Nytårskuren vendte tilbage - formandens tale

Erhverv 09. marts 2022

Business Esbjerg-formand Flemming Enevoldsen tale til Nytårskuren kom bl.a. ind på, hvad der sker i Esbjerg og hvordan erhvervslivets formkurve ser ud.

Redaktør:

Kontakt

Business Esbjerg afholdt den 8. marts 2022 sin 26. Nytårskur efter en pause på 26 måneder. Her var ca. 800 gæster samlet for at fejre Esbjergs erhvervsliv og ikke mindst de dygtige og ambitiøse virksomheder. Her bringer vi hele Business Esbjerg-formand Flemming Enevoldsens tale.

Velkommen til årets Nytårskur – hvor er det dejligt at se jer igen til vores 26. nytårskur – efter at vi måtte springe nytårskuren over i 2021 på grund af Covid-19.

Desværre afholdes nytårskuren i skyggen af Ruslands brutale invasion af Ukraine. Der er udbrudt krig i Europa, sikkert noget som de fleste af os havde troet utænkeligt indtil for kort tid siden. Vores tanker går til det ukrainske folk, som må stå igennem mange lidelser. Og det glæder os se, at Danmark og dansk erhvervsliv bakker op om Ukraine på mange måder.

Vi er samlet rigtigt mange her i dag – men ikke helt på niveau med 2019. Det tænker jeg, skyldes travlhed i virksomhederne, men måske også at vi – ligesom i mange andre sammenhænge – skal have vanerne tilbage igen.

For trods nye COVID-19-udfordringer i løbet af året, har 2021 alt i alt været et godt år for erhvervslivet i vores område. I al beskedenhed og med vestjysk underdrivelse kan vi vist godt tillade os at sige, at her går det godt – rigtigt godt endda!

2021 var nemlig et år med stor travlhed, forandringer og nye retninger – især for jer, men også for os i Business Esbjerg.

Vores erhvervsliv har klaret sig overraskende godt gennem Covid-19

Til trods for nedlukninger, som blev afløst af flaskehalse, stigende råvare- og energipriser og mangel på personale, så ser vi nu af regnskaberne, at ganske mange har haft et godt 2021. Og antallet af konkurser – både lokalt og på landsplan – er under niveauet før Covid-19.

Der investeres fortsat betragteligt i vores område. Det gælder ikke mindst rygraden i dansk erhvervsliv – SMV-virksomhederne – som bl.a. har givet sig udtryk ved rekordhøj aktivitet for byggebranchen.

Det forløbne år har også budt på en perlerække af gode nyheder med store perspektiver for fremtiden.

Som kan være med til at skabe nye, vigtige kapitler i vores erhvervshistorie og tilføre vækst og udvikling til hele regionen.

De nye, spændende projekter står nærmest i kø, hvilket viser, at vores område er attraktivt for både danske aktører og udenlandske investorer. I har sikkert læst om dem i løbet af året, så her vil jeg blot nævne nogle få af de store projekter:

Først og fremmest har vi taget nye store og vigtige skridt på energifronten. Som er med til endnu engang at understrege, at Esbjerg og Sydjylland er fremtidens grønne energimetropol. Men også på data-området var 2021 et spændende år:

  • Beslutningen om at iværksætte Etape 5 på Esbjerg Havn (+500.000 kvm).
  • CiP’s Projekt Høst – altså bygge en fabrik for flydende ammoniak.
  • Schweiziske H2 Energy’s plan om at bygge fabrik i Esbjerg.
  • Facebooks plan om alligevel at bygge i Esbjerg
  • Tyske DE-CIX, som er førende i Europa, når det handler om at etablere internettets fysiske infrastruktur, vil for første gang etablere et såkaldt internet exchange point i Danmark – her i Esbjerg

Siden vi mødtes sidst – for to år siden – er der sket ganske meget i og omkring Business Esbjerg

Turistaktiviteterne blev med virkning fra 1. januar 2021 overført til en ny organisation – Destination Vadehavskysten.

