International arbejdskraft: ”Vi skal ville den, før vi kan tiltrække den”

Erhverv 12. juni 2023

Tessa Salling, work-live-stay, Morten Seeberg, Qubiqa og Thomas Mejlgaard, Semco Maritime. De tre deltager her i optagelse af en podcast om det vigtige emne, international arbejdskraft. Vi har udarbejdet denne artikel med udgangspunkt i podcasten og supplerende udtalelser fra de tre deltagere. Foto: Jesper Lunau.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Især inden for de tekniske områder mangler Danmark arbejdskraft. Men at tiltrække og integrere udenlandske medarbejdere kræver et stort stykke arbejde. Få gode råd til at lykkes med det fra både eksperten og en stor og mellemstor Esbjerg-virksomhed.

Elektrikere, smede, ingeniører, maskinmestre… Danmark mangler arbejdskraft, især faglærte og højtuddannede inden for de tekniske områder. Desværre tyder intet på, at det bliver bedre i fremtiden. Tværtimod viser nye tal fra Dansk Industri, at vi i mindst to årtier endnu kommer til at mangle arbejdskraft. Således vil der i 2030 mangle omkring 80-100.000 faglærte medarbejdere.

Hvis virksomhederne ikke allerede forholder sig til international arbejdskraft, kommer de derfor næppe uden om det. Både hvad angår tiltrækning, fastholdelse og integration.

– En ting er selve udfordringen med at tiltrække arbejdskraften, men før virksomhederne overhovedet når dertil, er der nogle barrierer, der skal overvindes, fortæller Tessa Salling, der er projektleder hos work-live-stay.

– Især i mindre virksomheder med 10-200 ansatte fylder driften meget, folk løber stærkt, og der er ikke en stor HR-afdeling til at tage sig af nye medarbejdere med en anden kultur og et andet sprog. Samtidig har mindre virksomheder ofte en mere sammentømret kultur, som kan gøre det svært at få den her nye type medarbejder ind.

– Vi skal altså ville det, før vi kan begynde at snakke om at tiltrække det.

Engelske sange til julefrokosten

Det nikker to Esbjerg-virksomheder genkendende til. Både Semco Maritime og Qubiqa har i adskillige år rekrutteret medarbejdere fra andre europæiske lande. Qubiqa leverer logistiksystemer i hele verden og har omkring 230 medarbejdere.

– Det er nemmest at integrere faglærte medarbejdere, fordi de har konkrete færdigheder i forvejen og ved, hvordan de skal gå til opgaven, når de får en instruktion. Akademiske og innovative kompetencer er mindre konkrete, og der bliver de kulturelle forskelle mere tydelige, forklarer Morten Seeberg, der er CEO hos Qubiqa.

Han foreslår at skabe en klar struktur omkring arbejdsgangene, så det bliver nemmere for de akademiske medarbejdere at komme ind i deres arbejdsopgaver.

Thomas Mejlgaard, HR-direktør hos Semco Maritime, understreger, at det kræver et stort stykke arbejde at få succes med international arbejdskraft, men at de som en stor virksomhed med cirka 2.000 medarbejdere naturligt nok har flere ressourcer til rådighed:

– Vi har en del forskellige tiltag, for eksempel støtter vi op om, at de unge hver anden måned laver en aktivitet eller et arrangement lige efter arbejde for at få dem socialt integreret i virksomheden. Samtidig sørger for vi, at alt, hvad vi har af arrangementer, foregår både på engelsk og dansk. Vi synger for eksempel sange på engelsk til julefrokosten. Vores town halls foregår også altid på engelsk.

Sydeuropa frem for Østeuropa

Når beslutningen er taget, og strategien måske lagt, kan det dog være svært at tiltrække arbejdskraften. Dels fordi, der er hårdt brug for den mange andre steder i Europa, hvilket gør, at lønningerne stiger, og vilkårene forbedres. Det ser vi f.eks. i Østeuropa. Dels fordi man som virksomhed skal vide, hvordan man kommer i kontakt med mulige kandidater:

– I dag kan der være gode muligheder i at se imod Sydeuropa, for eksempel Spanien, Portugal og Grækenland, fortæller Tessa og fortsætter:

– Hvis du gerne vil rekruttere international arbejdskraft, råder jeg altid til at tage fat i Work in Denmark. De kan hjælpe med både viden og alt det praktiske, for eksempel at slå et jobopslag op, så det når ud til potentielle medarbejdere.

Både Thomas Mejlgaard og Morten Seeberg er enige om, at det nok er krævende at tiltrække, integrere og fastholde international arbejdskraft, men at det samtidig er en oplagt vækstmulighed. Internationale medarbejdere ser på tingene på andre måder og diversiteten bliver en styrke og en drivkraft hos de virksomheder, som for alvor tør satse på internationale medarbejdere.

Det er bare at springe ud i det. Vi kan ikke komme uden om international arbejdskraft, fordi vi bliver ved med at mangle danske ressourcer. Du afskærmer dig selv for muligheder, hvis ikke du gør det – jo før jo bedre.

Morten Seeberg

CEO, Qubiqa

6 gode råd til dig, der overvejer at rekruttere international arbejdskraft

  1. GØR dig klart, hvilke kompetencer du skal bruge. Tag evt. fat i Work in Danmark, der kan hjælpe med alt det praktiske, herunder også at komme ud til potentielle medarbejdere med jobannoncer.
  2. STØT op om, at medarbejderen lærer dansk og får sin familie til Danmark. De to parametre betyder nemlig allermest i fastholdelsen af arbejdskraften.
  3. INDDRAG hele arbejdspladsen og skab en kultur, som tager hånd om de internationale medarbejdere.
  4. SKAB en struktur for den nye medarbejders arbejdsgange. Det kan f.eks. gøres gennem guidelines oversat til engelsk. På den måde bliver det nemmere at komme ind i opgaverne, når man kommer udefra
  5. HUSK på, at der er mange kulturelle uskrevne regler på en dansk arbejdsplads, vi tager for givet. Hjælp den nye medarbejder med at lære at forstå kulturen
  6. HJÆLP den internationale medarbejder til at blive integreret i det lokale samfund – f.eks. gennem foreningslivet, kulturtilbud og lignende.

Link til posdcast

Vi har i samarbejde med work-live-stay haft besøg af Semco og Qubiqa i podcast-studiet til en spændende snak om udfordringer og fordele ved international arbejdskraft. Hør den her:

work-live-stay/podcast