Netværksmøde i Safe & Secure om 'belastningspsykologi'

Erhverv 13. september 2023

Stine Petersen er praktikant i Business Esbjergs kommunikationsafdeling. Hun læser PBA i International Handel og Markedsføring på Erhvervsakademi Sydvest. Hun har deltaget i det seneste Safe & Secure netværksmøde og har udarbejdet denne reportage. Foto: Business Esbjerg.

Redaktør:

Kontakt

Man skal som fagperson igen og igen kunne skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til et andet menneske, og samtidigt ikke blive overinvolveret. Dette var et af emnerne til netværksmødet i Safe & Secure i denne uge.

Det overordnede tema på mødet var ‘belastningspsykologi’ som handler om behandling af mennesker i sårbare situationer og imødekommelse af deres reaktioner i disse situationer.

Et af medlemmerne i netværket er Sina Feldborg Mortensen. Hun arbejder som People And Culture Manager hos WorkPoint og bruger netværket til at sparre med andre i lignende stillinger.

Herunder fortæller hun mere om netværket og hvad det betyder for hende.

– Der hvor jeg sidder, er der kun mig i min rolle. Vi er en mindre virksomhed, og derfor har jeg ikke har en masse kollegaer inden for mit egent felt. Jeg deltager faktisk også i Business Esbjergs HR-netværk, fordi jeg har opgaver, der ligger inden for begge områder.

– Grunden til at jeg deltager, er for at lade mig inspirere, sparre med andre og dele viden om de ting jeg arbejder med.

– I forhold til oplægget i dag, så var noget af det jeg tog med mig, rollen som samtalepartner og hvordan man kan bruge nogle relativt simple redskaber til at få gang i gode snakke på arbejdspladsen.

Grunden til at jeg deltager, er for at lade mig inspirere, sparre med andre og dele viden om de ting jeg arbejder med, og hvor jeg ikke har andre kollegaer.

Sina Feldborg Mortensen

People and Culture Manager, WorkPoint

Sina fik gode ideer til de arbejdsopgaver, hun sidder med til dagligt – særlig i forhold til fornyelse af arbejdet med arbejdsmiljøet.

–  Jeg får meget ud af at høre hvordan andre griber deres opgaver an og hvordan de organiserer deres arbejde. Det gør det lidt nemmere lige at ringe til andre i netværket og høre om forskellige emner.

Hvad er Safe and Secure?

Safe & Secure Esbjerg er et fagligt netværk for dig, der har ansvaret for sikkerheden i virksomheden. Emnerne til møderne har fokus på sikkerheden både internt og eksternt, da der ofte vil være et krydsfelt mellem security aspekter og arbejdsmiljøet.

Hvad får medlemmerne ud af Safe and Secure?

  • Sparring og erfaringsudveksling.
  • Højt fagligt indhold omkring disciplinen sikkerhed.
  • Netværket mødes 7 gange årligt i 2 VIP-arrangementer på tværs af alle netværk.

Målgruppe

Du kan optages i netværket, hvis du har ansvaret for sikkerheden i virksomheden enten omkring arbejdsmiljø eller på IT-området.

Safe & Secure Esbjerg

På mødet var der en god blanding af oplæg, video og tilhørende øvelse. Der blev skabt en god dialog mellem deltagerne og oplægsholderen.

– Man kan sige, at det er et ret bredt netværk, og det har vi i vores organisation løst ved at have to personer, der deltager på skift. Så når der er noget, der handler meget om arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø og trivsel, er det mig, der deltager. Når det handler mere om kvalitet, sikkerhed og miljø, er det min kollega, der deltager.

– Det kan være udfordrende, fordi Safe And Secure spænder meget bredt. I nogle organisationer er det den samme person, der håndterer disse ting, mens det i andre organisationer er placeret forskellige steder.

Temaet på netværksmødet

  • Indblik i belastningspsykologien og viden om, hvad der gør særligt indtryk og dermed potentielt belaster medarbejderne.
  • Blik for både egne, kollegers eller medarbejderes faresignaler.
  • Idéer til forebyggelse på både individ- og gruppeniveau.
  • Og endelig, og nærmest vigtigst, et fælles sprog, der gør det lettere at arbejde videre med belastningspsykologi ift. at være opmærksom på kolleger, og hvordan man som kolleger kan bruge hinanden i hverdagen.

Man skal som fagperson igen og igen kunne skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til det andet menneske, og samtidig holde balancen og ikke blive overinvolveret, med risiko for at blive tyndhudet eller modsat underinvolveret med risiko for at blive tykhudet. Balancen er ikke altid let at finde.