Education Esbjerg var netop etableret, da vi mødtes sidst, som en selvstændig enhed under Business Esbjerg. Som I ved, så er der sket rigtigt meget i Education Esbjerg-regi – der er kommet flere nye videregående uddannelser til Esbjerg, der er oprettet en kulturfond og igangsat et spændende graduate program for studerende, og så venter vi på planerne for et kommende Fyrtårnsprojekt.

Det bliver spændende at følge fortsættelsen og i Business Esbjerg samarbejder vi med Education Esbjerg med særligt fokus på at få koblet erhvervsliv tættere sammen med uddannelsesinstitutionerne og de studerende.

Resultatet af etableringen af begge enheder – Destination Vadehavskysten og Education Esbjerg – betyder at Business Esbjerg står endnu skarpere og endnu mere fokuseret som en erhvervsorganisation.

Iværksætterhuset Riggen er i samarbejde med Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune etableret som et spændende og aktivt sted for iværksætteri i området.

Iværksætterhuset åbnede med en ”soft opening” sidste forår, og den officielle reception blev udskudt til september, hvorfor vi også er en smule bagud med rekrutteringen af iværksættere til de fysiske kontorpladser på Riggen.  Vi har dog styrket både organisationen, synligheden og kommunikationen med omverdenen og har også igangsat en række spændende iværksætterforløb, så vi får et endnu stærkere program for 2022.

Også andre steder i Business Esbjergs organisation, har vi styrket og udbygget vores organisation og aktiviteter, så vores ambitiøse vækststrategi med flere ressourcer, tiltrækning af udviklingsprojekter og fokus på flere netværk og mange faglige arrangementer har fået mere flyvehøjde i 2021.

Vi har fået ansat nye medarbejdere til erhvervsafdelingen og vores nye udviklingsafdeling, som er kommet godt fra land ved at tiltrække flere nye projekter inden for fødevarer, iværksætteri og kvalificeret arbejdskraft.

Derudover fik vi i bestyrelsen – på generalforsamlingen i 2021 – tre nye erhvervsmedlemmer: Anni Dressø, VL Staal, Karsten Larsen, Nem-Byg, og Bente Riis Fogsgaard, ARCHA-advokater, mens også Fanøs borgmester Frank Jensen og May-Britt Andrea Andersen, byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, er kommet til efter seneste kommunalvalg.

Derudover har vi i baglandet også har fået nye ansigter ombord, da der er sammensat et nyt Advisory Board for Business Esbjerg.

Afslutningsvis vil jeg minde jer om, at I skal huske at bruge os for at få gavn af de mange muligheder og tilbud, som tilbydes erhvervslivet

Vi foretog i slutningen af 2021 en større medlemsundersøgelse, som viste, at Business Esbjerg i høj grad lever op til jeres forventninger, har et stærkt image og skaber værdi. Til gengæld kunne vi også se, at der er plads til forbedring, når det gælder kendskabet til tilbud om sparring og andelen der gør brug af ydelserne.

Så lad mig komme med en opfordring til at gøre brug af såvel vores store udbud af netværk og faglige arrangementer samt mulighederne for sparring og hjælp.

Dette gælder f.eks. i forhold til tilskud og hjælp til digitalisering af SMV’er, hvor vi allerede har hjulpet adskillige virksomheder med at få midler til deres digitale omstilling og udvikling. En ny eksportpulje for SMV’er netop lanceret, hvor virksomheder med eksporterfaring kan få støtte til eksportgennembrud på nye markeder.

Et andet eksempel er jobgarantiordningen. Dette er et samarbejde om at tilbyde uddannede ingeniører fra AAU i Esbjerg 6 måneders job. Der er mange dygtige, nyuddannede og vi hjælper med at skabe et match mellem jeres behov og ingeniørernes ønsker.

Dette er blot et par af de mange eksempler på, at vi hele tiden bestræber os på at være relevante og finde og udvikle tilbud, som matcher jeres behov og skaber værdi for jer.

2022 startede som 2021 sluttede – med en stærk dansk økonomi og høj aktivitet i samfundet.

Vi ønsker jer alle god vind i resten af 2022.