TEMA: Jura i Esbjerg - byen bliver styrket på flere måder

Erhverv 28. september 2023

Stefan Nielsen (nr. 3 fra venstre) er advokat og partner hos Ventus Advokater og har i otte år undervist på SDU i Kolding, Odense og Esbjerg. Foto: Morten Fog.

Redaktør:

Peter Hegelund

Erhvervskonsulent

Kontakt Peter

Både det private og offentlige erhvervsliv i Esbjerg jubler over, at jurauddannelsen er kommet til byen. På længere sigt får de nemmere ved at rekruttere medarbejdere, men allerede nu ser de mange muligheder for at række ud og arbejde sammen med instituttet.

Juridisk chef i Sikkerhedsstyrelsen, Stine Pedersen, har sammen med en af sine medarbejdere været med i Business Esbjergs styregruppe, der skulle få jura til Esbjerg. Det samme har Stefan Nielsen fra Ventus Advokater. De jubler begge over, at projektet lykkedes. 

– Esbjerg har udviklet sig til en stor by, som sagtens kan bære en jurauddannelse. Byen rummer mange forskellige typer af arbejdspladser, der ansætter jurister lige fra Domstolen og Anklagemyndigheden til offentlige instanser som Sikkerhedsstyrelsen, advokatfirmaer og private virksomheder. Samtidig kommer der hele tiden nye arbejdspladser til, både som en del af udflytterplanen og den grønne omstilling. Hvis vi skal følge med efterspørgslen, har vi brug for jurister, siger Stefan Nielsen og understreger, at han også tror, uddannelsen vil få flere til at bosætte sig i byen:  

– Kommer du først til Esbjerg for at studere, får du måske lyst til at blive. Du oplever, at her blæser lidt, men at det ellers er en rar by at være i. 

Det sidste bliver sagt med et skævt smil.  

- Det giver bare noget helt andet at sidde med tingene i praksis frem for kun at lære teorien bag. Det kræver et studierelevant job, eller at man bruger de første måneder af sin ansættelsestid på at få styr alt det, studiet ikke lærte en. 

Stefan Nielsen

Ventus Advokater

Nemmere at få studentermedhjælpere

Både Stine og Stefan forklarer, at de lige nu ikke mangler jurister, men sandsynligvis kommer til det i fremtiden.  

– Med jurauddannelsen i byen bliver det på den lange nemmere at rekruttere medarbejdere. På den korte bane kan vi få nogle dygtige studentermedhjælpere og praktikanter ind. Vi er meget glade for vores studentermedhjælpere, som løfter en stor opgave. De bliver bestemt ikke bare sat til at servere kaffe, men får et stort indblik i, hvad en jurist arbejder med i en offentlig styrelse. Flere får også job hos os efterfølgende. Men det er selvsagt svært at tiltrække jurastuderende, hvis de skal pendle fra Odense eller Aarhus, sige Stine. 

De studerende i Esbjerg skal i praktik på femte semester, hvilket er unikt for uddannelsen, der vægter det praktisknære højt. Det ser både Stine og Stefan en stor fordel i. Stefan fortæller, at han faktisk savnede den praktiske del under sin studietid på SDU i Odense: 

– Det giver bare noget helt andet at sidde med tingene i praksis frem for kun at lære teorien bag. Det kræver et studierelevant job, eller at man bruger de første måneder af sin ansættelsestid på at få styr alt det, studiet ikke lærte en. 

Stine supplerer: 

– For os er det også en fordel, at de studerende med praktikdelen kan få en idé om, hvad det vil sige at arbejde hos en offentlig myndighed. Mange drømmer ikke om den karriere, når de begynder på uddannelsen, de vil måske være anklager eller arbejde på et advokatkontor. Men nu får vi mulighed for at vise, at det både kan være et enormt spændende og et enormt attraktivt job. 

Ser frem til samarbejdet

Uddannelsen er blevet til i tæt samarbejde med erhvervslivet, og de to professorer på jurauddannelsen, Troels Michael Lilja og Per Andersen, ønsker, at døren ud til erhvervslivet står åben. Det glæder både sikkerhedschefen og advokaten.  

– Jeg håber på et godt samarbejde. Vi vil gerne vise de studerende vores arbejdsplads og invitere til fyraftensmøder. Måske kan vi også række ud efter instituttet, hvis vi på et tidspunkt får brug for sparring. 

Stefan, der i otte år har undervist på SDU i Kolding, Odense og Esbjerg i konkurs- og erhvervsretlige fag, er igen helt på linje med Stine: 

– Jeg træder gerne til som ekstern underviser igen, hvis de får brug for det. Men jeg forestiller mig også, at vi kan bruge den viden, de studerende genererer. Hvis vi står med en konkret problemstilling, kan de for eksempel arbejde videre med den i deres speciale. På den måde hjælper vi hinanden og skaber en kortere afstand imellem universitetet og verden uden for. 

Begge er enige om, at Esbjerg som by bliver løftet af, at den har tiltrukket en så prestigefyldt uddannelse, som tilmed adskiller sig fra den i de andre byer:  

– Jeg glæder mig meget til at følge det videre forløb, både at se hvilken typer jurister, der bliver uddannet, og hvordan interessen for uddannelsen vil være de kommende år, siger Stine. 

Jeg glæder mig meget til at følge det videre forløb, både at se hvilken typer jurister, der bliver uddannet, og hvordan interessen for uddannelsen vil være de kommende år.

Stine Pedersen

Juridisk chef, Sikkerhedsstyrelsen

Education Esbjerg

Education Esbjerg blev etableret som sekretariat i januar 2020 med egen bestyrelse og med bidrag og støtte fra Esbjerg Kommune samt en række af byens virksomheder og fonde.

Foreningens mission er at gøre Esbjerg til en attraktiv uddannelses- og studieby og den har også aktie i etableringen af jurauddannelsen i byen.

Education Esbjerg var en del af Business Esbjerg men blev i januar 2023 en selvstændig enhed med eget CVR nummer.

Education Esbjerg

Læs mere om Education Esbjerg og uddannelseskonceptet E.1.

Education Esbjerg