Esbjergerklæring er en milepæl i Esbjergs historie

Erhverv 29. juni 2022

Nordsøen udgør et potentiale for Danmark og for Esbjerg. I Business Esbjerg arbejder vi for at sikre, at potentialet bliver udnyttet.

Redaktør:

Uffe Lundgaard

Chef for investering og internationale relationer

Kontakt Uffe

Med Esbjergerklæringen cementeres byens position som den førende havn på offshore vind. Nu skal vi sikre hænder nok til at gribe fremtidens muligheder

Den ultrakorte udgave af Esbjergs erhvervshistorie kan beskrives med fire markante nedslag:

Smør- og baconeksport, industrifiskeri, olie- og gasproduktion fra Nordsøen og vindenergi på havet.

Med Esbjergerklæringen har vi fået endnu et:

Esbjerg skal være eksemplet på fremtidens grønne samfund.

Ikke alene cementerer Esbjergerklæringen vores position som førende offshore vind udskibningshavn; den understreger også vores rolle som knudepunkt for den grønne omstilling. At fire af Nordsøens nabolande midt i bekymrende klimaforandringer og energikrise søger til Esbjerg, når de skal løse begge udfordringer, fastslår med syvtommersøm, hvad vi er, kan og har potentiale til.

Vores nationale ambition om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 og være emissionsfri i 2050 kræver, at vi løser udfordringen med at skabe et stabilt og fleksibelt energisystem baseret på vedvarende energi. Allerede nu er efterspørgslen på elektricitet stor, og behovet vokser i takt med en øget elektrificering. Det er reelt konturerne af et nyt, globalt energimix, der tegner sig – og det rummer kolossale muligheder for Esbjerg, som både geografisk og industrielt har alle forudsætninger for at blive knudepunktet for den grønne omstilling.

Når man skal storskalateste og udvikle koblingen mellem vedvarende energi fra Nordsøen og elforbruget i land; når man skal omdanne elektricitet til brint, ammoniak og mere via PtX anlæg, så er det her, det sker.

Vi er godt på vej

Med kommende projekter af H2Energy, European Energy og PtX Høst viser Esbjerg og Danmark resten af Europa, hvordan vi lykkes i praksis med at bruge vores strøm intelligent og fleksibelt.
Vi kan også vise i praksis, hvordan sektorkobling mellem de nye, grønne produktionsenheder og forsyningen af varme til borgerne kan fungere. DIN Forsyning er netop nu i gang med at etablere en fleksibel varmeforsyning baseret på teknologier, som kan aktiveres, når prisen er bedst.
Vi er allerede i en situation, hvor efterspørgslen på elektricitet er stor. Når vi skifter fra fossile kraftværker til en energiforsyning baseret på sol og vind, og når lastbiler, skibe og fly skal gå fra fossil til PtX, så bliver den endnu større.

De kompetencer, den PtX-rejse kræver, rummer også et erhvervsudviklingsperspektiv for Esbjerg. Vores stærke olie-gasværdikæde rummer mange af de beslægtede kompetencer, der bliver brug for, når de mange PtX procesanlæg skal bygges. Dokumentation, teknisk indsigt, grundighed og ikke mindst forståelse af sikkerhed vil blive efterspurgt. Disse kompetencer matcher Sydjyllands vision om at være centrum for grøn energi, PtX og sektorkobling. Vi når nemlig ikke i mål, hvis vi alene opfylder målene på 150 GW havvind i Esbjergerklæringen. Vi skal også lykkes med at bruge den grønne energi fornuftigt, hvilket kræver en omstilling. Deri rummer Esbjergerklæringen et ubestridt potentiale, vi skal udnytte og bygge Esbjergs fremtid på.

Er der hænder og hoveder til opgaven?

En række virksomheder har kompetencerne til at udnytte potentialet og vil gerne bidrage. Deres største udfordring er imidlertid manglen på kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaverne.

Det er ikke kun en udfordring i Esbjerg.

En række partnere er derfor gået sammen i forskellige projekter for at sikre virksomhederne i hele Sydjylland den fornødne arbejdskraft. Business Esbjerg deltager aktuelt i to projekter med konkrete tilbud til virksomhederne; til opkvalificering af medarbejdere og rekruttering af internationale faglærte.