1. Arrangementer

Bestyrelsesuddannelse med Business Esbjerg

Tors. 26. oktober 2023
02. november 2023
09. november 2023
16. november 2023
23. november 2023

Esbjerg Business Park, mødelokale 0.224
John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø

Er du ejerleder, i bestyrelse i en SMV, eller drømmer du om at påtage dig bestyrelsesarbejde i fremtiden, så er forløbet her noget for dig.

Pris

 1. Ikke medlem af Business Esbjerg

  25.500,00 DKK

 2. Medlem af Business Esbjerg

  15.900,00 DKK

 3. Mentor hos Business Esbjerg

  10.000,00 DKK

 4. Opkrævning via faktura

  Gratis

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar. Få en grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejdets processer, samt den kommunikation og det samarbejde, der foregår mellem bestyrelsen og direktionen i virksomheden.

Over 4 undervisningsgange, får du viden om hvilke opgaver og hvilket ansvar du har som bestyrelsesmedlem, samt hvordan du kan bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse.

Du får derudover indsigt i de juridiske aspekter i professionelt bestyrelsesarbejde og forståelse for samarbejdet med revisoren i virksomheden.

Forløbet tager udgangspunkt i akademiuddannelsens fag ”Grundlæggende bestyrelsesansvar”,

Pris:

Prisen for hele forløbet er inkl. 4 undervisningsgange med forplejning, undervisningsmateriale, samt eksamen.

Vi afslutter forløbet med en gruppeeksamen, hvorefter du modtager et kursusbevis fra Business Esbjerg.

Det er ligeledes muligt at gå til eksamen i egen praktiske opgave, og opnå eksamensbevis for forløbet, hvor du modtager eksamensbevis med en værdi af 5 ECTS point. Du tilvælger dette på første undervisningsdag.

Du vil derudover blive introduceret til de mest gængse problemstillinger, som du vil møde som bestyrelsesmedlem og blive rustet til at kunne løse problemstillinger og ikke mindst dilemmaer, inden for de arbejdsområder, som professionelt bestyrelsesarbejde omfatter.

Dine undervisere på forløbet er dygtige undervisere fra Smart Academy, samt dygtige erhvervsfolk og rådgivere, der alle har fingeren på pulsen omkring det tema, der er på undervisningen.

Målgruppe:

Vi har i forløbet vægt på små- og mellemstore virksomheder, da det oftest er her, man får sin første bestyrelsespost.

Så er du ejerleder, i bestyrelse, i en SMV, eller drømmer du om at påtage dig bestyrelsesarbejde i fremtiden, så er forløbet her noget for dig.

Pensum og indhold:

Indhold på forløbet:

 • Grundlæggende forståelse af bestyrelsesarbejdet i små og mellemstore virksomheder
 • Bestyrelsesforståelse, der leder hen på praksisnære teorier og værktøjer, der kan anvendes i dagligdagen
 • Bestyrelsens og det enkelte medlems juridiske ansvar samt den generelle lovgivning på området
 • Kommunikation og rapportering i bestyrelsen
 • Sammensætning af bestyrelsen, samarbejdsformer i bestyrelsen og samarbejdet mellem bestyrelsen og ejerlederen/direktionen

Vil du være mentor?

Vil du høre mere om at være mentor?

Så læs mere og tilmeld dig her:

Vi starter ud med en introduktion til det gode bestyrelsesmøde og det gode bestyrelsesarbejde, som skaber værdi for ejerlederen.

 • Årshjulet som sikrer at man når hele vejen rundt
 • Bestyrelsens forretningsorden og formandens rolle
 • Dagsorden og forberedelse til de løbende bestyrelsesmøder
 • Strategidage for at komme et spadestik dybere.
 • Samarbejdet med ledergruppen for at sikre indsigt i virksomheden
 • Bestyrelsens ansvar for selskabets organisering. Afgrænsning mellem bestyrelse og direktionens forpligtelser.
 • Forslag til løbende rapportering til bestyrelsen, herunder månedsrapporter, kommentarer til budgetafvigelser og opfyldelse af kapitalberedskabet. Hvad er nødvendigt for at bestyrelsen kan opfylde sine forpligtelser?
 • Bestyrelsens forberedelse til generalforsamling
 • Fokus på ”den værdiskabende bestyrelse” i en ejerledet virksomhed
 • Hvordan sammensættes en god bestyrelse og hvordan får man som ejerleder et godt samarbejde med bestyrelsen.

