1. Indsatsområder
 2. Det arbejder vi for

Bedre adgang til arbejdskraft

Essensen af vores indsats omkring arbejdskraft er at tiltrække og sikre arbejdsstyrken og, i samarbejde med erhvervslivet, udvikle og optimere den, så virksomhederne står klar til fremtidens udfordringer.

Vil du vide mere?

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Hos Business Esbjerg betragter vi mangel på kvalificeret arbejdskraft som en af de væsentligste barrierer for vækst. Virksomheder og institutioner har betydelige udfordringer med at rekruttere medarbejdere med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Derfor arbejder vi målrettet på at sikre virksomhederne den arbejdskraft de efterspørger.

Det arbejder vi for:

 • At at skaffe flere faglærte til erhvervslivet i Esbjerg og Fanø Kommuner.
 • At profilere og positionere Esbjerg over for højtuddannede fra de store studiebyer.
 • At give viden og inspiration til vores medlemmer omkring tiltrækning, uddannelse og motivering af potentielle og nuværende medarbejdere.
 • At dele viden om muligheder for jobs i offshorebranchen til alle interesserede.

Esbjergs erhvervssammensætning er tung på energi – men den er samtidig bredt funderet i mange forskellige brancher som bl.a. sundhedsvæsen, logistik/transport, detailhandel og statslige styrelser. Faktisk har antallet af private arbejdspladser været konstant stigende hen over de seneste år, hvilket betyder, at Esbjerg har gode beskæftigelsesmuligheder for stort set alle faggrupper og uddannelser.

I dag kæmper flere brancher allerede med at få den arbejdskraft, de har brug for. Vi betragter mangel på kvalificeret arbejdskraft som en af de væsentligste barrierer for vækst. Derfor arbejder vi målrettet på at skaffe den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger.

Det er ikke nok at kunne tiltrække dygtige medarbejdere her og nu. Vi skal også sikre fødekæden på sigt: Hvis ikke virksomhederne har udsigt til at kunne få den arbejdskraft, de har brug for, om fem eller ti år, er der risiko for, at de flytter afdelinger – eller måske hele virksomheden – til andre byer; eller til udlandet.

Vi har et særligt fokus på at sikre at flere unge tager en erhvervsuddannelse samt på at unge, højtuddannede i de store studiebyer inspireres til bosætning og jobsøgning hos virksomhederne i området.

Globaliseringen og den hastige teknologiske udvikling kræver at virksomhederne kan måle sig med deres internationale konkurrenter. Derfor er efteruddannelse og opkvalificering af eksisterende medarbejdere også et område, vi har valgt af prioritere højt – da det er med til at gøre virksomhederne konkurrencedygtige.

Indsatser:

 • Vi synliggør jobmulighederne i virksomhederne i Esbjerg kommune og inviterer kandidater til at lægge deres CV i vores database, som virksomhederne har adgang til.
 • Vi deltager på karrieremesser i hele landet og arbejder sammen med 18 virksomheder om at præsentere højtuddannede for karrieremulighederne i Esbjerg kommune.
 • Vi afvikler vores egen Karrieremesse Esbjerg hvor gæster fra hele landet kan møde lokale virksomheder og skabe kontakter.
 • Vi inviterer hvert år til Dit Karrierevalg, hvor eleverne i udskolingen og deres forældre præsenteres for mulighederne for en erhvervsuddannelse hos de deltagende virksomheder.
 • Gennem en række indsatser, motiverer vi flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, og i samarbejde med erhvervslivet kæmper vi for obligatorisk praktik i folkeskolen samt placering af 10. klasse på en erhvervsskole.
 • Vi inviterer vores medlemmer til at deltage i en række projekter der, på forskellig vis, fokuserer på tiltrækning, uddannelse og motivering af arbejdskraft.