Retningen for fremtiden er fundet – Esbjerg skal fokusere på oplevelser og kultur

Kultur og fritid 01. februar 2022

Esbjerg by skal fokusere på oplevelser og kultur, baseret på Esbjergs DNA som havneby og udvikling som bæredygtig by. Foto: Esbjerg Ensemble

Redaktør:

Kontakt

Knapt et års intensivt brandingarbejde med analyser, interviews, workshops og massiv borgerinddragelse er nu mundet ud i, at der er fundet en ny retning for Esbjerg. I udviklingen af Esbjergs fremtid er der sat fokus på oplevelser og kultur som løftestang til at fremme og formidle Esbjergs DNA som havneby og bæredygtig by i udvikling. Den ny retning har stort potentiale for at øge kendskabet til

byen og styrke den lokale tilknytning og stolthed.

 

Hvordan får man sat fut under udviklingen i Esbjerg, så den slår gnister, breder sig som en steppebrand og bryder ud i lys lue for at sikre, at byen står stærkest i fremtiden? Det spørgsmål har de fire samarbejdspartnere Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Havn med hjælp fra branding- og analyseeksperten Nikolaj Stagis i knapt et år arbejdet intensivt med at finde svar på.

Nu kan holdet bag processen så løfte sløret for den retning, der fremadrettet skal være med til at understøtte en stigende bosætning og vækst i Danmarks femtestørste by. Esbjerg by skal fokusere på oplevelser og kultur, baseret på Esbjergs DNA som havneby og udvikling som bæredygtig by, hvilket skal øge attraktiviteten i forhold til regionen, turister og arbejdskraft indenfor de nærmeste år.

"Det er et fokus, som meget hurtigt kan omsættes til konkrete initiativer, begejstring og omtale"

Nikolaj Stagis

Direktør i brandbureauet Stagis A/S og rådgiver bag Esbjergs udviklingsproces

”Den fremtid for Esbjerg, som vi nu skal arbejde videre med, sætter oplevelser og kultur i højsædet. Det positive ved det scenarie er, at vi meget hurtigt kan komme til at opleve tiltag og positive forskelle, som kan ses og mærkes. Det er et fokus, som meget hurtigt kan omsættes til konkrete initiativer, begejstring og omtale,” siger Nikolaj Stagis, direktør i brandbureauet Stagis A/S og rådgiver bag Esbjergs udviklingsproces, der for nylig bød på fire workshops, hvor flere hundrede repræsentanter fra erhvervs-, kultur-, studie- og foreningsliv samt menige esbjergensere gav inputs og stemte på, hvad der skal være Esbjergs fremtidige retning.

Borgere og unge har haft stor betydning

De mange forskellige esbjergenseres tanker, ideer, synspunkter og stemmer har haft stor indflydelse på valg af den nye retning, forklarer byens borgmester:

”Jeg er glad for, at det er den her retning, esbjergenserne har valgt for Esbjerg. Hele processen er startet, fordi vi gerne vil have flere unge tilflyttere og unge studerende til at blive her i Esbjerg. De to fremtidsscenarier lå meget lige, og derfor mener jeg, at det er helt rigtigt, at vi på den her måde har lyttet til de unges ønsker. Vi har en stærk bæredygtig erhvervsprofil med EnergiMetropol, nu er vi klar til at sætte et øget fokus på de gode oplevelser. Det arbejde glæder jeg mig til, at vi sammen skal tage hul på”, siger Jesper Frost Rasmussen og fortsætter:

"Vi har en stærk bæredygtig erhvervsprofil med EnergiMetropol, nu er vi klar til at sætte et øget fokus på de gode oplevelser"

Jesper Frost Rasmussen

Borgmester, Esbjerg Kommune

”Jeg bed især mærke i, at der var flere på de fire workshops, der ændrede mening undervejs og ved afslutningen præcis hældte mod, at Esbjerg skal være en kulturel oplevelsesby. Baseret på Esbjergs DNA som havneby og med bæredygtige elementer på sigt, så er jeg sikker på, at det her er den helt rigtige retning, der nu er valgt for Esbjerg,” lyder det fra Jesper Frost Rasmussen.

Inddragelsen af borgerne – og i særlig grad de unge – er også noget, der vækker glæder Education Esbjergs leder Erling Petersson.

"De(de unge, red.) har givet klart udtryk for, at de vil have en mere oplevelsesrig, kulturel og dynamisk by, der er spændende at bo i"

Erling Petersson

Leder i Education Esbjerg

”Det er meget glædeligt, man i høj grad har involveret de unge og lyttet til dem, da de er afgørende for Esbjergs fremtid. De har givet klart udtryk for, at de vil have en mere oplevelsesrig, kulturel og dynamisk by, der er spændende at bo i. Med en storstilet og synlig satsning på kultur og oplevelser, kan det her tilføre noget nyt og spændende, som kan skabe liv, stemning, atmosfære og fællesskab, som gør Esbjerg til en spændende by – også for de unge;” vurderer Erling Petersson.