Vi slutter af med netværk og middag

Bestyrelsens ansvar, organisering og opgaver (den todelte funktion)

 • Bestyrelsens juridiske ansvar, regelrammen
 • Soft law, hard law: Corporate Governance, Selskabsloven (§115)
 • Hvem skal have en bestyrelse og hvorfor?
 • Kontrolfunktionen
 • Ejerforhold og udfordringer i ejerkredsen
 • Ejeraftaler og deres betydning
 • De grundlæggende erstatningsregler og muligheden for ansvarsforsikring
 • Udvalgte eksempler fra retspraksis og udvalgte cases fra det virkelige liv
 • Indlæg af advokat

Vi slutter af med netværk og middag

• Grundlæggende regnskabsforståelse og nøgletal
• Aflæggelse af årsregnskab, anvendt regnskabspraksis mm.
• Samarbejdet med revisor, herunder valg af revisionsform
• Kontrol med ledelsen og besvigelser Forskellige typer af erklæringer og deres betydning
• Hvordan opbygges relationen til banken?
• Finansiering og gældstruktur
• Rating og kreditgodkendelse
• Hvordan tænker banken om en selskabsbestyrelse?
• Indlæg af Kim Nikolajsen, Områdedirektør Erhverv, Nordea Esbjerg
• Indlæg af Palle H. Jensen, Partner, PWC Esbjerg

Vi slutter af med netværk og middag

 • Bestyrelsesevaluering
 • Bestyrelsens/formandens rolle overfor ejerlederen
 • Samarbejdet med ejerleder/direktør og ledergruppen
 • Fokus på kontrol eller udvikling?
 • Indlæg af Gitte Kirkegaard, Adm. Direktør og medejer, Logitrans A/S
 • Hvordan får jeg min første bestyrelsespost?
 • Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg taler med en ejerledet virksomhed
 • Netværk
 • Case: Ejerledet virksomhed (gerne fra holdet). Hvilke overvejelser har man før man etablerer en bestyrelse. Hvad forventer man som ejerleder at bestyrelsen skal bidrage med og hvordan kommer man i gang

Da dette er sidste undervisningsdag, afslutter vi igen med en fælles middag, denne gang dog i festudgave

Eksamenen bliver afholdt d. 23. november 2023 i tidsrummet 12- 16 og foregår i grupper, hvor I sammen agerer som en bestyrelse.

Til eksamenen vil I blive mødt med nogle af de problemstillinger, der er vendt i løbet af forløbet.

Tiderne fordeles i løbet af kurset.

Adgangskrav: 

 • Adgangskrav er min. 2 års relevant erhvervserfaring, der skal indsendes CV (alternativt kan LinkedIn Profil kopieres ned)
 • Der skal indsendes svendebrev/eksamensbevis for min. ungdomsuddannelse – kan du ikke finde denne, skal tro og love erklæring udfyldes
 • Har du ingen officiel uddannelse efter folkeskolen, foretages, der gratis en realkompetencevurdering for at optage dig på forløbet.

Der er 20 pladser på holdet, herefter oprettes der venteliste til et evt. nyt hold.

Forløbet udbydes i samarbejde med Smart Academy og tager udgangspunkt i faget ”Grundlæggende bestyrelsesansvar” fra Akademiuddannelsen i ledelse.  Du optjener 5 ECTS-point, som du efterfølgende kan bruge, hvis du vil bygge videre på en fuld lederuddannelse hos Smart Academy (kræver dog eksamen).

Tors. 26. oktober 2023, 12.00 - 18.00
02. november 2023, 12:00 - 18.00
09. november 2023, 12:00 - 18.00
16. november 2023, 12:00 - 18.00
23. november 2023, 12:00 - 16.00

Esbjerg Business Park, mødelokale 0.224
John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø