1. For virksomheder
 2. Sikring af arbejdskraft

PROJEKT: Seniorer i arbejde

Fastholdelse af seniorer er en god forretning for mange virksomheder. Det kan være med til at sikre nok kvalificeret arbejdskraft og booste udviklingen i virksomheden.

Vil du vide mere?

Arne Fogh

Udviklings- og projektkonsulent

Kontakt Arne

Mange virksomheder har i dag ingen seniorpolitik, samtidig oplever mange virksomheder udfordringer med at rekruttere nye kompetencer, når seniorer vælger at gå nedsat tid eller pension. Ved at arbejde strategisk med seniormedarbejdere (+55 år), kan virksomheden undgå at miste værdifuld viden og kompetencer, samt afhjælpe manglen på arbejdskraft.

Seniorer er dybt kvalificerede, engagerede og ikke mindst erfarne – men mange oplever bøvl og barrierer de sidste år af deres arbejdsliv, selv når de kan og gerne vil arbejde længere. En analyse foretaget af  akademikerne viser, at en tredjedel af seniorerne kan og vil gerne blive længere på arbejdsmarkedet.

Tal fra Seniortænketanken viser også, at hvis vi sikrer et opgør med aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet og lykkes med at få forbedret attraktiviteten for arbejdsende seniorer, så kan vi hente et arbejdsudbud på helt op til 50.000 personer.

Vi hjælper din virksomhed i gang med at arbejde strategisk med ‘Seniorer i arbejde’

Vi tilbyder at hjælpe din virksomhed med at fastholde seniormedarbejdere så længe som muligt og samtidigt sikre at I fremover har en effektiv politik og  kultur omkring seniormedarbejdere.

Det sker i et samarbejde, hvor vi udvikler tiltag inden for følgende områder:

 • Karriereplanlægning: Hvordan skaber virksomhed og medarbejder den bedst mulige overgang fra arbejde til pension.
 • Seniormedarbejdersamtaler: Hvordan løses opgaver nu og i fremtiden således, at erfaring og viden anvendes bedst muligt.
 • Trivsel: Hvordan udvikler virksomheden rammer for god trivsel.
 • Kompetenceudvikling: Hvordan kan virksomheden udfordre den modne medarbejder til at lære nyt.

 

Hvad får din virksomhed ud af det?

 • Konkrete værktøjer til handleplaner og understøttelse af strategien.
 • Strategier og handleplaner, der kan bruges af din virksomhed til at fastholde seniorer.
 • Undgår at værdifuld viden og kompetence går tabt.
 • Kompetenceløft af ledere og HR-medarbejdere.
 • Ledelsessparring og psykologsamtaler.
 • Diplom og logo som senioransvarlig virksomhed.

 

Det får I ud af at deltage

 • Strategi- og handle plan i forhold til virksomhedens seniorpolitik
 • 2 interview med involverede medarbejdere (5-10 medarbejdere, der er 55+).
 • 3 dialogmøder med gruppen af involverede medarbejdere og leder/HR.
 • Tilbud om deltagelse i erfaringsnetværk med 8-10 andre virksomheder.
 • Ledelsessparring med autoriseret psykolog.
 • Evt. tilbud om psykologsamtale for medarbejdere med akut behov i forhold til livssituation.
 • Fælles afslutningskonference, hvor hele projektet markedsføres nationalt.

Hvad koster det?

Virksomheden finansierer med medarbejderens tid – hver deltager i projektet medfinansierer med op til 10 timer af sin tid. Herudover – oplæg til strategi- og handleplan, samt tid til ledelsessparring og  psykologsamtale(r) betaler virksomheden 5.000 kr.