Ny PtX-aftale bliver startskuddet til Esbjergs næste grønne erhvervseventyr

Erhverv 16. marts 2022

I Esbjerg står man klar til at gå forrest og påtage sig rollen som det grønne lokomotiv, der sætter fart på PtX-indsatsen.

Redaktør:

Kontakt

Regeringen har indgået en ny, bred aftale om Power-to-X i Danmark. Aftalen lægger op til en historisk udbygning med grøn strøm med målet om at skabe grønt brændstof til fly, skibe, lastbiler og klimavenlig gødning. Nyheden vækker jubel i Esbjerg hos Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Business Esbjerg og Esbjergs borgmester, der ser det som startskuddet til det næste grønne erhvervseventyr.

Danmark vil være med blandt de førende i Europa, når det gælder PtX, brint og grønne brændstoffer. Så klart var budskabet, da regeringen med et bredt flertal lancerede den længe ventede PtX-strategi, som skal indfri ambitionerne om at udfase fossil energi, reducere klimabelastninger, understøtte grøn vækst og løsne Ruslands greb om Europas energiforsyning.

Og i Esbjerg står man klar til at gå forrest og påtage sig rollen som det grønne lokomotiv, der sætter fart på PtX-indsatsen. Den nye aftale tilgodeser nemlig i høj grad udviklingen i området.

”Det er et stort og vigtigt skridt, som er med til at sætte strøm og retning til den spirende Power-to-X-industri i Danmark og Esbjerg, så vi kan blive foregangsland på området. Aftalen er med til at fjerne de fleste kendte barrierer for storskala-PtX og indeholder mange gode elementer, da der kommer bedre styr på rammevilkårene og infrastrukturen, så industrien for alvor kan komme i gang og vi kan få startet vores næste store erhvervseventyr, hvilket vil skabe både vækst, udvikling og arbejdspladser,” lyder det fra Business Esbjergs erhvervschef Karsten Rieder, som peger på flere elementer i aftalen, som er til Esbjergs fordel.

”Det er i høj grad gode nyheder for Esbjerg og de aktører, der har PtX-planer her i området.  Først og fremmest betyder geografisk differentierede forbrugstariffer, som skal give økonomisk incitament til at placere sig hensigtsmæssigt i nettet tæt på eks. havvindmølleparker, lavere omkostninger for virksomhederne, hvilket gør det attraktivt at placere sig her i området. Derudover vil en udbygning af brintinfrastruktur til transport af brint give os gode muligheder for eksport til udlandet.”

Brikkerne falder på plads for Esbjergs HØST-projekt

Hos Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som sidste forår præsenterede planerne om opførelsen af et anlæg i Esbjerg, der fra 2026 skal producere ca. 600.000 ton grøn ammoniak årligt, vækker PtX-aftalen også begejstring.

”Vi har en ambitiøs målsætning om at kunne forsyne landbrug og skibsfart med grøn ammoniak fra 2026. Desuden vil vi årligt levere grøn overskudsvarme til ca. 15.000 fjernvarmekunder i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner. Den nye PtX-aftale indeholder mange gode elementer, som kan bidrage til at forløse et dansk PtX-potentiale. Vigtigst er klart udbygningen af vedvarende energikilder og brugbare rammevilkår med særligt fokus på el-tariffer. Hvis ikke vi når i mål på disse to områder, vil en udbudsmekanisme være uinteressant. Med PtX aftalen i hus kan vi dog i endnu højere grad fokusere på at udvikle anlægget til gavn for både klima, erhvervsliv og ikke mindst forsyningssikkerheden,” forklarer David Dupont-Mouritzen, der er projektdirektør på det milliardstore HØST-projekt, som CIP har planlagt i Esbjerg.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen noterer sig også de gode perspektiver for det sydvestjyske område, som i forvejen har mange gode forudsætninger for at blive et centralt sted for fremtidens udvikling på PtX-fronten.

”Vi har et særligt stort potentiale for at blive førende indenfor PtX og kunne producere grønne brændstoffer. Det skyldes dels, at vi er den landsdel, hvor strømmen fra både eksisterende og kommende havvindmølleparker i Nordsøen føder store mængder strøm ind i det danske elnet. Derfor vil der ikke være behov for at transportere strømmen store afstande, hvilket påvirker omkostningerne til transport af strømmen. I tillæg har vi allerede en fornuftig gasinfrastruktur med store gasledninger fra vest til øst og mod Tyskland, samt tilstedeværelsen af en række stærke grønne virksomheder.”

Selvom den ny aftale altså fortrinsvis er en glædelig nyhed, peger alle parter på, at aftalen skal følges op af yderligere handling på energifronten.

”Nu er den næste og afgørende udfordring at skaffe tilstrækkelig vedvarende energi. Hvis det skal være grøn brint og grønne brændstoffer, kræver det nok grøn strøm.  Derfor er det nødvendigt med en hurtig udbygning af nye offshore-projekter og så skal det naturligvis sikres, at strømmen fra den kommende energiø i Nordsøen bliver ført i land så tæt på Esbjerg som muligt,” pointerer Esbjergs borgmester.