Jura og flere nye uddannelser på vej til Esbjerg: En vigtig milepæl for området

Erhverv 27. maj 2021

Flere års hård kamp ser nu endelig ud til at give pote for Esbjerg, da drømmen om en jurauddannelse er tættere på end nogensinde før.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Regeringens netop offentliggjorte uddannelsesudspil er positiv læsning for Esbjerg. Udspillet lægger op til, at både jura samt nye, potentielle energiuddannelser kommer til kommunen. Business Esbjerg og Skattestyrelsen er begejstrede over planerne, som er kulminationen på flere års hårdt og strategisk arbejde.

Flere års hård kamp ser nu endelig ud til at give pote for Esbjerg, da drømmen om en jurauddannelse er tættere på end nogensinde før. Det står klart efter regeringen har lanceret sit nye uddannelsesudspil, som vækker begejstring i det sydvestjyske, hvor man længe har kæmpet for at lokke nye uddannelser – og i særligt grad jura som spydspids – til.

”I sin helhed skal der lyde stor ros til udspillet, og det er især en fantastisk nyhed, at der specifikt bliver foreslået en jurauddannelse i byen, som vi jo igennem flere år har arbejdet målrettet på at tiltrække. Vores undersøgelser har gentagne gange vist, at der er stort efterspørgsel på nyuddannede jurister i det syd- og sydvestjyske, hvor både advokatselskaber, private virksomheder samt politi, domstole og statslige styrelser efterspørger flere nyuddannede og juridiske kompetencer. Så det er en stor sejr for vores område, at det nu ser ud til at lykkes,” lyder reaktionen fra Business Esbjergs direktør, Susanne Nordenbæk, som peger på, at områdets aktører har været dygtige til at stå sammen om opgaven med at belyse behovet.

”Vi har i fællesskab med bl.a. Education Esbjerg, erhvervslivet og offentlige arbejdsgivere gjort vores forarbejde meget grundigt og været i stand til at dokumentere et behov baseret på både virksomhedernes og styrelsernes behov samt de unges ønsker for konkrete uddannelser. Vi har her i området været gode til at skabe koblingen til erhvervslivet og offentlige arbejdsgivere, så vi er sikre på, at vi kan få afsat de nyuddannede, da vores undersøgelser har vist, at der indenfor en radius af 75 minutters kørsel fra Esbjerg som minimum er et samlet behov for 100 nyuddannede jurister hvert år.”

 Glæde hos Skattestyrelsen

En medvirkende årsag til, at behovet for en vestjysk jurauddannelse er blevet endnu mere aktuel, er stigningen i antallet af statslige arbejdspladser i kommunen. Både Færdselsstyrelsen, Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Toldstyrelsen og ikke mindst Skattestyrelsen har haft en stor medarbejderfremgang.

Derfor vil Esbjerg Kommune efter al sandsynlighed runde 1.000 statslige arbejdspladser i løbet af 2021, hvor også et nyt skattecenter med 100-150 medarbejdere ser dagens lys i Esbjerg.

Karin Bergen, personskattedirektør i Skattestyrelsen i Ribe, vurderer at have behov for mere end 20 nyuddannede jurister hvert år, hvorfor hun også hilser en vestjysk jurauddannelse velkommen.

”Først og fremmest er det en meget glædelig nyhed for området og en stor cadeau til den store indsats, som bl.a. Business Esbjerg og Education Esbjerg har ydet for at få uddannelsen hertil. Der er ingen tvivl om, at hvis vi kan uddanne jurister her i området, vil det gøre det lettere at rekruttere. Med et nyt skattecenter med op til 150 medarbejdere, der ser dagens lys i løbet af 2021, får vi jo brug for endnu flere med juridiske kompetencer i fremtiden her i området,” siger Karin Bergen.

Mere kan være på vej

Jurauddannelsen er ikke den eneste mulige fjer i den vestjyske hat. Uddannelsesudspillet giver således også muligheder for, at andre nye og eksisterende uddannelser skal have til huse i Esbjerg.

Susanne Nordenbæk hæfter sig ved, at udspillet lægger op til nye uddannelsesudbud og attraktive universitetsuddannelser i hele Danmark, hvilket også kan blive en gevinst for Sydvestjylland, som har brug for endnu flere nye uddannelser.

”Én svale gør ingen sommer, og vi ser naturligvis gerne, at dette blot er første skridt i bestræbelserne på at få rettet op på den uddannelsesmæssige skævhed, vi har kunnet konstatere. Esbjerg og Sydvestjylland har et stort uddannelsesmæssigt efterslæb, da andelen af højtuddannede på landsplan lå på 13,2 pct. i 2019, mens tallet i Sydvestjylland var 5,5 pct, hvilket svarer til et efterslæb på 7.600 i forhold til hele landet. For virksomhederne og styrelserne kan det give alvorlige problemer, når de skal rekruttere kompetente medarbejdere, hvorfor der et markant behov for at få flere og relevante uddannelser til området,” forklarer Business Esbjergs direktør.

”Med oprettelsen af Education Esbjerg er forudsætningerne nu på plads i forhold til at oprette flere uddannelser, da vi har et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og offentlige arbejdsgivere samt Esbjerg Kommune, hvilket bl.a. betyder, at vi sammen med kommunen og Aalborg Universitet har lavet en jobgarantiordning for ingeniørkandidater for at sikre, at vi holder på de nyuddannede,” udtaler Susanne Nordenbæk

Hun er helt enig med Esbjerg og Fanøs socialdemokratiske folketingsmedlem Anders Kronborg i, at jurauddannelsen ikke må blive en sovepude i forhold til Esbjergs store vækstpotentiale i forhold til den grønne omstilling og en kommende energiø i Nordsøen.