1. For virksomheder
 2. Sikring af arbejdskraft

Kniber det med at få arbejdskraft nok? Måske er substitution en af løsningerne i din virksomhed

Vil du også have opgaver løst i din virksomhed? Så tal substitution med din rekrutteringskonsulent eller en af vores erhvervskonsulenter.

Vil du vide mere?

Peter Hegelund

Erhvervskonsulent

Kontakt Peter

Mangel på arbejdskraft er en af tidens største udfordringer for erhvervslivet. Business Esbjerg arbejder på flere fronter med at finde løsninger på problematikken. Et af initiativerne kan være substitution, som kan være med til at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt. Du kan blive klogere på begrebet og mulighederne ved substitution i vores guide.

De fleste virksomheder oplever det hele tiden. Økonomer og erhvervsorganisationer gentager det ustandseligt – der er kronisk mangel på kvalificeret arbejdskraft i Sydvestjylland. I Business Esbjerg har vi arbejdet med udfordringen i mange år.

Initiativerne har været indenfor bosætning, øget fokus på erhvervsuddannelser og STEM kompetencer, nye videregående uddannelser og opkvalificering i brancher med flaskehalse mv. I forlængelse heraf har Business Esbjerg deltaget i et projekt med fokus på at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt.

Den øgede fleksibilitet opnås gennem substitution af opgaver mellem medarbejdere med forskellige uddannelser og kompetencer. Projektet har tydeligt vist, at virksomheder, der er klar til at substituere mellem opgaver og medarbejdere, kan – selv i brancher med flaskehalse – få løst et større antal opgaver.

Substitutionsbegrebet har to vinkler:

1) Mangler virksomheden en kvalificeret medarbejder søges der typisk efter en medarbejder med en bestemt uddannelse eller titel. Søgningen sker ofte uden at se på virksomhedens interne opgaver først og uden en vurdering af om en anden fordeling af opgaverne mellem medarbejdere kan give mulighed for at søge efter en alternativ profil.

Et eksempel: En virksomhed har fire smede. En smed siger op og man igangsætter straks en søgning efter en ny smed. Hvis man i stedet analyserede de fire smedes opgaver, viser det sig ofte, at op til 25 pct. af tiden går med ikke-smedefagligt arbejde, f.eks. dokumentation. På et brandvarmt arbejdsmarked er det formentlig nemmere at finde en, der kan udføre dokumentationsarbejdet end at finde en ny smed. Se fig. 1:

Figur 1

2) I Danmark findes mere end 800 forskellige videregående uddannelser. Alle uddannelser har sikkert sin berettigelse, men virksomheder har svært ved at kende uddannelsernes indhold fra hinanden og de studerende har svært ved at forklare, hvordan deres tilegnede faglighed kan omsættes til konkrete kompetencer og løsning af opgaver. Hvis virksomhederne havde et større overblik over uddannelsernes faglige indhold, får de også modet til at søge mere bredt på tværs af forskellige uddannelser. Se fig. 2:

Figur 2

Prototype af et rekrutteringsværktøj

hvemkanjegansætte.dk har projektet udviklet en prototype af et rekrutteringsværktøj. Her kan man blive inspireret/få overblik over hvilke videregående uddannelser, der har overlappende kompetencer. Bemærk at hjemmesiden er en prototype, og indeholder derfor ikke alle 800 videregående uddannelser endnu.

De to ovennævnte vinkler på substitution forudsætter bevidst ledelse i virksomheden. Det nemmeste er at søge og ansætte profiler, som man kender i forvejen. En anden fordeling af opgaverne internt i virksomheden i kombination med søgning efter alternative profiler kræver meget mere, men kan være den sidste realistiske mulighed på et arbejdsmarked med meget lav ledighed.

Business Esbjerg har sammen med konsulenthuset Pluss, AC, AAU og Business Skive i perioden 2019 til 2021 deltaget i et projekt, der har belyst og udviklet ny viden om substitutionsbegrebet. Projektet har været støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Se mere her.

Igennem projektet har lokale virksomheder som VL Staal, Arkil/Styrup, Jobcenter Esbjerg og Quantity været værdifulde sparringspartnere.
Så er din virksomhed udfordret med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft? Se først på den interne fordeling af opgaver. Kan en anden fordeling betyder ansættelse af en alternativ profil? Søg derefter mere bredt. Mange uddannelser har overlappende kompetencer og fagligheder, og kan derved substituere hinanden, så din virksomhed kan få løst flere opgave på trods af et brandvarmt arbejdsmarked.

Vil du også have flere opgaver løst, så tal substitution med din rekrutteringskonsulent eller erhvervskonsulenterne ved Business Esbjerg.

5 gode råd inden du går i gang med substitution:

 •  1.

  Er ledelse og medarbejdere klar til at arbejde med en anden opgavefordeling og arbejde sammen med nye jobprofiler?

 •  2.

  Vær mere modig og bred i jobrekrutteringen

 •  3.

  Hav i jobrekrutteringen mindre fokus på jobtitler og mere fokus på hvilke opgaver der skal løses og hvilke kompetencer der er behov for

 •  4.

  Formaliser sidemandsoplæring og ”buddy-ordninger” ved alle nyansættelser og især ved ansættelser af alternative profiler

 •  5.

  Succes med substitution forudsætter en engageret og deltagende ledelsesstil