Kommentar til Jakob Lykkes indlæg i JV d. 23/8

Erhverv 23. august 2021

Susanne Nordenbæk, direktør i Business svarer på Jakob Lykkes indlæg i JV

Redaktør:

Kontakt

I Business Esbjerg har vi med interesse noteret os Jakob Lykkes kommentarer i JV. Vi er glade for, at erhvervspolitik er et område, som Jakob og Socialdemokratiet har fokus på, og vi ser frem til at drøfte visioner og idéer til, hvordan vi både får styrket områdets erhvervsudvikling og den konkrete erhvervsfremmeindsats.

Business Esbjerg har bemærket, at de kommunale midler til at hjælpe virksomheder og konkret tiltrække flere virksomheder og investeringer i vores område er noget mindre, end i de byer, som vi gerne vil konkurrere med. Derfor er det godt at få sat fokus på, hvordan vi i fællesskab kan styrke denne vigtige indsats. Helt konkret har vi derfor taget initiativ til at invitere spidskandidaterne for de partier, som stiller op til kommunalvalget til en erhvervspolitisk debat tirsdag d. 26. oktober.

Vi glæder os i denne tid over, at erhvervslivet har det godt, og det har udviklingen i Esbjerg også på trods af de begrænsninger, som vi har oplevet under Coronaen. Der er mange synlige beviser på den indsats, som Business Esbjerg leverer. Vi har et fortrinligt samarbejde med Esbjerg Kommune og Invest in Denmark omkring investeringer i vores område, hvor der er særligt fokus på energi og data/IT, og det har bl.a. resulteret i nye virksomheder og interesser fra Quantafuel, Copenhagen Infrastructure Partners, A Leaf og Akkerman, og der er flere på vej. Når det handler om tiltrækning af investeringer foregår det i en lukket og fortrolig dialog, som ikke kommer til offentlighedens kendskab.

Business Esbjerg har cirka 900 virksomheder som medlemmer – både store og små. Og vi er løbende i kontakt med medlemmerne og vi oplever, at de er glade og tilfredse med den vejledning og hjælp, som vi yder samt de mange netværk og arrangementer, som vi tilbyder. I år har vi netop haft fokus på netop at igangsætte flere faglige netværk, så vi kan bringe medlemmer sammen og inspirere dem med dygtige oplægsholdere. Udover de 5 eksisterende netværk, som vi tilbyder, har vi i år fokus på at starte to nye netværk for sikkerhed og klima/energi, og vi forventer at igangsætte endnu et ledernetværk, da vores nuværende har stor succes. Et nyt iværksætterhus – Riggen – er også sat i søen i samarbejde med Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune. Det giver os et helt andet og mere ambitiøst afsæt for at arbejde med iværksættere.