1. Arrangementer

Ekstraordinær Generalforsamling i Business Esbjerg 2023

Tirs. 11. april 2023
kl. 15.00 - 16.00

Business Esbjerg
Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg

Til alle medlemmer af Business Esbjerg

Pris

 1. Medlemmer

  Gratis

Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling i Business Esbjerg tirsdag d. 11. april kl. 15-16.

Efter godkendelse af 2 vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling, 28. marts 2023, indkaldes i henhold til vedtægterne hermed til ekstraordinær generalforsamling til genbehandling af forslagene.

Der er mulighed for at deltage fysisk ved Business Esbjerg på Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg eller via Teams møde. Der udsendes link til Teams om formiddagen d. 11. april.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af forslag 1:
  Dagsordenspunktet ”4. Fastsættelse af kontingent” fjernes fra vedtægternes punkt 5.5 omhandlende generalforsamlingens dagsorden.
  Der indsættes et punkt 10.2 i vedtægterne:
  ”På årets sidste bestyrelsesmøde fastsætter bestyrelsen kontingent for det kommende år”
 3. Behandling af forslag 2:
  Vedtægternes §8.3 vedrørende den maksimale periode man kan være medlem af Business Esbjergs bestyrelse ændres fra:
  §8.3 Genvalg/udpegning kan finde sted. Det tilstræbes, at der sker en løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, således at det enkelte medlem typisk sidder i bestyrelsen op til 6 år. (3 valgperioder).
  Til:
  §8.3 Genvalg/udpegning kan finde sted. Business Esbjerg følger den gældende anbefaling fra Komitéen for god Selskabsledelse i forhold til det maksimale antal år man må sidde i bestyrelsen.

Sidste tilmelding for mulighed for digital deltagelse tirsdag d. 11. april kl. 08.30.

Med venlig hilsen
Flemming N. Enevoldsen
Bestyrelsesformand

Tirs. 11. april 2023
kl. 15.00 - 16.00

Business Esbjerg
Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg