser at analysere praksis og pege på begrundede handlemuligheder.

Erhvervscasen indeholder således en problemformulering og en fremgangsmåde, mens selve analysen og den deraf følgende konklusion først udfoldes i forbindelse med den mundtlige prøve.

Indhold i erhvervscase

Problemstilling og problemformulering.
En redegørelse for hvilke metoder og analyser, der skal anvendes for at løse problemstillingen.

Omfang

Den afleverede erhvervscase kan være en skriftlig fremstilling på maksimalt 2 normalsider (2×2400 anslag inkl. mellemrum).

Eksamen

Til eksamen præsenteres resultaterne af det arbejde, man har foretaget for at nå fra problemstilling til løsningen.

Eksamensafholdelse

Den mundtlige prøve har en varighed på i alt 30 minutter med følgende fordeling:

7-10 minutters præsentation fra den studerende

15-20 minutters dialog

5 minutters votering og afgivelse af karakter

Bedømmelse

Der anvendes intern bedømmelse (dvs. en censor internt fra Smart Academy).

Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af det afleverede caseoplæg og den mundtlige præstation. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen.

Alle deltagere på Talentship oprettes på et internt hold hos Smart Academy.

2Care4
A/S J. Lauritzens Eftf.
A/S Vestfrost Solutions
AD Libitum – grafisk bureau ApS
Andelskassen
Blue Water Shipping
Bolig Syd Vest
Bramidan A/S
Bramming Apotek
Bramming Plast Industri A/S
Bramminge Apoteker
Brandt Revision
Business Esbjerg
C. S. Electric
CERTEX Peter Harbo A/S
Controlled Polymers A/S
CS Accommodation
Dahl Advokatpartnerselskab
Danske Andelskassers Bank A/S
Dat-Schaub A/S
Den Jyske Kontrolcentral A/S
Det Faglige Hus
Din forsyning
Education Esbjerg
Energy Innovation Cluster
Ernst & Young P/S
Esvagt A/S
EY
Fanø is
Holger Christiansen/Bosch
Høgholm A/S
IAT A/S
IT forum
IT Planeten A/S
JKP Fieldservices ApS
Juel & Krøyer Maintenance Engineering
Juel & Krøyer Maintenance Management
Jutlandia Terminal A/S
Jysk Landbrugsrådgivning
Kebok
Kirk Larsen og Ascanius
Klinik for Fodterapi – Hjerting
Kvist Industries A/S
LandSyd
Lars Højmark
Logitrans
Macarn
MacArtney A/S
Maersk Training Denmark A/S
NaviLogic ApS
Netselskabet N1
Nice Hair ApS
Niras
Norsea Group Danmark
Opti-Safe Førstehjælp ApS
PolyTech A/S
Polytech Test & Validation A/S
Procurator A/S
Rankin Park
Ribe Jernindustri A/S
Ribe Tandlægecenter
Rybners
Semco Maritime A/S
Sihm Højtryk
Skattestyrelsen
Smart Academy
Spar Nord
Sportsconnection
Stennevad A/S
Stensbo
SupC Partner
Surisuri
Sydvestjysk Sygehus
Tage Johansen
Tandlægerne i Kræmmergade
Tandlægerne Ribe
Telcon
Titan Wind Energy Europe A/S
TMC A/S
Valsemøllen A/S
Vestfrost Solutions
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Workpoint
WUAV A/S
ZPD A/S
Ørsted

Talentsprogrammet faciliteres af Christian Hjermind og Lars Steen Hansen. Med baggrund og stor ekspertise i hhv. håndboldens og psykologiens verden, samarbejder både Christian og Lars i dag med mange virksomheder omkring talent, teambuilding og lederudvikling.