Generalforsamling i Business Esbjerg

30. marts 2022

Formand i Business Esbjerg, Flemming Enevoldsen

Redaktør:

Kontakt

Den 30. marts var der generalforsamling i Business Esbjerg. Vi bringer her formandens beretning, 'Året der gik', årsrapport 2021 og oversigt over Business Esbjergs bestyrelse efter generalforsamlingen.

Beretning v/formand for bestyrelsen, Flemming Enevoldsen

2021 har været et omskifteligt og udfordrende – men på mange måder også et positivt – år.

Starten af året var stadig præget af corona-situationen, hvilket betød udfordringer for en del af vores medlemmer. Og at det var svært for os at besøge medlemmerne, ligesom mange af vores arrangementer og netværk måtte afvikles virtuelt.

Hen over foråret vendte vi i højere grad tilbage til hverdagen og efter sommerferien har der været tryk på, da størstedelen af erhvervslivet har haft utrolig travlt. I Business Esbjerg fik vi også travlt med at indhente flere af de aktiviteter, som skulle have været afviklet tidligere på året.

Vi er bevidste om, at Covid-19 har påvirket brancher og virksomheder meget forskelligt. En del har været hårdt ramt af pandemiens følger, men der er også en del af erhvervslivet, som har haft fremgang i samme periode.

På trods af at corona fortsat har været en del af vores dagligdag, så har 2021 generelt været et godt år for Esbjerg og Fanø kommuners erhvervsliv. Der har været solid vækst mange steder og gode økonomiske resultater i mange virksomheder, og beskæftigelsen er rekordhøj.

Optimismen i det lokale erhvervsliv er i høj grad til stede, og der ses generelt lyst på fremtiden.

Store energiprojekter på vej

2021 har været et fantastisk år i forhold til de erhvervsinvesteringer, det er lykkedes os at trække til Esbjerg.

Den positive udvikling styrker markant Esbjergs position som Danmarks bæredygtige Energimetropol og som centrum for den grønne omstilling.

Esbjerg Havn har igangsat en markant havneudvidelse for at være klar til væksten indenfor offshore vind, og Valmont har offentliggjort planerne om at bygge en stor nacelle-produktion i Esbjerg.
Norske Quantafuel har arbejdet seriøst videre med planerne om deres nye fabrik, som med innovativ, grøn teknologi vil omdanne affaldsplast til olieprodukter.

 

I februar 2021 offentliggjorde CIP planerne for en PtX-fabrik i Esbjerg, som skal producere grøn ammoniak til landbruget og skibsfarten. Efterfølgende har schweiziske H2Energy offentliggjort deres planer om at etablere Europas største brint-fabrik i Esbjerg. Det er projekter af en størrelse som for alvor har sat Esbjerg på det europæiske landkort for omsætning af grøn omstilling til konkrete projekter og arbejdspladser.

Gode nyheder på data-området

Også på datacenter-området blev 2021 et fantastisk år for Esbjerg.
Havfrue- og Cobra-kablet er i operationel drift og er blevet fulgt op af investeringer i yderligere fiberoptiske forbindelser fra Esbjerg til Norge. Investeringer som yderligere understreger Esbjergs position som ét af de bedst forbundne digitale steder i Europa.
Bulk Infrastructure har fortsat ambitionen om at gøre datacentret i Esbjerg til et af deres vigtigste skandinaviske lokationer og knudepunkt for deres kunders europæiske datatrafik.
Det blev med al tydelighed understreget i 2021, da Bulk kunne offentliggøre, at de i samarbejde med De-CIX har planer om, i 2022, at etablere et avanceret Internet Exchange knudepunkt i Esbjerg.
DE-CIX er verdens største internet exchange operatør, og at de har valgt Esbjerg som deres vigtigste danske digitale hub, er intet mindre end en fantastisk nyhed.
Derudover var den største nyhed i 2021 på datacenterområdet, at det kunne offentliggøres at Facebook havde købt 212 hektar jord i Andrup af Esbjerg Kommune. Facebook har planer om at undersøge mulighederne for at etablere et stort hyperscale datacenter i Esbjerg.

Udfordringer med tiltrækning af arbejdskraft og studerende

Grundet den høje aktivitet i erhvervslivet, er der mange som står overfor udfordringer med tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft.

Denne udfordring er med til at bremse væksten. Mange virksomheder kæmper med forgæves rekrutteringer og takker nej til nye ordrer.

Det er en stor udfordring, som vi sammen med gode samarbejdspartnere arbejder målrettet på at løse, så vi kan skaffe den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger her og nu, ligesom vi også skal sikre fødekæden på sigt.

Derfor har arbejdet med at gøre Esbjerg til en stærkere og mere attraktiv uddannelsesby også været et vigtigt indsatsområde i det forgange år.

