1. Studiebyen Esbjerg

Cand.merc. Sports and Event Management

Samfund, økonomi og kommunikation

Cand.merc. er den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og dermed den naturlige overbygning på den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse, HA. På cand.merc. studiet har du mulighed for at vælge mellem mange forskellige profiler.

Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

Profilen Sports- og eventmanagement udvikler dine kompetencer inden for fagområderne organisation og marketing med fokus på virksomheder i sports- og eventsektoren. Uddannelsen giver dig kompetencer, der gør dig i stand til at udvikle virksomheder i denne sektor i et samspil med omgivelserne. Profilen udbydes på Campus Esbjerg

Du får kompetencer, der klæder dig på til at tilrettelægge og gennemføre relevante ændringstiltag, såvel internt i virksomheden som eksternt i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere. Profilen sigter på, at du, når du er færdig, kan gennemføre analyser, der kan afdække virksomhedens behov for udvikling internt og i forhold til de markeder, virksomheden opererer på samt hvilke kompetencer, virksomheden må besidde for løbende at tilpasse sig til de krav, der stilles fra omgivelserne.

Undervisningen på studiet er på engelsk, men du har mulighed for at aflægge dine eksaminer inklusive kandidatspecialet på dansk hvis underviseren kan dansk.