1. For virksomheder
  2. ESG

GUIDE: Kom i gang med ESG

ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (ledelse). Foto: Flying October.

Vil du vide mere?

Ole Reinsborg

Udviklings- og projektkonsulent

Kontakt Ole

Synes du også, den nye afrapportering af bæredygtighed virker uoverskuelig? Eller tænker du, at den nok ikke påvirker dig som lille virksomhed? Så læs med her, hvor vi forklarer, hvorfor alle virksomheder i fremtiden kommer til at forholde sig til ESG. Og hvorfor elefanten er knap så stor, som den måske virker.

Sandsynligvis kender du allerede lidt til ESG, som er en dokumentation af din bæredygtige indsats inden for de tre områder:

  1. Miljø
  2. Sociale faktorer
  3. Ledelse.

ESG-data er de ikke-finansielle data, som investorer og analytikere i stigende grad efterspørger, når de skal vurdere et selskabs evne til værdiskabelse og langsigtede vækstmuligheder.

Alle store virksomheder i EU bliver fra januar 2024 mødt af særlige krav til deres afrapportering. Derfor efterspørger de i stigende omfang ESG-data fra deres underleverandører. Som lille eller mellemstor virksomhed kommer du derfor heller ikke udenom at forholde dig til ESG.

Kom foran konkurrenterne

Selvom det lugter af mere bureaukrati, og det kan være fristende at håndtere ESG som et nødvendigt onde på lige fod med den halvårlige momsindberetning, kan du bruge ESG aktivt til at øge din konkurrencedygtighed.

Forstår du dine kunders behov, og kan du hjælpe dem med at leve op til deres bæredygtighedsmål, er du måske et skridt foran dine konkurrenter. Og den gode nyhed er, at selvom ESG er omfattende, behøver det ikke være en uoverskuelig opgave.

ESG ordbog

Forstår de vigtigste begreber og bliv guidet igennem alt fra bæredygtighed, CSR, cirkulær økonomi og verdensmål. Du kan downloade ordbogen her

Hent ESG-ordbogen

Som lille eller mellemstor virksomhed med under 500 ansatte råder Ole Reinsborg, der er Udviklings- og projektkonsulent hos Business Esbjerg, samt Helene Bildt Stokholm, erhvervskonsulent hos Business Esbjerg, dig til at bryde elefanten ned i små bider ved at følge guiden herunder.

8 gode råd

Slå koldt vand i blodet. ESG kan virke som en stor mundfuld, men det behøver ikke være så kompliceret. Stik fingeren i jorden og skab et overblik, før du hyrer konsulenter ind: Hvad er egentlig din virksomheds behov? Hvad gør I allerede i forvejen?

til at tage sig af ESG i din virksomhed. Gerne en med interesse for datadokumentation. Ofte vil det naturlige valg være en fra HR- eller økonomiafdelingen. Dog ikke ligefrem HR-chefen, der i forvejen sidder med meget ansvar.

Hvem er vores kunder, og hvilke behov har de, når det kommer til ESG?

Ved at spørge ind til deres dagsorden kan du bedre finde ud af, hvor I som underleverandører først skal sætte ind. Der er f.eks. ingen grund til at styrte ud og købe el-biler til alle i firmaet, hvis kunden lige nu fokuserer på affaldssortering og genanvendelse af pap.

Ved at tage dialogen finder du også ud af, hvor din virksomheds konkurrencefordel kan ligge.

Her registrerer du f.eks., hvor meget CO2 virksomheden udleder, hvordan sygefraværet ser ud, hvor mange kursusdage I har i virksomheden, hvor meget affald, der genereres, medarbejderomsætning, vandforbrug osv. Efter etablering af baseline kan I så lave nogle mål og en strategi til at nå de mål.

Vær opmærksom på, at du sandsynligvis allerede har mange af de nødvendige data liggende i en række af virksomhedens forskellige systemer, f.eks. i bogholderiet.

Det handler om at levere nogle tal, der forandrer sig. I skal hele tiden være bevidste om at forbedre jer. Den tankegang udfordrer mange virksomheder.

Dokumenter det, du kan.

Hvis du støder på data, du ikke kan dokumentere, så vær også ærlig omkring det over for din kunde. Det skyldes risikoen for greenwashing.

Hvis behovet er der. Der er adskillige gratis tilbud rundt omkring.

Tag for eksempel fat i os her hos Business Esbjerg eller dit lokale erhvervshus. Du kan også melde dig på kurser hos Erhvervsakademierne. I bunden af guiden her får du fire gode online-værktøjer til at komme i gang.

Fortæl medarbejderne om ESG og de muligheder, der ligger i det.

Fortæl dem f.eks., hvorfor forretningsrejser bør reduceres og erstattes af Teams-møder, hvorfor det er vigtigt, I sorterer affaldet, slukker lyset og maskinerne (så vidt muligt), eller hvorfor krav til dokumentation øges generelt for de produkter/ydelser, I producerer.

Hvad står det for?

ESG står for:

Environmental. Miljø. Ser på virksomhedens påvirkning af miljøet. Dette inkluderer bl.a. virksomhedens CO2-udledning, energiforbrug, affaldshåndtering og ressourceforbrug.

Social. Sociale forhold. Ser på virksomhedens påvirkning af samfundet omkring sig. Dette inkluderer for eksempel virksomhedens arbejdsforhold, menneskerettigheder, arbejdsmiljø, mangfoldighed og inklusion

Governance. Ledelse. Ser på virksomhedens styring og ledelse. Inkluderer for eksempel virksomhedens ledelsesstruktur, sammensætning af bestyrelsen og dens uafhængighed, etiske retningslinjer og risikostyring.

4 gode værktøjer til at komme i gang med ESG

Opgørelse af ESG-nøgletal er et godt sted at starte, når du vil dokumentere din virksomheds bæredygtige omstilling og indsatser.

Få hjælp til, hvordan du kommer i gang med at dokumentere og opgøre dine ESG-nøgletal på Virksomhedsguiden.

Med Klimakompasset kan du få et overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser og få idéer til, hvordan du målrettet kan nedbringe din virksomheds klimaaftryk.

Bæredygtighedshjulet hjælper dig med at vurdere, hvor bæredygtig din virksomhed er i dag.

Det giver på kort tid en status på jeres bæredygtighedsindsatser og inviterer til dialog, som hjælper med at prioritere jeres videre arbejde med bæredygtig omstilling.

Forstå de vigtigste begreber og bliv guidet igennem alt fra bæredygtighed, CSR, cirkulær økonomi og verdensmål. Du kan downloade ESG-ordbogen her.