1. Arrangementer

Safe and Secure Esbjerg - Psykologisk krisehåndtering

Tirs. 28. februar 2023
kl. 07.30 - 10.00

Hytor
Guldborgsundvej 1,  6705 Esbjerg

Vil du vide mere?:

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Pris

  1. Medlem af Safe and Secure Esbjerg

    Gratis

  2. Ønsker at blive medlem af Safe and Secure Esbjerg

    6.500,00 DKK

Det er aldrig situationen i sig selv, men hvordan den enkelte oplever den, der er afgørende for reaktionen. For virksomheden, og for dig, gælder det om at fremstå tydelig, sikker og handlekraftig i forbindelse med den psykologiske krisehåndtering.

Det gælder om at spotte hvem der har behov for hjælp og støtte, hvad der præcist er sket, og hvad der er svært for den enkelte medarbejder.

Thomas Philipsen, PARAT vil præsentere os for 2 konkrete modeller til at strukturere vores indsats og samtaler med de involverede, så vi bliver i stand til at fremstå tydelige, sikre og handlekraftige.

I PARAT arbejder han bl.a. med udarbejdelse af beredskabsplaner, inklusive procedurer for psykologisk krisehåndtering, hvilket vil være fokus på i dette oplæg.

I løbet af kort tid vil Thomas, ved hjælp af eksempler der skaber billeder hos hver enkelt, give jer en viden og forståelse der sammen med konkrete værktøjer vil gøre det nemmere at yde god psykologisk krisehåndtering.

Lidt om Thomas

Thomas er medejer af PARAT, der er vokset fra at være et førstehjælpsfirma, til at hjælpe og uddanne vores samarbejdspartnere indenfor tryghed, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Thomas er ikke psykolog, men nærmere praktikker med en baggrund på 20 år i ambulancetjenesten, og er uddannet Krise- og Kollegastøttemedarbejder, samt i konflikt- og stresshåndtering.

Han har de seneste år fokuseret på hvad der sker med os når vi bliver pressede, med troen på at en forståelse for dette hjælper os til at kunne håndtere de svære situationer vi vil kunne stå i bedst muligt, og har bred erfaring med afholdelse af samtaler med både grupper og enkeltpersoner efter voldsomme hændelser.

Bemærk:
Dette er et lukket arrangement for medlemmer af Safe and Secure Esbjerg.
Er du nysgerrig på at høre mere om netværket, så kontakt Mai-Britt Iversen på mai@businessesbjerg.com

Om Safe and Secure Esbjerg
Safe and Secure er et fagligt netværk for dig, der har ansvaret for sikkerheden i virksomheden. Her kan du få sparring med andre i samme funktion. Du bliver opdateret på de krav, der stilles fra markedet, kunderne og lovgivningen indenfor sikkerhedsområdet.

Vi afholder 5-6 netværksmøder om året, hvor fokus er på sikkerheden både internt og ekstern i virksomhederne, da der ofte vil være et krydsfelt mellem security aspekter og arbejdsmiljøet/HSE.

Pris kr. 6.500 årligt. Medlemskabet er personligt

Safe and Secure Esbjerg

Læs mere om sikkerhedsnetværket Safe and Secure Esbjerg

Safe and Secure Esbjerg

Tirs. 28. februar 2023
kl. 07.30 - 10.00

Hytor
Guldborgsundvej 1,  6705 Esbjerg