Her har Business Esbjerg understøttet Education Esbjerg med særligt fokus på at få koblet erhvervsliv tættere sammen med uddannelsesinstitutionerne og de studerende, ligesom vi har styrket indsatsen for at fastholde studerende med nye aktiviteter. Herunder en succesfuld Welcome Week, som bød godt 700 studerende ved de videregående uddannelser i Esbjerg velkommen.

Samtidig kan vi med glæde notere os, at flere nye uddannelser er på vej til byen i løbet af 2022 og 2023, og vi arbejder ufortrødent videre med få endnu flere relevante uddannelser og dermed studerende til byen.

Rygstød til iværksætteriet

Iværksætteri har for alvor fået et rygstød i 2021 med samarbejdet med Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune, hvor der er planer for de næste tre-fire år.

Det nye iværksætterhus Riggen begyndte med en ”soft opening” i foråret, og den officielle reception blev udskudt til september, hvorfor vi også er bagud med rekrutteringen af iværksættere på Riggen.

Vi har oplevet, at det har været svært at rekruttere iværksættere, hvilket er en trend, som vi hører rammer alle steder i Danmark. Et blomstrende arbejdsmarked og stor travlhed i det eksisterende erhvervsliv kan være naturlige forklaringer på situationen.

Vi styrker både synlighed og kommunikation med omverdenen og har også igangsat en række spændende iværksætterforløb, så vi får et endnu stærkere program for 2022.

2022 – endnu mere fokus på vores medlemmer – ikke mindst SMV-segmentet

Vores medlemmer repræsenterer alle størrelser virksomheder – fra den mindste til de største virksomheder i Esbjerg og Fanø kommuner. Medierne har ofte fokus på de større virksomheder – og ikke mindst på de største enkelt-investeringer i vores område.

Men Danmark er SMV-land, og det gælder også her lokalt, hvor ikke mindre end 85 pct. af vores medlemmer har færre end 50-ansatte.

Dette afspejles også i det offentlige erhvervsfremmesystem, hvor mange af de statslige midler kanaliseres til SMV-programmer. Pt. er der afsat 600 mio. kr. til forskellige programmer, tilpasset SMV’er.

For nyligt foretog vi en medlemsundersøgelse. Her var der mange gode resultater at læse om vores indsats i Business Esbjerg. Men vi må også konstatere, at for mange medlemmer fortsat ikke har kendskab til vores mange tilbud. Og det vil vi sætte fokus på i 2022. For blot at nævne nogle få:

 • Hjælp til eksport på nye markeder
 • Hjælp til digitaliseringsprojekter
 • Hjælp til grøn omstilling
 • Hjælp til genstart efter corona
 • Hjælp til omstillingsopgaver
 • HR-netværk for virksomheder
 • Uddannelsesforløb for talenter
 • Ledelses-netværk
 • Arrangementer med inspiration til markedsføring, ledelse og meget, meget andet

I 2022 forventer vi også at kunne fremstå som en rendyrket erhvervsorganisation. Det sker, når Education Esbjerg forventeligt udskilles som en separat organisation efter at have været en del af Business Esbjerg siden opstarten for 2 år siden. Det glæder os, at der er kommet så høj aktivitet i Education Esbjerg, at det giver mening med en separat organisation for de videregående uddannelser og arbejdet med at gøre Esbjerg til en mere attraktiv studieby.

Hermed står Business Esbjerg endnu skarpere: Vi vil fokusere entydigt på erhvervslivet – fra den nyeste iværksættervirksomhed til de største virksomheder i vores område. Og det glæder vi os til.

Medlemmer i Business Esbjergs bestyrelse

 • Formand

  Flemming Enevoldsen

 • Næstformand

  Jesper Frost Rasmussen, Borgmester i Esbjerg Kommune (V)

 • Bestyrelsesmedlem

  Karsten Larsen, kunde- og markedschef i NemByg

 • Bestyrelsesmedlem

  May-Britt Andrea Andersen, byrådsmedlem i Esbjerg Kommune (C)

 • Bestyrelsesmedlem

  Henrik Larsen, rektor ved Erhvervsakademi SydVest

 • Bestyrelsesmedlem

  Brian Lyst, formand i FH Sydvestjylland

 • Bestyrelsesmedlem

  Jesper Toft Mathiasen, formand DI Sydvestjylland og adm. direktør i Lineage

 • Bestyrelsesmedlem

  Anni Dressø, direktør i VL Staal

 • Bestyrelsesmedlem

  Marco MacArtney, iværksætter

 • Bestyrelsesmedlem

  Frank Jensen, Borgmester i Fanø Kommune (B)

 • Bestyrelsesmedlem

  Bente Riis Fogsgaard, Indehaver og advokat i Advokatfirmaet Archa

 • Bestyrelsesmedlem

  Claus Pedersen, forpagter Danhostel Ribe