Nu skal Esbjerg sikres mere faglært arbejdskraft

Erhverv 09. oktober 2023

Dit Karrierevalg er et af de tiltag som skal inspirere udskolingseleverne (og deres forældre) til en erhvervsuddannelse. Billedet er fra Dit Karrierevalg i 2022. Foto: Christer Holte.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Esbjerg har et kæmpestort behov for faglært arbejdskraft, og nu kommer det nye ’§17 stk. 4-erhvervsfremmeudvalg’ med en handlingsplan, der blandt andet skal gøre de unge interesserede i en praktisk uddannelse. Både erhvervslivet og Business Esbjerg bakker op. Især forslagene om obligatorisk virksomhedspraktik samt etablering af 10. klasser på erhvervsskolerne vækker begejstring.

Virksomhederne i Esbjerg vækster. Men ikke så meget, som de kunne ønske sig. Der er nemlig et kæmpestort behov for faglært arbejdskraft som smede, vvs’er, tømrer, søfolk, sosu’er og elektrikere.

Derfor tager de vel imod den handlingsplan, erhvervsfremmeudvalget i kommunen netop har fremlagt. Formålet er at styrke erhvervsuddannelserne og udbuddet af faglært arbejdskraft igennem nogle helt konkrete initiativer.

– Jeg bakker op om alle initiativerne. Især punktet om at styrke de praktiske fag i folkeskolen, så for eksempel sløjd kommer til at fylde mere. I dag kan mange unge ikke lappe deres cykel eller skille en vandlås ad. Vi skal tilbage til de praktiske færdigheder og tilbage til, at det at bruge sine hænder har en værdi, siger direktør hos Granly, Finn Just.

Mange gode initiativer

Også hos Business Esbjerg er de begejstrede:

– At sikre mere faglært arbejdskraft til byen er en af de allervigtigste dagsordner for os. Derfor arbejder vi tæt samme med erhvervsuddannelserne. Vi afholder blandt andet ”Dit karrierevalg”, som er en form for speeddating imellem folkeskolen og virksomhederne. Men der er brug for endnu flere gode initiativer, siger direktør hos Business Esbjerg, Karsten Rieder.

For nylig samlede Business Esbjerg derfor 20 af deres medlemmer med stort behov for faglært arbejdskraft til en drøftelse af nødvendige tiltag.

– Vi kan se, at deres forslag stemmer rigtig godt overens med handlingsplanen fra erhvervsfremmeudvalget, blandt andet de to meget vigtige punkter om obligatorisk virksomhedspraktik i folkeskolen samt etablering af 10. klasser på erhvervsskolerne. Og det er jo enormt positivt, siger Karsten

Problemet vokser

De to forslag bakker Finn Just også op om:

– Ved at sende de unge i obligatorisk virksomhedspraktik allerede i folkeskolen, kan de ikke undgå at stifte bekendtskab med håndværksfagene og forhåbentlig blive interesserede i dem. Vi kan ikke alle sammen side på kontor i fremtiden.

Peter Lytzen, direktør hos ESVAGT, er også positivt stemt:

– Jeg bakker op om alle forslagene, for byen står virkelig over for en massiv udfordring i forhold til arbejdskraft. Og den bliver bestemt ikke mindre i fremtiden, hvor nye aktiviteter kommer til, for eksempel Power-to-X. Vi skal derfor gerne have vagt de unges interesse for de faglige fag så tidligt som muligt.

– Men der er flere steder, man kan sætte ind. Jeg mener også, det er vigtigt, at vi kan garantere lærlingepladser. Det nytter ikke noget, at virksomhederne mangler arbejdskraft, men ikke vil tage lærlinge nok ind. Desuden viser tal, at der går omkring 800 ledige unge rundt i Esbjerg. Dem skal vi have i gang, måske i en form for længerevarende erhvervspraktik, der så efterfølgende kan munde ud i en faglig uddannelse. Vi har allerede et par gående, men vil gerne tage flere ind på længere sigt.

Mangler smede og søfolk

Både Finn Just og Peter Lytzen er enige om, at de unges mentalitet skal ændres, så det igen bliver attraktivt at vælge en faglært uddannelse.

– Men det kræver en indsats, for nu har politikerne i årevis fortalt de unge, at det eneste rigtige er en gymnasialuddannelse, siger Finn Just.

Hos Granly mangler de især smede. Og de kan ikke få lærlinge nok. De har plads til omkring 35, men kun 27 pladser er besat. For ESVAGT gælder det, at de især mangler søfolk – officerer og matroser – til at varetage opgaverne offshore, men de har også brug for maskinmestre og enkelte kontorfolk.

 

Faktaboks

’§17 stk. 4 Erhvervsfremmeudvalget’ blev nedsat efter kommunalvalget den 16. november 2021. Udvalget skal udarbejde en erhvervsfremmestrategi, der sikrer erhvervslivet gode rammevilkår.

 

 

Erhvervsfremmeudvalget - §14 stk. 4

Læs mere om Erhvervsfremmeudvalget

Erhvervsfremmeudvalget §14 stk. 4