1. Inspirationsartikler

Ung ildsjæl vil udvikle Husets potentiale: Skal være kulturel hjørnesten i Esbjergs ungdomsmiljø

Kultur og fritid

Huset Esbjerg slår igen dørene op med en ny tovholder i skikkelse af kulturfacilitator Cecilie Noëlle Viet bag roret og med nye ambitioner om stedets formål og visioner.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Efter knapt halvandet års nedlukning slår Huset Esbjerg igen dørene op med en ny tovholder bag roret og med nye ambitioner om stedets formål og visioner. Fremover bliver Huset en et kreativt samlingssted, hvor de unge kan boltre sig og være med til udvikle potentialet ved selv at skabe og forme aktiviteterne.

I hjertet af Esbjerg er Huset igen klar til at være ungdoms- og studiemiljøets kulturelle puls. Den markante gule bygning ved siden af Hovedbiblioteket er nemlig vågnet op fra en længere periodes komatøs tilstand og er igen begyndt at summe af liv.

Efter knapt halvandet års nedlukning pga. både COVID-19 og usikkerhed om, hvem der skulle varetage driften, slår Huset Esbjerg nu igen dørene op med en ny tovholder i skikkelse af kulturfacilitator Cecilie Noëlle Viet bag roret og med nye ambitioner om stedets formål og visioner.

Hun er med teamleder ved Kultur- og Projekt i Esbjerg Kommune Christian Korsgaards ord blevet ansat til at give et los bagi, så der igen kommer liv i aktiviteterne i bygningen.

”Jeg skal komme med et nyt blik og bidrage med at tænke ud af boksen, skubbe til grænserne og udfordre rammerne for, hvad ungdomskultur er og skal være. Sammen med Esbjergs unge skal jeg være med til at gøre Huset til et levende og mangfoldigt fællesskab, hvor min vigtigste opgave er at hjælpe brugerne med at udforske og udvikle stedets mange potentialer. I ansættelsen er der blevet lagt meget vægt på, at jeg selv er ung, hvorfor jeg kan møde de unge i øjenhøjde og praktisere ung-til-ung-ledelse, hvor de unge kan se sig selv sig repræsenteret,” forklarer den nye kulturfacilitator om, hvorfor hun som nyuddannet 27-årig etnolog blev udvalgt blandt et stort og stærkt kandidatfelt.

Scenen på Husets førstesal har en kapacitet på 150 personer.

Biografen fra 2016 har plads til 35 gæster.

Cecilie Noëlle Viet var ikke et øjeblik i tvivl om, at hun var klar til at forlade København og tage imod udfordringen, da hun så stillingsopslaget.

”Det var helt sikkert de frie rammer, der tiltrak meget. Det er en vild mulighed at få lov til at være med til at bygge sådan noget her op fra bunden, hvor det hele ikke er fastlåst endnu og underlagt en masse stramme rammer. Det er jo virkeligt helt unikt, at man på den måde stiller et hus til rådighed for de unge og der er fede muligheder i det. Samtidig var jeg tiltalt af tanken om at skulle arbejde med unge ildsjæle og være med til at skabe et mødested på tværs af kulturer og baggrunde, som bliver en hjørnesten i at skabe et godt ungdomsmiljø og som kan være med til at løfte Esbjerg som studieby. Min drøm er, at det her bliver et sted, hvor folk ved, at der altid er god energi og sker et eller andet,” forklarer Husets nye kulturfacilitator om at tage springet vestpå.

Det er jo virkeligt helt unikt, at man på den måde stiller et hus til rådighed for de unge...

Cecilie Noëlle Viet

Kulturfacilitator, Huset

Som kulturfacilitator skal hun ikke som udgangspunkt selv igangsætte alle aktiviteterne, men i høj grad hjælpe de unge med at føre deres gode ideer ud i livet.

”Jeg skal være én, de unge kan spille bold op ad – en drivkraft og en støtte, der kan være behjælpelig med at sætte tingene i værk og gøre det muligt. Ambitionen er, at Huset bliver et sted, man går hen, når man har en spirende ide og kunne godt tænke sig at prøve den af. Så kommer de her med ideerne og får konkrete værktøjer, sparring og et miljø, som gør det muligt, at de kan få deres projekter ud over rampen, ligesom jeg også kan hjælpe dem med det praktiske og logistiske som tilladelser osv., der kan være forbundet med det,” fortæller hun om sin rolle.

Unge og frivillige skal realisere drømmene

Hun kommer trods sin forholdsvist unge alder både med en solid erfaring fra det ungdomskulturelle miljø i København, hvor hun har været frivillig og medarrangør i forbindelse med bl.a. Nørrebro Pride, workshops, paneldebatter, koncerter, filmfestivaler og Café Mellemrummet.

Hun har samtidig også en spritny uddannelse i europæisk etnologi med i rygsækken, som giver hende en faglig ballast at trække på. Hun har bl.a. via studiet beskæftiget sig med frivillighedskultur, hvilket hun også ser som en afgørende faktor for, at huset bliver en succes.

”En del af hjertet huset, som nok også bliver den største udfordring, er, at vi skal have folk til at investere tid og energi i at være frivillig. Vi skal have engageret og rekrutteret frivillige, da det er vigtigt med et godt frivilligmiljø, som skaber god energi. Så vi skal invitere dem ind og vise dem Huset, så de kan se, at her er plads til at være sig selv og lave det, man godt kunne tænke sig. Samtidig skal vi også lave aktiviteter for dem for at vise, at vi sætter pris på dem og vægter fællesskabet højt, så de ikke bare får følelsen af at være gratis arbejdskraft,” forklarer Cecilie Noëlle Viet.

Det er dog ikke kun de frivillige og hende selv, der skal være med til at skabe rammerne og aktiviteterne i Huset. Der vil også være et ungeråd, som kan være med til at bestemme rammer og retningslinjer m.m., så de bliver hørt og taget med i processen. Derudover bliver Husets nye beboere fra Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond(KUUF) også en vigtig samarbejdspartner og stor hjælp i forhold til at realisere drømmene om at skabe en kulturel hjørnesten i det esbjergensiske ungdomsmiljø.

HUSETS HISTORIE

Bygningen blev opført i 1888 som administrations- og direktørbolig til Esbjerg Andels-Svineslagteri

Da slagteriet flyttede til Darumvej i 1954, blev alt revet ned undtagen kontorbygningen. Den blev hjemsted for Esbjerg Museum indtil 1984 og i perioden 1987 – 1991 lagde bygningen lokaler til ’Café Biografen’.

Huset Esbjerg i Finsensgade er ejet af Esbjerg Kommune, der i 1996 fik overdraget bygningen af Esbjerg Fonden og Lida og Oskar Nielsens Fond. Forpligtelsen var, at kommunen vederlagsfrit skulle stille huset til rådighed for den selvejende institution ’De Studerendes Hus’.

Huset åbnede under navnet ’De Studerendes hus’ som samlingssted/café for byens studerende den 13. september 1996.

I januar 2007 blev den selvejende institution nedlagt, og huset åbnede igen 1. april 2008 med biblioteket som tovholder og med det nye navn ’Huset’.

I 2011 overgik driften til Tobakken, der trak sig fra driftsaftalen med kommune med virkning fra 1. januar 2021.

I efteråret 2021 åbnede Huset igen med Cecilie Noëlle Viet som ny kulturfacilitator og tovholder og Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond(KUUF) flyttede i samme ombæring ind i bygningen.