Lokale virksomheder har fået gylden mulighed for at fremtidssikre forretningen

Erhverv 08. september 2021

Den ene af projektets to eksterne konsulenter fra rådgivningsvirksomheden Promentum, Ronja Ries Højbjerg, har med afsæt i forandringsledelse og implementering hjulpet virksomhederne med processen.

Redaktør:

Kontakt

Med projektet ’Bæredygtig forretningsudvikling’ har en række vestjyske virksomheder det seneste halve års tid haft fokus på at fremtidssikre forretningen og ruste sig til den grønne dagsorden. Business Esbjerg-projektets eksterne rådgiver er positivt overrasket over deltagernes omstillingsvillighed.

Bæredygtighed er for alvor blevet et af tidens største temaer på ledelsesgange og i bestyrelseslokalerne rundt omkring i landet. Det gør sig i høj grad også gældende i det vestjyske, hvor otte virksomheder i løbet af det seneste halve års tid har haft særlig fokus på emnet, da de har deltaget i Business Esbjerg-projektet ’Bæredygtig forretningsudvikling’.

For nylig blev projektet afsluttet ved et arrangement, hvor de otte deltagende virksomheder delte erfaringerne med hinanden og den ene af projektets to eksterne konsulenter fra rådgivningsvirksomheden Promentum.

”Jeg er generelt meget positivt overrasket over deltagernes store opmærksomhed, selvindsigt og villighed til at ændre ting. Én ting er at ville det, noget andet er rent faktisk at gøre det. Det er en stor udfordring at gå fra intention til handling, men virksomhederne har i høj grad vist villighed og initiativ til at gøre noget. Nogen er allerede i gang med større investeringer i deres setup, og er klar til at afprøve nye ting og gå ud af deres ’comfort zone’ for at skabe et bedre aftryk. Så de har også vist villighed til at tage chancer,” fortæller Promentums Ronja Ries Højbjerg, som med afsæt i forandringsledelse og implementering har hjulpet virksomhederne med processen.

Kræver involvering

Målet med projektet har været at gøre arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling mere dagligdagsnært, inddrage flere af virksomhedens medarbejdere i processen og indføre en cirkulær praksis, som giver virksomheden en metode til bæredygtig omstilling, der kan bruges fremover. I samarbejdet mellem virksomheden og rådgivere, er der via workshops og møder blevet udvalgt et par konkrete initiativer i værdikæden, som er mulige at implementere i praksis.

De otte virksomheder, der har deltaget i projektet, er Jutlandia, Heinsen & Agger, Telesikring, Welltech, Blika, Café Guldægget, Fanø Bryghus og Nytech. Selvom de kommer fra forskellige brancher og kan have forskellige tilgange og udfordringer i forhold til bæredygtighed, er der visse fællesnævnere som involvering af medarbejdere og måling og rapportering af indsatsen, der går igen.

”Sådan en proces er ikke nem, men nødvendig. Selvom forandring også kommer nedefra, er ledelsesinvolvering ekstremt vigtigt. Der er tre fundamentale ting, der skal være på plads for at skabe forandringen og omstillingen. Meningsskabelse er essentielt, da det skal give mening for medarbejderne, hvorfor de skal gøre det. Medejerskab er et andet vigtigt punkt, da der skal skabes ejerskab til omstillingen i hele virksomheden. Og handlekraft er også en nødvendighed, da medarbejderne skal føle sig i stand til at gøre det, der skal til for at realisere forandringen og have reelle muligheder for at gøre det,” forklarer Ronja Ries Højbjerg.

Store forretningsmuligheder

Et af de væsentligste punkter i projektet har været at få afklaret, hvad bæredygtighed er for enkelte virksomhed, hvordan de har kunnet arbejdet med det og hvilken værdi, det kan tilføre dem. For selvom der naturligvis kan være en stor miljømæssig gevinst, hvis virksomhederne lykkes med processen, kan det også give også forretningsmæssige fordele.

Det kan bl.a. være en reducering af omkostninger gennem en cirkulær økonomisk tilgang, en konkurrencemæssig kant og vundne markedsandele ift. krav, efterspørgsel og politikker samt øget rekruttering og fastholdelse via en mere attraktiv profil for fremtidens talenter og ens kernemedarbejdere.

”Vi har tilbudt forløbet, da vi sammen med Industriens Fond ønskede at sætte fokus på processen med at komme i gang med grøn omstilling og en mere bæredygtig forretningsudvikling af virksomhederne. Vi oplever, at flere virksomheder gerne vil arbejde med en mere bæredygtig forretningsmodel. Det kan være et krav fra kunder, men mange ser også muligheder i at arbejde med det internt og dermed skabe en bedre bundlinje,” forklarer Randi Høxbro, der er udviklingschef i Business Esbjerg.

At arbejdet med FN’s verdensmål kan være en god forretning underbygges af tal fra Udenrigsministeriet, som vurderer, at det åbner forretningsmuligheder for danske virksomheder på op til 400 milliarder danske kroner frem mod 2030.

DE FEM 5 VIGTIGSTE LÆRINGER I ARBEJDET MED BÆREDYGTIG OMSTILLING

 • Gå kun i gang hvis der er 100% commitment fra direktionen og bestyrelsen

  Start jeres omstilling med nogle grundlæggende værdimæssige og strategiske diskussioner i direktionen og bestyrelsen. Og gå kun videre en med den bæredygtige omstilling, hvis der er 100% commitment.

 • Involver medarbejderne i arbejdet med bæredygtighed – så hurtigt som muligt

  Det er vigtigt, at I involverer alle medarbejderne i den bæredygtige omstilling – ellers bliver potentialet aldrig forløst. Omstillingen sker ikke kun på direktionsmøderne og i samarbejdet med eksterne konsulenter. Men som en fælles proces, hvor der arbejdes helhedsorienteret med alle dele af virksomheden og hvor medarbejderne er omdrejningspunktet for omstillingen lige fra starten. En vigtig forudsætning for en succesfuld bæredygtig omstilling er således en klog procesfacilitering, hvor du får skabt ejerskab til omstillingen i hele virksomheden og får aktiveret medarbejdernes viden. Ja faktisk kan man sige, at den rigtige involvering af medarbejderne er afgørende for om det overhovedet bliver en bæredygtig proces.

 • Lav en forretningsstrategi, der er baseret på bæredygtighed

  Lad være med at lave en løsrevet strategi for bæredygtighed. For hvis du vil gennemføre en reel bæredygtig omstilling, skal bæredygtighed være fundamentet for jeres strategi.

 • Start med de små skridt

  En bæredygtige omstilling er en kompleks proces, og I kan hurtigt knække nakken og miste overblikket. Derfor vil jeg anbefale, at I ikke ændrer alt på en gang, men lader omstillingen være de små skridts rejse og nøje udvælger fokusområder og følger disse til dørs før i går videre til næste område.

 • Sørg for at være databaserede i jeres omstilling

  En bæredygtig omstilling skal helst være databaseret, således at I effektivt og målrettet realiserer det forventede forretningsmæssige potentiale

Kilde: Promentum