1. Arrangementer

Invitation til idédag om energi-ø og havvind i Nordsøen

Tors. 24. august 2023
kl. 09.00 - 12.00

Sted: Esbjerg Business Park
 John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø

Energy Cluster Denmark og Business Esbjerg inviterer til idédag om energi-ø og havvindprojekterne i Nordsøen.

Vil du vide mere?:

Uffe Lundgaard

Chef for erhverv & invest

Kontakt Uffe

Pris

  1. Alle deltagere

    Gratis

Danmark står overfor massive investeringer i grøn infrastruktur især i Nordsøen, hvor der er udsigt til konstruktion og drift af både en energi-ø og 9 GW havvindsudbud. Hvis vi skal lykkes med ambitionerne, kræver det involvering af virksomheder fra hele energiværdikæden. Det kræver også nytænkning og innovativ udvikling af nye løsninger, vi ikke helt kender til i dag.

Energy Cluster Denmark og Business Esbjerg vil derfor gerne invitere dig og din virksomhed til en idé dag, hvor vi retter blikket ud mod havet og sammen drøfter, hvordan vores danske værdikæde kan bidrage bedst muligt til fuldførelsen af projekterne på havet.

Som kickstart på idédagen har vi inviteret person fra Energinet til at komme og fortælle mere om perspektiverne og udfordringerne ved at etablere en kommende energi-ø og ikke mindst de nye havvindsudbud, der forventeligt skal være stillet op i Nordsøen inden 2030.

Derudover vil der blive stillet skarpt på forskellige dele af værdikæden, som spiller en væsentlig rolle. Det er f.eks. transport og logistik, grønne brændstoffer, sikkerhed offshore samt arbejdskraft. Men også hvilke nye forretningsmuligheder og synergier med andre teknologier åbner energi-øen og de mange havvindmøller op for?

Vi ser frem til at se dig d. 24. august kl. 9.00 til en iderig dag, hvor vi i fællesskab gerne skulle blive klogere på nogle af de udfordringer der mangler løsninger og hvordan din virksomhed kan bidrage til at lykkes med et af danmarkshistoriens største infrastruktur projekter inden for grøn energi.

Tilmelding senest tirsdag d. 22. august

  1. 08:30 - 09:00 Ankomst og registrering
  2. 09:00 - 09:15 Velkommen ved Business Esbjerg og Energy Cluster Denmark og intro til dagen
  3. 09:15 - 10:00 Indlæg fra Energinet
  4. 10:00 - 10:45 Workshop om udfordringer ved Energi-ø projektet i Nordsøen og nye havvind ambitioner
  5. 10:45 - 11:15 Opfølgning på workshop i plenum
  6. 11:15 - 12:00 Sandwich og networking
  7. 12:00 Tak for i dag

Tors. 24. august 2023
kl. 09.00 - 12.00

Sted: Esbjerg Business Park
 John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø