1. Inspiration

Energistyrelsen

Kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen, Energistyrelsen

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Marketingchef

Kontakt Birgit

Energistyrelsen åbnede i 2016 et nyt driftscenter - ”Center for Energiadministration” – i Esbjerg. Her er der blandt medarbejderne en stor grad af ’frihed under ansvar’, og de ansatte er i høj grad med til at præge deres dagligdag og arbejdsmetoder

Hvis man kan lide at tage initiativ og har lyst til at være med til at skabe noget nyt, så er Energistyrelsen i Esbjerg et godt sted at arbejde. Energistyrelsen varetager forskellige hovedområder, bl.a. CO2-kvoteadminstration, Energimærkeordningen, Energiteknologisk Udviklings-og Demonstrationsprogram (EUDP), Vedvarende Energi (VE), og så varetager kontoret i Esbjerg den samlede koncerns rejseadministration.

Disse indsatsområder påvirker mange virksomheders og personers dagligdag, og arbejdet med at ændre folks adfærd og bidrage til en meningsfuld energiindsats betyder meget for Energistyrelsens medarbejdere.

Udvikling og kompetencer

Energistyrelsens vigtigste aktiv er medarbejderne, og efteruddannelse er en naturlig del af ansættelsen. Dette sker i en kombination af eksterne kurser og interne aktiviteter som vidensdeling, sparring samt nye opgaver og ansvarsområder.

Energistyrelsen tilbyder mange karriereveje, og medarbejderne har gode muligheder for at gøre karriere inden for forskellige områder. Som nyansat ved energistyrelsen starter man som fuldmægtig. Herefter er der forskellige muligheder. En karriere ved Energistyrelsen er i høj grad tilpasset den enkeltes ambitioner – hvad enten man er drevet af at arbejde tværfagligt og lede projekter, eller man har talent for at lede andre.

“Der bliver sat mål, og man kan være med til at præge vejen dertil. Det synes jeg er en gave, man skal tage imod”

Carl-Christian Munk-Nielsen

Kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen

Energistyrelsens nuværende og fremtidige profiler

De ansatte ved Energistyrelsen er både erfarne og nyuddannede og repræsenterer en bred vifte af uddannelsesretninger. Her arbejder ingeniører med fokus på bygninger og beregninger, jurister med de mange love og bekendtgørelser, samt økonomer med håndtering af det komplicerede økonomiske spil. Derudover er der en række andre specialister ansat. Med fokus på hurtig og effektiv sagsbehandling, vil man i fremtiden have fokus på ansættelse af flere administrativt uddannede medarbejdere.

Job hos Energistyrelsen?

Kunne du tænke dig en karriere hos Energistyrelsens, så find de ledige stillinger på deres hjemmeside.

Energistyrelsens ledige stillinger