1. Arrangementer

Generalforsamling i Business Esbjerg 2022

Ons. 30. marts 2022
10. juni 2023

Danhostel Esbjerg
Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg

Til alle medlemmer af Business Esbjerg

Vil du vide mere?:

Karsten Rieder

Direktør

Kontakt Karsten

Pris

  1. Alle deltagere

    Gratis

Generalforsamling

Hermed indkaldes alle medlemmer til ordinær generalforsamling i Business Esbjerg:

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 15.30-17.00

Danhostel Esbjerg, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsesformandens beretning.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
Følgende er på valg i år:
– Bente Riis Fogsgaard (genopstiller)
– Karsten Larsen (genopstiller)
– Claus Pedersen (genopstiller)

6. Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Tilmelding sker her fra siden, senest fredag den 25. marts 2022 kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Flemming N. Enevoldsen
Bestyrelsesformand

Ons. 30. marts 2022, 15.30 - 17.00
10. juni 2023

Danhostel Esbjerg
Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg