1. Arrangementer

Generalforsamling i Business Esbjerg 2023

Tirs. 28. marts 2023
kl. 15.30 - 17.00

Danhostel Esbjerg
Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg

Til alle medlemmer af Business Esbjerg

Pris

  1. Medlemmer

    Gratis

Generalforsamling

Hermed indkaldes alle medlemmer til ordinær generalforsamling i Business Esbjerg:

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 15.30-17.00 i Konferencesalen ved Danhostel Esbjerg, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesformandens beretning.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.

Følgende er på valg i år:

  • Flemming Enevoldsen (modtager genvalg)
  • Anni Dressø (modtager genvalg)
  • Marco MacArtney (modtager ikke genvalg)

6. Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Tilmelding sker her fra siden, senest torsdag d. 23. marts 2023 kl. 12.00 af hensyn til forplejningen.

Med venlig hilsen

Flemming N. Enevoldsen
Bestyrelsesformand

Tirs. 28. marts 2023
kl. 15.30 - 17.00

Danhostel Esbjerg
Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg