1. Studiebyen Esbjerg

Contemporary Creative Artist (CCA)

Musik, kultur og historie

Uddannelsen har et overordnet kunstnerisk/kompositorisk værkskabende og værkformidlende sigte. Det skabende/kompositoriske udgør som hovedfag et bærende element sammen med en højnelse af egne instrumentale/vokale færdigheder.

CCA er en fleksibel solistuddannelse, som udover at være åben for alle genrer også giver mulighed for at arbejde både kollektivt og individuelt. De studerendes kunstneriske projekter kan efter optagelse involvere øvrige solistklassestuderende gennem de to studieår i solistklassen. Dette både med den samme gruppe af medstuderende – men også med andre konstellationer på tværs af genrer eller individuelt.

Således er det ambitionen, at uddannelsen bidrager til at fremme kollektive og samskabende elementer samt generelt bidrager til at fremme en genre-åben tilgang, som det i øvrigt karakteriserer SDMK’s studiemiljø i Esbjerg, der omfatter både klassisk-, rytmisk-, elektronisk-, kirkemusik og folkemusik.

Uddannelsens profil afspejles både i optagelsesprøven samt debutkoncerten, hvori der lægges vægt på et højt kunstnerisk/kompositorisk værkskabende og værkformidlende sigte samt et højt instrumentalt/vokalt niveau.

Syddansk Musikkonservatorium

Adresse:
Website: www.sdmk.dk
Telefon: +45 6311 9900
E-mail: info@smdk.dk