1. Fokusområder
 2. Det arbejder vi for

Sikring af den nødvendige arbejdskraft

Vi afholder hvert år Karrieremesse Esbjerg, hvor ca. 600 jobinteresserede mødes med mere end 50 lokale virksomheder.

Vil du vide mere?

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Hos Business Esbjerg betragter vi mangel på kvalificeret arbejdskraft som en af de væsentligste barrierer for vækst. Virksomheder og institutioner har betydelige udfordringer med at rekruttere medarbejdere med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Derfor arbejder vi målrettet på at skaffe den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger.

Det arbejder Business Esbjerg for:

 • At skaffe den fornødne, kvalificerede arbejdskraft, virksomhederne efterspørger.
 • At øge fokus på erhvervsuddannelserne, da vi mangler erhvervsuddannede i Danmark og i vores område.
 • At profilere og positionere Esbjerg over for højtuddannede fra de store studiebyer.
 • At skabe de bedst mulige rammer for at tiltrække international arbejdskraft.

Esbjergs erhvervssammensætning er tung på energi – men den er samtidig bredt funderet i mange forskellige brancher som bl.a. sundhedsvæsen, logistik/transport, detailhandel og statslige styrelser. Faktisk har antallet af private arbejdspladser været konstant stigende hen over de seneste år, hvilket betyder, at Esbjerg har gode beskæftigelsesmuligheder for stort set alle faggrupper og uddannelser.

I dag kæmper flere brancher allerede med at få den arbejdskraft, de har brug for. Og hos Business Esbjerg betragter vi mangel på kvalificeret arbejdskraft som en af de væsentligste barrierer for vækst. Derfor arbejder vi målrettet på at skaffe den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger.

Det er ikke nok at kunne tiltrække dygtige medarbejdere her og nu. Vi skal også sikre fødekæden på sigt: Hvis ikke virksomhederne har udsigt til at kunne få den arbejdskraft, de har brug for, om fem eller ti år, er der risiko for, at de flytter afdelinger – eller måske hele virksomheden – til andre byer; eller til udlandet.

Vi har et særligt fokus på at sikre flere erhvervsuddannede samt at på unge, højtuddannede i de store studiebyer, som vi inspirerer til bosætning og jobsøgning hos virksomhederne i området.

Med globaliseringen og den hastige teknologiske udvikling er det samtidig endnu vigtigere end tidligere, at virksomhederne kan måle sig med deres internationale konkurrenter. Derfor er efteruddannelse og opkvalificering af eksisterende medarbejdere også et område, vi har valgt af prioritere højt – da det er med til at gøre virksomhederne konkurrencedygtige.

Business Esbjergs indsatser:

 • Vi markedsfører vi jobmulighederne i Esbjergs virksomheder på messer og sociale medier.
 • Vi har sammensat en arbejdsgruppe af repræsentanter fra ungdomsuddannelserne for at skabe en fælles platform og en række fælles kommunikationsindsatser målrettet folkeskoleeleverne.
 • Vi inviterer hvert år til Dit Karrierevalg, hvor eleverne i udskolingen og deres forældre præsenteres for mulighederne for en erhvervsuddannelse hos de 50 deltagende virksomheder.
 • Vi deltager på karrieremesser i hele landet og arbejder sammen med førende virksomheder i området om at præsentere højtuddannede for de karrieremulighederne i området.
 • Vi afvikler vores egen Karrieremesse Esbjerg møder de over 1.000 gæster fra hele landet kan møde mere end 50 lokale virksomheder og skabe kontakter.
 • Vi bringer kandidater og virksomheder tættere på hinanden gennem vores CV-database og online liste med ledige stillinger.

Dit Karrierevalg afholdes hvert år, hvor unge mennesker mødes med lokale virksomheder og får indblik i mange fagområder og håndværk.

Til Dit Karrierevalg inviteres 8. - 10. klasses elever og deres forældre til en snak om mulighederne med en faglært uddannelse.