Altrad Services A/S

01. august 2023

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Altrad Services A/S er et datterselskab af det franske Altrad, der leverer en række industrielle tjenester og løsninger til bl.a. forskellig infrastruktur, olie & gas, skibsindustri, med flere.

Altrad har på verdensplan over 55.000 medarbejder og ca. 750 er ansat i Danmark.

Hos Altrad Services A/S i Danmark arbejder man bl. a. i tæt samarbejde med TOTAL Energies, hvor der leveres bemanding og materiel til en række vedligeholdsprojekter samt den overordnede vedligeholdelseskontrakt for TOTAL’s aktiviteter i Nordsøen.

Standplads

Find Altrad Services A/S på standplads 24

Som førende indenfor sit felt besidder Altrad Services stor faglig viden og kunnen, som matcher tidens forventninger indenfor kvalitet, effektivitet, produktivitet, samt den voksende miljøbevidsthed der hersker i samfundet.

Information in English

Altrad Services A/S is a subsidiary of the French Altrad, which provides a number of industrial services and solutions to, among others, various infrastructure, oil & gas, shipping industry, and more.

Altrad has more than 55,000 employees worldwide and approx. 750 are employed in Denmark. At Altrad Services A/S in Denmark work is done in close cooperation with i.a. TOTAL Engergies, where manpower and material are delivered to a number of maintenance projects and the major maintenance contract for TOTAL’s activities in the North Sea.

As a leader in its field, Altrad Services possesses great professional knowledge and skills, which match the current expectations in quality, efficiency, productivity, and the growing environmental awareness that prevails in society.