Upload af CV

Vil du vide mere?

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Samtykkeerklæring upload af cv

Du giver hermed samtykke til, at Business Esbjerg, CVR-nr.: 30164210, må gemme dit CV samt øvrige indtastede oplysninger i 3 måneder fra dags dato. Efter 3 måneder vil dine data automatisk blive slettet.

Dit CV samt øvrige indtastede oplysninger vil kun blive gjort tilgængelig for Business Esbjergs samarbejdsvirksomheder (potentielle arbejdsgivere), som herefter har mulighed for at rette henvendelse til dig, hvis de finder dit CV/din profil interessant.

Business Esbjerg er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Business Esbjerg har registreret om dig. Hvis du vil have slettet dit CV samt øvrige oplysninger, kan du når som helst skrive til Birgit Bech Jensen, bbj@businessesbjerg.com.

Business Esbjerg forbeholder sig retten til at gemme statistik fra CV databasen. Statistikken omfatter udelukkende antal CV’er der uploades, og kan ikke henføres til enkeltpersoner. Statistikken vil udelukkende blive anvendt til internt brug.

Såfremt du ikke mener, at Business Esbjerg overholder reglerne om databeskyttelse, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Nærværende samtykke gives i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens § 7 samt databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens § 6, stk. 1, litra a.