1. For virksomheder
  2. Sikring af arbejdskraft

Opkvalificering af faglærte og ufaglærte medarbejdere

I denne artikel kan du blive klogere på, hvilke overvejelser du bør gøre dig, uanset om det drejer sig om opkvalificering af faglært eller ufaglært arbejdskraft.

Vil du vide mere?

Peter Hegelund

Erhvervskonsulent

Kontakt Peter

Når man som virksomhed lægger ny strategi, køber nye maskiner eller indfører nye arbejdsprocesser, er det vigtigt samtidig at forholde sig til, om disse ændringer medfører behov for opkvalificering eller efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere.

Den årlige MUS-samtale er en oplagt anledning til at afklare dine medarbejderes interesser og drømme. Du kan fx spørge ind til, hvad hver enkelt medarbejder gerne vil lære af nye ting – og hvordan det passer ind i jobfunktionen og virksomheden.

Inden du sætter gang i opkvalificering og efteruddannelse, bør du dog som leder sørge for at danne dig et nuanceret billede af de kompetencer, de enkelte medarbejdere har – både hver især og på tværs. Har du brug for en uvildig kompetenceafklaring, kan du altid kontakte de lokale uddannelsesinstitutioner, der som regel har en fast efteruddannelseskonsulent.

Samtidig er det en god ide at gøre sig nogle tanker om, hvilke kompetencer virksomheden får brug for i fremtiden – så efteruddannelsen og opkvalificeringen ikke baseres udelukkende på medarbejderens egne interesser og/eller et skud i tågen. Hvilke udviklingsplaner er der, og påvirker de kravene til medarbejdernes kompetencer? Hvis I fx planlægger at installere en række nye robotter, skal I måske opkvalificere både faglærte og ufaglærte medarbejdere i, hvordan man betjener disse. Og måske skal nogle af de ufaglærte forinden have et dansk- eller matematikkursus for at kunne starte på robotkurset.

Vi anbefaler generelt, at I gør opkvalificering og efteruddannelse til et fast punkt på dagsordenen, hver gang I snakker strategi i virksomheden – fx når I lægger ny årsplan. Virksomheder forbinder ofte strategi med nye markeder, nye fabrikker og nye produktionsmetoder. Men tit glemmer man i god tid at overveje, hvilke kompetencer det kræver at føre den nye strategi ud i livet – og om man har disse kompetencer allerede, om man skal opkvalificere/efteruddanne de nuværende medarbejdere; eller om man skal ud at ansætte nye medarbejdere.

Når du har afklaret, hvilke kompetencer din virksomhed har, og hvilke I har behov for, kan du på uddannelsesinstitutionerne få hjælp til at skræddersy efteruddannelsesforløb, der matcher den enkelte virksomhed og den enkelte medarbejder. I skal ikke nødvendigvis følge nogle på forhånd fastlagte kurser eller programmer.

Hos Business Esbjerg er vi meget optaget af, at kurser og efteruddannelser bør skabes på baggrund af virksomhedernes behov og krav – ikke omvendt, som det har været tendensen i mange år. Og vi oplever generelt rigtig stor velvilje hos uddannelsesinstitutionerne til den strategi.

Vi hjælper også gerne med vejledning omkring, hvilke kompetencefonde du kan søge til at dække dele af udgifterne til opkvalificering og efteruddannelse.

Selvom en efteruddannelse i mange lederes øjne bør være attraktivt for alle medarbejdere, kan der være barrierer. Det gælder ofte blandt de ufaglærte – mens de faglærte, som HAR siddet på skolebænken for relativt nyligt, ofte er mere interesserede i at lære nyt.

Hos de ufaglærte er det derfor vigtigt først og fremmest at identificere de barrierer – fx at medarbejderen har oplevet ikke at passe ind socialt og/eller fagligt i folkeskolen. Det kan også være ord- eller talblindhed, som kan være enormt tabubelagt og noget, mange medarbejdere forsøger at skjule – eller at han/hun færdes i nogle sociale strukturer, hvor uddannelse slet ikke er noget, man overvejer.

Uanset hvilke barrierer, der står i vejen, må du som leder eller virksomhedsejer forholde dig til – og agere ud fra – dem.

En af de ting, vi tidligere har set have god effekt, er at tilbyde de ufaglærte medarbejdere at nøjes med at tage nogle enkelte fag; med det argument, at det er vigtigt for arbejdsgiveren. Det gør det mere overskueligt for dem, hvis ikke de skal forholde sig til et skoleforløb på 2-3 år – og ofte vil de rigtig gerne gavne virksomheden og glæde lederen. Når de så først ér kommet afsted, finder de ud af, at efteruddannelse slet ikke er så farligt – og så bliver de ofte nysgerrige på at lære mere og måske tage en fuld uddannelse senere.

Du kan således ikke regne med, at du som leder blot kan smide et kursuskatalog ind i frokoststuen – og så stiller medarbejderne sig i kø for at komme på kursus. Derfor er det vigtigt, at du som leder tør sige højt, at det er vigtigt for virksomheden og virksomhedens udvikling, at medarbejderne tager en relevant efteruddannelse. Ellers kan konsekvensen i værste fald blive, at du må opsige god og mødestabil arbejdskraft, fordi de ikke længere er i stand til at håndtere arbejdsopgaverne. Og det vil være et tab for alle parter.

Det er let at købe en robot og sende medarbejdere på kurser som de selv synes der spændende. I fremtidens vindervirksomheder kommer den reelle værdiskabelse når markedspotentialer omsættes i strategiske handlinger, hvor teknologianvendelse samtænkes med medarbejdernes kompetenceudvikling.

Lærlinge – en sikker vej til kvalificeret arbejdskraft

Vi oplever virksomheder, der som en del af deres strategi ikke vil tage lærlinge, men kun rekrutterer færdiguddannede faglærte. I et marked, hvor der er mangel på faglært arbejdskraft er det en dyr strategi, fordi man så skal overbyde andre virksomheder for at kunne ansætte ”deres” medarbejdere.

Derfor er dét at tage lærlinge fordelagtigt; fordi det er en sikker vej til kvalificeret og faglært arbejdskraft.

Desuden er det jo i alles interesse, at der er en faglært arbejdsstyrke i området – og det kræver, at virksomhederne tager lærlinge; og betragter det som et fælles ansvar.

Ligeledes kan lærlinge ofte være med til at forny og optimere virksomheden ved at stille ”dumme” spørgsmål – som kan vise sig at være rigtig gode, fordi de kan føre til en revurdering af processer og rutiner. Lærlinge kan kort sagt give virksomheden et nyt perspektiv på de måder, man altid har gjort tingene på.

Voksenlærling eller ej?

Hvorvidt man som virksomhed foretrækker en ung lærling eller en voksenlærling kan afhænge af flere ting.

Nogle virksomheder går helt bevidst efter voksenlærlinge, fordi deres produktion er enormt kompliceret – og dermed kræver mere modne personligheder. En voksenlærling vil som regel have prøvet noget mere og have mere livserfaring.

Omvendt har voksenlærlinge også oftere deres meningers mod – og mere faste ideer om, hvordan verden ser ud, mens et ungt menneske direkte fra folkeskolen kan være nemmere at præge i virksomhedens ånd. Og der kan være fordele ved at gå begge veje.

Få information om ordningen for vokselærlinge.

Arrangementer for dig

Uddannelse og arbejdsplads

Find mere nyttig viden omkring uddannelse på din arbejdsplads her.