Medlemsundersøgelse viser stor generel tilfredshed med Business Esbjerg

Erhverv 07. februar 2022

Business Esbjergs medlemmer udtrykker generel stor tilfredshed med bl.a. de faglige arrangementer og netværk som bl.a. Leadership Esbjerg.

Redaktør:

Kontakt

Business Esbjerg har foretaget en medlemsundersøgelse for at måle tilfredsheden og sikre, at virksomhederne tilbydes den bedst mulige service. Resultaterne viser, at Business Esbjerg i høj grad lever op til forventningerne, har et stærkt image og skaber værdi. Til gengæld er der plads til forbedring, når det gælder kendskabet til tilbud om sparring og andelen der gør brug af ydelserne.

Efter en snart to år lang periode præget af Corona, som har påvirket såvel de sydvestjyske virksomheder som Business Esbjergs arbejde, har erhvervsorganisationen fundet det oplagt at tage temperaturen på dagsformen. Derfor har Business Esbjerg for nylig bedt alle medlemmer om at hjælpe med at kigge organisationen efter i sømmene, hvilket der nu er kommet en grundig medlemsundersøgelse ud af.

Tilbagemeldingerne er overvejende positiv læsning, da langt størstedelen af respondenterne giver udtryk for tilfredshed med Business Esbjerg. 85 pct. mener, at Business Esbjerg lever op til deres forventninger, ligesom hele 89 pct. af medlemmerne siger, at Business Esbjerg bidrager til værdiskabelse i deres virksomhed

”Det er vi selvfølgelig glade for. Det er dejligt at kunne se sort på hvidt, at det daglige arbejde og vores udviklingsarbejde giver pote og værdsættes af vores medlemmer. Men undersøgelsen giver os også værdifuldt indblik i, hvor vi kan blive bedre og hvad vi skal arbejde videre med,” lyder det fra Business Esbjergs direktør Susanne Nordenbæk.

Stor værdi og stærkt image

Direktøren noterer sig også med stor tilfredshed, at 3/4 vurderer, at de får udbytte af deres kontingent og 78 pct. vil anbefale andre virksomheder at blive medlem.

 

"Det er dejligt at kunne se sort på hvidt, at det daglige arbejde og vores udviklingsarbejde giver pote og værdsættes af vores medlemmer"

Susanne Nordenbæk

Direktør, Business Esbjerg

”Det er tal, som vi er meget stolte af. Det er nemlig enormt vigtigt, at vores medlemmer ser værdien af deres medlemskab og føler, at de får noget for pengene. Vi er her jo for at skabe de bedste betingelser og rammevilkår for virksomhederne og varetage erhvervslivets interesser,” lyder det fra Susanne Nordenbæk, som også fremhæver at næsten halvdelen af virksomhederne har været medlem i mere end 10 år, hvilket vidner om en loyal medlemsskare.

Det område, hvor Business Esbjerg scorer absolut højest blandt medlemmerne, er i forhold til image. Her angiver 93 pct., at de mener, at Business Esbjerg har et godt image, mens hele 96 pct. mener, at Business Esbjerg fremstår som en troværdig og pålidelig erhvervsorganisation.

Mere synlige tilbud

Besvarelserne giver også fingerpeg om, hvor der er plads til forbedring for Business Esbjerg. For det er kun godt hver anden virksomhed, der har tilstrækkeligt kendskab til erhvervsorganisationens tilbud om sparring og vejledning, mens det er 51 pct. af dem, der i nogen, i høj, eller i meget høj grad gør brug af de forskellige ydelser.

”Vi skal i endnu højere grad have gjort opmærksom på vores tilbud og ydelser og belyse værdien af dem. Vi kan i høj grad se, at de medlemmer, der i stor stil gør brug af os, er de mest tilfredse. Så vi har fortsat et arbejde med at synliggøre vores mange forskellige tilbud, arrangementer og netværk, ligesom vi naturligvis også hele tiden skal kigge på, at vores tilbud og ydelser er relevante og aktuelle,” forklarer Susanne Nordenbæk, som også sender en tak til de mange medlemmer, der tog sig tid til at deltage.

”Vi sætter stor pris på, at så mange medlemmer har brugt tid på at deltage i undersøgelsen. Det hjælper os til at blive klogere og skarpere, så vi både kan fortsætte med at gøre mere af det, vi gør godt og få fokus på områder, hvor vi kan forbedre os. Det er det, som vi skal arbejde videre med nu.”