Sådan vil vi tiltrække arbejdskraft til området

Erhverv 22. juni 2023

Udfordringen med at skaffe den relevante arbejdskraft er virksomhedernes største, aktuelle udfordring.

Redaktør:

Kontakt

Alle virksomheder kommer til at forholde sig til den manglende arbejdskraft. Især i vores område, hvor vi oplever stor vækst. I Business Esbjerg tror vi på, at vores eksisterende initiativer kombineret med nye indsatser og et stærkere samarbejde aktørerne imellem, vil gøre arbejdskraft-kagen betydeligt større.

Vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden. Det hersker der ingen tvivl om. Hvor stort problemet bliver, kan ikke siges med sikkerhed, men forskellige undersøgelser peger alle i samme retning. Ifølge tænketanken Concito forventes jobefterspørgsel frem mod 2030 at stige fra 30.000 til 50.000 nye jobs årligt. Dansk Industri spår, at vi i to årtier endnu får udfordringer med arbejdskraften, og at der i 2030 vil mangle omkring 80-100.000 faglærte medarbejdere. I Fagbevægelsens Hovedorganisation har de tidligere dokumenteret, at der forsvinder 27 faglærte fra det danske arbejdsmarked i døgnet.

Alle virksomhederne kommer til at forholde sig til problematikken omkring den manglende arbejdskraft, og fremover vil muligheden for at vækste også være knyttet op på, om man kan tiltrække medarbejdere nok.

Da det især er inden for de tekniske områder – smede, tømrer, elektrikere, ingeniører, elinstallatører, maskinmestre osv. – at manglen for alvor slår igennem, skal vi i Esbjerg være opmærksomme på, at den vækst, vi oplever i disse år, samtidig betyder, at vi i den grad kommer til at mangle hænder. Samtidig er ungdomsårgangene i Syddanmark de mindste på landsplan. Vi har i forvejen mange gode indsatser på området, men fremtiden kalder på endnu flere.

I Business Esbjerg mener vi, at der er behov for et fortsat stærkt samarbejde hele vejen rundt; imellem folke- og erhvervsskolerne, jobcentrene, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet . Ingen af os kan løse udfordringen alene. Vi støtter op om samarbejdet igennem forskellige konkrete initiativer.

Tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne

Da der er forskel på at tiltrække faglærte og højtuddannede, vil initiativerne også være forskellige. Når det kommer til sidstnævnte, handler en stor del af indsatsen om at trække dem til Esbjerg fra de store uddannelsesbyer og vise, hvor meget byen har et byde på. Ved faglærte arbejdskraft er vores indsats især lokalforankret.

Vi ønsker at styrke erhvervsuddannelserne. Vi skal have fat i udskolingsbørnene og gøre dem opmærksomme på, at gymnasiet bestemt ikke er den eneste vej frem, for nu er tiden vendt, og det er de faglærte, der får et stort udvalg af arbejdspladser at vælge mellem samt mange muligheder for videreuddannelse.

Derfor arbejder Business Esbjerg tæt sammen med erhvervsuddannelserne. Vi afholder blandt andet ”Dit karrierevalg”, som er en form for speed-dating mellem 8., 9. og 10. klasserne og lokale virksomheder, som tilbyder lærepladser til elever på erhvervsuddannelserne. Som et nyt tiltag i år inviterer vi også 3.gere og 2 HF med. Her får omkring 500 elever og deres forældre mulighed for at møde 50 virksomheder fra området.

Vi har ligeledes inviteret byens erhvervsvirksomheder ind til et møde, hvor vi diskuterer mulighederne for at sikre mere faglært arbejdskraft i fremtiden. Selvom det er et nyt initiativ, oplever vi stor opbakning og interesse.

Tænker i nye baner

For at gøre arbejdskraft-kagen større er det også nødvendigt at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Med det EU-finansierede projektet, Talent til Danmark, hjælper vi virksomheder med at screene det udenlandske arbejdsmarked for potentielle medarbejdere og yder HR-sparring for at klargøre virksomhederne til de internationale medarbejdere. Her er det nemlig nødvendigt at tænke i nye baner. Hvor vi tidligere hovedsageligt rekrutterede faglærte fra Tyskland, Polen og Rumænien, oplever de lande selv mangel på arbejdskraft. Det betyder bl.a. at lønningerne i disse lande stiger, og de lokale jobmuligheder øges.