Vestjyske virksomheder skal gøre bæredygtighed til en del af deres forretning

Erhverv 16. april 2021

Det esbjergensiske havnefirma Jutlandia, som tilbyder komplette logistikløsninger indenfor både on- og offshoresegmentet, er en af de virksomheder, der har valgt at arbejde strategisk med bæredygtighed og er for nylig blevet deltager i projektet ’Bæredygtig forretningsudvikling’.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Mange virksomheder er begyndt at sætte den grønne dagsorden øverst på agendaen. Med det nye projekt ’Bæredygtig forretningsudvikling’ vil Business Esbjerg have endnu flere til at udnytte de fordele og strategiske muligheder, der ligger i ansvarlig virksomhedsadfærd. Det skal hjælpe nye virksomheder i gang med den grønne omstilling og en mere bæredygtig forretningsudvikling.

Grønt er det nye sort, og begreber som klimamål, social ansvarlighed og bæredygtighed er efterhånden blevet allemandseje. Den grønne dagsorden er kommet for at blive, og flere og flere virksomheder bliver i dag mødt med stigende krav til bæredygtig fremstilling, produkter, emballage og logistik fra såvel kunder og medarbejdere som leverandører og samarbejdspartnere.

Og det giver rigtig god mening, at virksomhederne og lederne øger deres fokus på ansvarlig virksomhedsadfærd, hvis man spørger Business Esbjergs udviklingschef Randi Høxbro.

”Vi oplever at flere virksomheder gerne vil arbejde med en mere bæredygtig forretningsmodel. Det kan være et krav fra kunder eller andre interessenter, men mange ser også selv mulighederne i at arbejde med det internt og dermed skabe en bedre bundlinje,” forklarer udviklingschefen, som uddyber:

"Det kan styrke ens forretning at arbejde strategisk med ansvarlighed. Det er nemlig en gylden mulighed for at fremtidssikre sin virksomhed og skabe en stærk og sund virksomhed med en konkurrencemæssig kant"

Randi Høxbro

Udviklingschef, Business Esbjerg

”Det kan styrke ens forretning at arbejde strategisk med ansvarlighed. Det er nemlig en gylden mulighed for at fremtidssikre sin virksomhed og skabe en stærk og sund virksomhed med en konkurrencemæssig kant, da det kan være med til at styrke omverdenens opfattelse af virksomheden og gøre det muligt at vinde markedsandele.”

Hos Business Esbjerg har man sammen med Industriens Fond valgt at sætte fokus på denne proces med projektet ”Bæredygtig forretningsudvikling”. Her får deltagervirksomhederne 50 timers gratis rådgivning kombineret med analyse og workshop, hvilket skal udmønte sig i en række konkrete initiativer, som virksomhederne efterfølgende skal implementere i praksis.

Bedre konkurrenceevne

Projektets mål er at gøre arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling dagligdagsnært og inddrage flere af virksomhedens medarbejdere i processen. I samarbejdet mellem virksomheden og rådgivere, udvælges der konkrete initiativer i værdikæden, som der arbejdes på i projektet.

Den første virksomhed, som har været igennem forløbet, er Nytech Isolering, der udfører isoleringsopgaver i industrien, den maritime branche og offshore-sektoren. Her så CEO Carsten Mols Poulsen projektet som en god mulighed for at udvikle virksomheden.

”Det er sådan i en vækstvirksomhed som vores, at vi har mange kasketter på. Derfor kan man godt komme til at gå lidt i sin egen boble, hvor man har svært ved at løsrive sig fra dagligdagen. Så når nogen tilbyder forretningsudviklende muligheder for sparring og inspiration fra eksterne aktører, som kommer med åbent sind, er det bare om at slå til. Vi havde været igennem andet lignende forløb igennem Dansk Industri, som var rigtig godt, men det er altid godt og sundt at blive udfordret i forhold til, om tanker og strategier giver mening for andre,” forklarer Nytech-ejeren.

Han fortæller, at Nytech allerede havde en opfattelse af, at virksomheden var langt fremme med den bæredygtige indsats, da man bl.a. havde fokus på sortering af affald og genbrug, men at forløbet har hjulpet med at finde ud af, hvordan bæredygtighed i langt højere kan styrke konkurrenceevnen.

”Jeg vil meget hellere skabe merværdi for vores kunder end at underbyde på pris. Jeg tror, at det i fremtiden bliver mere og mere udbredt, at man kan slå sig op på en skærpet grøn profil. Jeg er sikker på, at arbejdet med bæredygtighed vil give os en langt bedre konkurrenceevne, da det kan differentiere os ift. konkurrenterne og vi samtidig bliver mindre prisfølsomme, når vi professionelt kan rådgive vores kunder på området og lave partnerskaber, hvorved vi kan udbygge og styrke relationen til dem,” vurderer Carsten Mols Poulsen.

Deltag i projektet

Business Esbjerg ønsker sammen med Industriens Fond at sætte fokus på processen med at komme i gang med grøn omstilling og en mere bæredygtig forretningsudvikling af virksomheder med projektet ”Bæredygtig forretningsudvikling”. Deltagerne i projektet får 50 timer rådgivning kombineret med analyse og workshop. Det er gratis at deltage, men der skal afsættes ressourcer til møder og workshop.

Læs mere

Skal gøre strategi til virkelighed

En anden virksomhed, som har valgt at arbejde strategisk med bæredygtighed og for nylig er blevet deltager i projektet, er havnefirmaet Jutlandia, som tilbyder komplette logistikløsninger indenfor både on- og offshoresegmentet.

”Vi er i gang med at aktivt at få bæredygtighed lagt ind i vores strategi af flere årsager. Selvfølgelig fordi vi gerne vil gøre noget godt for den verden, vi lever i, og mener, at vi alle skal være med til at bære byrden og løfte opgaven, men også fordi vi helt nøgternt og kommercielt tror, at de store virksomheder på sigt vil stille støre krav til deres supply chain, så en bæredygtig tilgang bliver ’license to operate’ og vi derved risikerer at blive valgt fra, hvis vi ikke arbejder med det,” fortæller Jutlandias direktør, Michael Rühe.

Han blev opmærksom på tilbuddet på et møde med Business Esbjerg, hvor Jutlandia fortalte, at virksomheden havde fokus på området, men havde brug for værktøjer og hjælp til at finde ud af, hvordan opgaven skulle gribes an.

”Det er et nyt fokusområde, og det er selvfølgelig, godt det er kommet, men det kan også være svært at finde hoved og hale i, hvor man starte og slutte og hvad skal der komme ud af det, både for ledelse og medarbejdere. Derfor håber vi på, at forløbet kan være med til at give os redskaber til at arbejde videre med det, så vi får en dyb og bred forankring i organisation på alle niveauer, da alle medarbejdere skal være ombord, hvis det skal have sin gang i organisationen og vi skal gøre strategi til virkelighed,” lyder det fra Jutlandia-direktøren.

Michael Rühe pointerer, at Jutlandia allerede har arbejdet en del med bæredygtighed og bl.a. har skiftet al traditionel belysning på kontorerne til LED-belysning, er begyndt at få skiftet dieseldrevne maskiner og køretøjer ud med eldrevne samt arbejder med affaldssortering. Sammen med projektets to eksterne rådgivere fra konsulentfirmaet Promentum har Jutlandia nu identificeret nye, specifikke forretningsområder, som skal hjælpe dem videre i deres bæredygtige forretningsudvikling.