Dokken er nøglen til udvikling

I afgørelsen om valget af retning peges der på, at det valgte scenarie er autentisk, da der allerede er en del oplevelser og kultur i Esbjerg. Samtidig er der et stort potentiale for meget mere både i bymidten og ved at udnytte en ganske lille andel af havnen (Dokken) til formålet.

Havnedirektør Dennis Jul Pedersen er positivt stemt i forhold til at kigge på, hvordan havnen og i særdeleshed Dokken kan bidrage til at skabe mere liv og flere kulturelle oplevelser i byen.

"Dokhavnen er et unikt område for at kunne binde by og havn sammen"

Dennis Jul Pedersen

Direktør, Esbjerg havn

”Esbjerg dokhavn var tidligere centrum for livet og trafikken ved havnen, så lad os genskabe den stemning. Dokken er nævnt som nøglen til byens udvikling, hvilket også var tilfældet for 150 år siden,” siger havnedirektøren og fortsætter:

”Dokhavnen er et unikt område for at kunne binde by og havn sammen, her gives der mulighed for at komme tæt på havneaktiviteter samtidig med, at lokalplanen tillader andre aktiviteter. Hvis vi gør det rigtigt, kan området bidrage til de gode kulturtilbud fra musikhuset, tobakken og museerne, ved at give mulighed for oplevelser ved vandet,” siger Dennis Jul Pedersen.

Til gavn for borgere og virksomheder

Niels Frid, som er mangeårig kulturjournalist og -kommentator på bl.a. DR, ser store perspektiver for Esbjerg i retningen. Byen har i hans optik fremragende muligheder for at blive et kulturelt flagskib, som kan placere Danmarks femte største by på det kulturelle landkort.

”Det er fantastisk, at Esbjerg nu vælger at satse på kultur og oplevelser. Det er det helt rigtige at gøre. Det vil være med til at udvikle byen markant, da det kan være med til at skabe en levende by, der er spændende at bo i. Det vil være med til at fremtidssikre Esbjerg, da det vil øge byens tiltrækningskraft, så man tiltrækker nye interessante befolkningsgrupper og dermed nye borgere og arbejdskraft, som også er med til at udvikle byen og sikre vækst,” mener kulturkommentatoren.

"Med valget af retning for Esbjerg, ser jeg en mulighed for at benytte den stærke erhvervsposition og det DNA som Esbjerg har med sig"

Susanne Nordebæk

Direktør, Business Esbjerg

”Erhvervslivet gav udtryk for, at de generelt bedst kunne se mulighederne i den retning, som handlede om bæredygtighed, som var en naturlig forlængelse af den erhvervsmæssige succes som Danmarks bæredygtige EnergiMetropol. Med valget af retning for Esbjerg, ser jeg en mulighed for at benytte den stærke erhvervsposition og det DNA som Esbjerg har med sig, til at skabe meningsgivende oplevelser og kulturtilbud til borgere og besøgende, så Esbjerg fremstår troværdig og attraktiv for potentielle tilflyttere og studerende – altså fremtidens arbejdskraft,” udtaler Business Esbjerg-direktøren.

I det videre arbejde skal de fire partnere i samarbejde med repræsentanter fra de tidligere workshops nu arbejde videre med at kvalificere den retning, som er valgt for Esbjerg. Der vil i den kommende tid blive indkaldt til dialogmøder, hvor Esbjergs nye kernefortælling skal finpudses, så alle kan se sig selv i den nye retning.

KULTUR STYRKER LOKAL TILKNYTNING OG STOLTHED

  • Målinger fra EU viser, at danskere er de største kulturforbrugere i Europa. Danmark er således det EU-land, hvor flest borgere i løbet af det seneste år har deltaget i en kulturel aktivitet.
  • Næsten seks ud af ti danskere (59 pct.) har inden for de seneste 12 måneder benyttet sig af mellem 2 og 9 kulturoplevelser uden for hjemmet såsom at gå i teateret, på museum, i biografen, til koncert eller lignende.
  • Næsten tre ud af fire danskere (74 pct.) svarer, at de gerne vil lære noget nyt om verden, når de deltager i en kulturoplevelse.
  • 65 pct. af danskerne svarer, at lokale kulturoplevelser er med til at gøre deres lokalområde til et bedre sted at bo.
  • De lokale kulturoplevelser gør 64 pct. af danskerne stolte af deres lokalområde.
  • De Lokale kulturoplevelser gør, at 63 pct. af danskerne føler sig knyttet til deres lokalsamfund.

Kilde: ”Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne” afdækker danskernes holdning til kultur og kulturpolitik. Analysen er gennemført af Tænketanken Mandag Morgen for Altingets kulturpolitiske netværk.