1. Netværk og partnerskaber

Safe & Secure Esbjerg

Fagligt netværk for dig, der har ansvaret for sikkerheden i virksomheden

Vil du vide mere?

Mai-Britt Iversen

Netværks- og eventansvarlig

Kontakt Mai-Britt

Safe & Secure Esbjerg skal fungere, som vidensdelings- og læringsforum blandt Esbjergs virksomheder således, at der skabes et solidt fundament for byens virksomheder, for herved at sikre, at vi fra Esbjerg fortsat kan levere, producere, importere og eksportere under vanskelige forhold.

Her kan du få sparring med andre i samme funktion. Du vil blive opdateret på de krav, der stilles fra markedet, kunderne og lovgivningen indenfor sikkerhedsområdet. Virksomhedens sikkerhed afmystificeres og gøres mere forståelig og operativ.

Indhold

  • Netværket mødes 5-6 gange årligt
  • 2 årlige VIP-arrangementer på tværs af alle Business Esbjergs netværk

Programmet krydres med virksomhedsbesøg og inspirerende indlægsholdere. Primært fokus er sparring og erfaringsudveksling.

Netværksmøderne faciliteres af Business Esbjerg og afholdes på skift hos medlemmerne.

Pris

kr. 6.500,- årligt. Beløbet forfalder i januar. Sker din indmeldelse i løbet af året, betales forholdsvist.

Hvem kan blive medlem af Safe & Secure Esbjerg?

Du kan optages i netværket, hvis du har ansvaret for sikkerheden i virksomheden.

Program 2021

Arrangementer