1. For virksomheder
 2. Sikring af arbejdskraft

PROJEKT: Kompetenceudvikling - grøn energi og sektorkobling

Vi arbejder med kompetenceudvikling i forbindelse med den grønne omstilling og tilbyder deltagelse i et projekt med fokus på kvalificeret arbejdskraft.

Vil du vide mere?

Arne Fogh

Udviklings- og projektkonsulent

Kontakt Arne

Kompetenceudvikling bør have strategisk fokus i alle virksomheder. Det er medarbejderne, der har kundekontakten, leverer ydelsen, fremstiller produktet og i sidste ende skaber virksomhedens succes. Så udviklingen af medarbejderne er en essentiel del af at drive en succesfuld virksomhed.

Det gælder naturligvis også, når det handler om grøn omstilling og sektorkobling.

Vi tilbyder gratis sparring omkring muligheder for om- og opkvalificering af dine medarbejdere.

Det får du

 • Neutralt overblik over efter-og videreuddannelsesmuligheder på tværs af aktører.
 • Forslag til uddannelsesplaner ud fra virksomhedens behov.
 • Hjælp til det praktiske omkring tidspunkter og steder for udbud af relevante uddannelser.
 • Hjælp til at søge midler til efter- og videreuddannelse via kompetencefonde mm.

Kompetenceudvikling betyder

 • Øgede kompetencer i virksomheden – også til fremtiden.
 • Øget produktivitet.
 • Bedre bundlinje.
 • Øget fastholdelse af medarbejdere.
 • Øget trivsel og arbejdsglæde.

Din investering

 • Din tid og engagement – det er gratis at anvende dette tilbud.

Vores to udviklings- og projektkonsulenter, Arne Fogh og Ole Reinsborg, tager på besøg hos virksomheder i hele Sydjylland for at formidle og bistå med opkvalificering af virksomhedens medarbejdere, så de lever op til fremtidens kompetencekrav.

Læring og inspiration

Projektet er en videreførelse af fase 1 af projektet ”Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling”, som blev gennemført i perioden 2022-2023.

En første del af projektet er afsluttet og der er udarbejdet en række inspirerende artikler med viden og inspiration fra deltagende virksomheder i projektet.

Læring og inspiration

Link til artikler

Bright magasinet