Persondatapolitik

Vil du vide mere?

Niels Bock

Økonomichef

Kontakt Niels

Persondatapolitik for Business Esbjerg

Under virksomheden Business Esbjerg hører Iværksætterhuset Riggen, og nedenstående persondatapolitik gælder derfor for også for alle deres aktiviteter.

Dataansvarlig

Business Esbjerg
CVR-nr.: 30164210
Niels Bohrs Vej 6
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 7512 3744
info@businessesbjerg.com

Behandling af persondata og formål

Vi behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med medlemskab, deltagelse i arrangementer, indkøb eller opfyldelse af kontrakter og aftaler. Derudover behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er ansøger til ledige stillinger, er ansat, praktikant, medlem af repræsentantskabet eller bestyrelsen.

De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af vores personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem.

Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger, undtaget herfra er ansatte og medlemmer af bestyrelsen hvor vi også behandler fortrolige oplysninger (CPR-Nr.) og hvis det er relevant følsomme oplysninger i form af evt. helbredserklæringer.

Ansøgere
Med fremsendelsen af din ansøgning til os giver du samtykke til, at vi må behandle de personoplysninger, vi har modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende en mail til os med besked om, at du trækker dit samtykke og dermed også din ansøgning tilbage. Hvis din ansøgning ikke fører til ansættelse hos os, sletter vi personoplysningerne om dig senest efter 6 måneder.

Ansatte
Hvis du er eller bliver ansat hos os, opbevarer vi din ansøgning og dermed dine persondata til brug i den videre ansættelsesproces. I den forbindelse beder vi dig opgive dit CPR-nummer til brug ved oprettelse i vores IT-systemer, og i forbindelse med lønudbetaling, kontakt med pensions- og forsikringsselskab, kommune og lignende. Vi beder dig oplyse navn og kontakt-oplysninger på dine nærmeste pårørende, som vi naturligvis kun vil kontakte i nødstilfælde.

Bestyrelsesmedlem
I forbindelse med medlemskab af vores bestyrelse, er det lovpligtigt, at du foruden dine personlige kontaktoplysninger også opgiver dit CPR-nummer. Disse oplysninger videregives kun til statslige myndigheder, bank og revisor.

Deltager på arrangementer eller i netværk
For deltagere, eller tilmeldte, til arrangementer og netværk, bliver der indsamlet personoplysninger til brug for afholdelse af aktiviteterne.

Deltagerliste deles i enkelte tilfælde med en evt. oplægsholder, eller samarbejdspartner.

Der kan forekomme uddeling af deltagerliste på arrangementer. Her vil fremgå fulde navn, evt. virksomhed.
Såfremt en der er tilmeldt, ikke ønsker at fremgå af en deltagerliste skal det oplyses til os i forbindelse med tilmeldingen, eller umiddelbart efter.

På arrangementer sker det, at vi tager billeder og video til brug på vores hjemmeside, på sociale medier eller andet, der indgår i vores løbende virke. Ønsker du ikke, at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, skal du give besked herom til fotografen/ansvarlige på stedet eller i forbindelse med din tilmelding.

Deltager på erhvervsrejser
For deltagere på erhvervsrejser, arrangeret af os, bliver der indsamlet personoplysninger til brug for afvikling af rejser – herunder kopi af pas. Oplysningerne bruges til reservation af billetter, overnatning og virksomhedsbesøg hvor dette er nødvendigt.
Oplysningerne slettes umiddelbart efter rejsens afvikling og opbevares ikke efterfølgende.

Kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere
Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed.
Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.

Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Videregivelse af persondata

Vi deler ikke dine oplysninger med tredjepart, udover de førnævnte tilfælde i forbindelse med levering af aftalte ydelser.
Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hjemmesider, sociale medier og markedsføring

I forbindelse med din færdsel på vores hjemmesider og sider på sociale medier, registreres din og andre brugeres færdsel via ”cookies”. Disse oplysninger anvendes til at måle trafikken og føre statistik over de mest besøgte sider. Du er fuldstændig anonym i denne statistik.

Vi anvender også cookies til optimering af markedsføring, de cookies sættes kun med dit samtykke. Se status på dit samtykke på siden med vores Cookiepolitik.

Når du sender oplysninger via formularer fra vores hjemmeside, foregår dette via en sikker forbindelse (SSL-kryptering).
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev giver du samtykke til at vi må behandle dine personoplysninger og sende dig nyhedsmails. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via ”afmeld-funktionen” i bunden af nyhedsbrevet.

Når du udfylder vores kontaktbokse, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, udfyldte kommentarer og øvrige oplysninger du har udfyldt.

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.