Generalforsamling i Business Esbjerg 2024

Erhverv 26. marts 2024

Bestyrelsesformand i Business Esbjerg, Flemming Enevoldsen. Foto: Christer Holte.

Redaktør:

Karsten Rieder

Direktør

Kontakt Karsten

Den 25. marts 2024 havde vi generalforsamling i Business Esbjerg. Vi bringer her formandens beretning, 'Året der gik 2023' samt en oversigt over Business Esbjergs bestyrelse efter generalforsamlingen.

Formandens beretning til Generalforsamlingen 2024

En rendyrket erhvervsorganisation

Efter udskilning og overlevering af turismeafdelingen, Business Region Esbjerg og, senest, Education Esbjerg, blev 2023 det første hele år, hvor Business Esbjerg har fungeret som en fokuseret erhvervsorganisation for alle virksomheder i Esbjerg og Fanø kommuner. Det har vi oplevet som positivt, og vi glæder os over at fortsætte sådan.

Opgaven med at markedsføre Esbjerg er stadig vores, og her handler det fortsat om at markedsføre Esbjerg som et godt sted at arbejde og bo. Dermed understøtter markedsføringsindsatsen rigtig godt tiltrækningen af den nødvendige arbejdskraft.

Organisationen tæller pt. 21 medarbejdere. Senest er der, som resultat af to opsigelser, ansat to nye erhvervskonsulenter, og vi har måttet opsige udviklingschef Randi Høxbro efter længere tids sygdom. Med undtagelse af de ansatte der arbejder med Iværksætteri, og som befinder sig på Riggen, så er alle medarbejdere samlet i nye lokaler på John Tranums Vej. Organisationen er samlet og stedet lægger op til samarbejder på tværs af afdelingerne samt gode muligheder for at afholde medlemsarrangementer og møder.

Sund balance i økonomien

Som det vil fremgå af regnskabsgennemgangen, så er der styr på økonomien. Vores målsætning er jo at skabe værdi for medlemmerne. Det kræver en sund økonomisk sans, som bestyrelsen absolut mener praktiseres godt i Business Esbjerg.

Medlems- og virksomhedsservice

Takket være en fokuseret indsats og dygtige konsulenter, er målsætningerne om at få flere medlemmer og virksomheder til at deltage i vores arrangementer og netværk i det store og hele nået. Det er ikke helt lykkedes at være i berøring med samtlige medlemmer, men til gengæld er antallet af medlemshvervninger rekordhøjt, og vi ender ved slutningen af året på 978 medlemmer, hvilket er 28 flere end målsætningen på 950. De medlemmer, som bruger os flittigst, får jo det største udbytte af medlemskabet. Især mærker vi, at deltagerne på vores syv netværk er godt tilfredse med vores netværk. Så jeg kan kun opfordre alle til at undersøge, om disse netværk kan have relevans for jeres virksomhed.

Iværksætteri

På Riggen har vi, takket være støtte fra Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune, fortsat fokus på de nyetablerede virksomheder. Vores nye acceleratorprogram, LevelUp!, blev gennemført for første gang i 2023. Programmet er målrettet relativt nye virksomheder, som skal løftes til et højere niveau. Det blev, med 12 deltagende virksomheder, en stor succes og fortsætter i år. Som afslutning på forløbet blev pitch-vinderen kåret og alle iværksættere fejret ved arrangementet ’Esbjergs Helte’.

E. Bank Lauridsen Holding åbnede i 2023 det nye iværksætterhus, Brinchs Hus. Vores iværksætterkonsulenter har en plads i huset og tilbyder derfra vejledning og sparring med husets beboere.

Invest in Esbjerg – Energi og Data

Store udenlandske medier, organisationer og virksomheder har vist interesse for den bæredygtige energimetropol og vores digitale knudepunkt. Vi har aldrig oplevet at have så mange potentielle investeringscases i proces, og vi har i løbet af året haft møder med 37 nationale og internationale IT- og energi-aktører med henblik på etablering i Esbjerg. Interessen plantes og håndteres dygtigt af vores to medarbejdere, dedikerede til opgaven med at trække investeringer til Esbjerg. De rejser ud og deltager i relevante messer og møder og tager imod de mange udenlandske delegationer og gæster, som viser interesse for området. Derudover stod de i 2023 i spidsen for vores erhvervsrejse til Dublin med 42 deltagere. Disse indsatser foregår i tæt samarbejde med Invest in Denmark, som har en arbejdsplads hos os og Esbjerg Kommune, hvor vi også har en ’flyverplads’ til rådighed.

