1. For virksomheder
  2. Netværk

Karrierepartnerskab

En af vores aktiviteter for Karrierepartnere er deltagelse på karrieremesser i de store studiebyer. Her fungerer vi som ambassadører for Karrierepartnerne. Vi inviterer Karrierepartnere til at deltage sammen med os. Deltagelsen er gratis

Vil du vide mere?

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Karrierepartnerskab er et netværk af lokale virksomheder der sammen arbejder for at tiltrække og motivere højtuddannet arbejdskraft.

Målgruppe

Karrierepartnerskabet er for virksomheder med behov for rekruttering af højt kvalificerede medarbejdere og et ønske om at indgå som partner i brandingen af Esbjerg som et godt sted at skabe karriere og bosætte sig.

Pris

28.000 kr. pr. år som forfalder i januar. Ved indmeldelse i løbet af året, faktureres forhåndsvist. Virksomheden skal være medlem.