Mange af investeringskontakterne relaterer sig til de kommende udbud af erhvervsjord som Esbjerg Kommune vil opkøbe og sætte til salg i 2024.

Vi har aldrig oplevet at have så mange potentielle investeringscases i proces.

Flemming Enevoldsen

Bestyrelsesformand, Business Esbjerg

Arbejdskraft

Gennem en del år har vi arbejdet med forskellige indsatser som skal sikre virksomhederne bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi inviterer medlemmer til at deltage i relevante projekter som skal sikre dem den relevante arbejdskraft, og vi faciliterer mødet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Dette sker på vores Karrieremesse Esbjerg og Dit Karrierevalg. Det sker gennem tilflytnings- og bosætningsbesøg sammen med lokale virksomheder og på Karrieremesser i de store studiebyer. Til disse aktiviteter hører, som tidligere nævnt, markedsføringen af Esbjerg som et godt sted at bo og arbejde. Vi ønsker at forstærke denne indsats med et særligt fokus på faglærte, som indebærer arrangementer og indsatser til gavn for både de faglærte selv og de virksomheder, der beskæftiger dem og har hårdt brug for flere af dem.

Vores initiativer flugter med Esbjerg Kommunes ønsker for dette område. Vi har således deltaget og bidraget i Esbjerg Kommunes Erhvervsfremmeudvalg, det såkaldte §17, stk. 4. udvalg, og ser frem til at varetage en aktiv rolle i realiseringen af den vedtagne strategi, som bl.a. har fokus på obligatorisk praktik i grundskolen og flytning af 10. klasse til erhvervsskolerne.

Behovet for faglært arbejdskraft er en stor samfundsopgave som skal løftes af alle aktører i og omkring virksomhederne og deres medarbejdere. Vi betragter os som en af disse aktører og ønsker at samarbejde med alle andre interessenter omkring denne vigtige opgave.

Vores initiativer flugter med Esbjerg Kommunes ønsker for dette område. Vi har således deltaget og bidraget i Esbjerg Kommunes Erhvervsfremmeudvalg, det såkaldte §17, stk. 4. udvalg, og ser frem til at varetage en aktiv rolle i realiseringen af den vedtagne strategi, som bl.a. har fokus på obligatorisk praktik i grundskolen og flytning af 10. klasse til erhvervsskolerne.

Behovet for faglært arbejdskraft er en stor samfundsopgave som skal løftes af alle aktører i og omkring virksomhederne og deres medarbejdere. Vi betragter os som en af disse aktører og ønsker at samarbejde med alle andre interessenter omkring denne vigtige opgave.

“Behovet for faglært arbejdskraft er en stor samfundsopgave som skal løftes af alle aktører i og omkring virksomhederne og deres medarbejdere. ”

Flemming Enevoldsen

Bestyrelsesformand, Business Esbjerg

Medlemmer i Business Esbjergs bestyrelse

Formand

 • Flemming Enevoldsen

Næstformand

 • Jesper Frost Rasmussen, Borgmester i Esbjerg Kommune (V)

Bestyrelsesmedlemmer

 • Karsten Larsen, kunde- og markedschef i NemByg
 • May-Britt Andrea Andersen, byrådsmedlem i Esbjerg Kommune (C)
 • Olaf Rye, Adm. direktør ved Rybners
 • Jesper Toft Mathiasen, formand DI Sydvestjylland og koncerndirektør i Claus Sørensen Gruppen
 • Frank Jensen, Borgmester i Fanø Kommune (B)
 • Bente Riis Fogsgaard, Indehaver og advokat i Advokatfirmaet Archa
 • Claus Pedersen, Direktør Ribe Fritidscenter
 • Jeanne Holmes, Medejer og administrationschef i Aqua-Teknik
 • Rikke Maj Ager, Teknisk direktør i Controlled Polymers