Fremadstormende esbjergensisk virksomhed vil afhjælpe samfundsproblemet med lægemangel

Erhverv 02. juli 2021

Den esbjergensiske erhvervsmand og iværksætter Thomas Helt, der tidligere har været Senior Vice President i Falck Healthcare og stifter af virksomheden Quick Care, som senere fusionerede med Falck, står bag sundhedsvirksomheden WeCare og lægeklinikkerne alles Lægehus.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Praktiserende læger er en mangelvare i mange steder i landet, hvorfor et stort antal lægeklinikker har svært ved at tiltrække nye læger, mens mere end halvdelen har lukket for tilgang af nye patienter. I Esbjerg vil sundhedsvirksomheden WeCare via lægeklinikkerne alles Lægehus afhjælpe samfunds-problemet med en ny model, som i løbet af 2021 forventes at servicere 100.000 patienter i hele landet.

I efteråret 2018 valgte Falck at sælge sine 12 lægeklinikker i Falck Lægehuse. Køberen var den esbjergensiske erhvervsmand og iværksætter Thomas Helt, der tidligere havde været Senior Vice President i Falck Healthcare og stifter af virksomheden Quick Care, som senere fusionerede med Falck.

Ambitionen var på sigt at udvide antallet af lægeklinikker og være med til at løse de samfundsmæssige udfordringer med lægemangel, da han så et stort potentiale i at udvikle måden at drive klinik på.

I dag, godt to et halvt år senere, ser visionerne ud til at være godt på vej til at blive indfriet. Inden årets udgang forventer virksomheden, at alles Lægehus med base i Esbjerg vil have udvidet til 32 klinikker, så man servicerer 100.000 patienter rundt omkring i Danmark.

Da vi købte det ud af Falck i 2018, var forretningen nødlidende. Dengang var klinikkerne kendetegnende ved, at man opererede efter praksismodellen i den traditionelle form...

Thomas Helt

Administrerende direktør / CEO, WeCare Holding

”Dengang blev klinikkerne primært drevet som udbudsklinikker, det betyder, at det er regionen, der ejer klinikken. Udbudsklinikkerne bliver drevet af os eller øvrige leverandører efter overenskomsten for almen praksis og på kontraktvilkår med regionen. Kontrakterne på udbudsklinikker er typisk udformet med en kort tidsbegrænsning, hvilket gør dem bl.a. dyre i drift og sværere at fremtidssikre med f.eks. stabilt personale pga. usikkerheden ifm. tidsbegrænsningen,” fortæller Thomas Helt.

”Men der var en interessant praksismodel inde i maven på Falck Lægehuse, som vi ikke havde fået til at fungere endnu. Det er den model, der er fundamentet i vores partnerskabskoncept. Konceptet er et mere moderne og nytænkende driftssamarbejde, hvor det er en PLO-læge, der ejer og har ansvaret for klinikken, men hvor vi står for det omkringliggende og understøtter lægehusets drift bl.a. ved at løfte opgaver inden for IT, GDPR, HR, kvalitet, indkøb og personaleledelse. På den måde kan lægerne blive aflastet på administration og drift og derved fokusere 100% på de lægefaglige opgaver,” forklarer Thomas Helt om nye praksismodel, som man for alvor fik til at fungere i løbet af 2019 ved at arbejde metodisk med at bruge digitalisering til at skabe overblik i virksomheden – og som i dag er godt i gang med at blive udfoldet.

Et ’missing link’ i systemet

Behovet for at nytænke måden at drive lægepraksis på, understreges af, at man mange steder i landet har problemer med lægemangel pga. udfordringer med at finde læger, som ønsker at stå med hele driftsansvaret for en praksis selv.

”Der er et samfundsbehov, da der er et eller andet her, der ikke er løst af nuværende struktur, som består af et meget konservativt system, hvor en læge typisk køber en praksis og selv driver den, og på et tidspunkt sælger den videre til en anden læge. Vi har læger nok og regionerne har sat penge nok af til opgaven, men der er et ’missing link’, som betyder, at det ikke fungerer og vi oplever lægemangel.”

Vores model fremmer en udvikling af systemet, og man kan sige, at vi er firstmover og markedsledere på området.

Thomas Helt

Administrerende direktør / CEO, WeCare Holding

”Dér kan vi byde ind med en service, som kan være med til at eliminere lægemanglen og løse et samfundsmæssigt problem ved hjælp af en samarbejdsorienteret og nytænkende tilgang til det traditionelle praksissystem. Vores model fremmer en udvikling af systemet, og man kan sige, at vi er firstmover og markedsledere på området. Vores tilgang er, at vi skal afspejle den tid vi lever, så vores lægehuse tilbyder nogle rammer, som lægerne kan holde ud at være i. For en moderne læges profil ser massivt anderledes ud i dag, og derfor er det interessant for mange, at der kommer nogen som os, som kan understøtte dem i at få skabt rammerne for et attraktivt arbejdsliv i almen praksis, der passer til deres ønsker og behov,” siger Thomas Helt.

Alles Lægehus oplever stor interesse fra læger i forhold til partnerskabsmodellen, hvorfor virksomheden ser frem til at kunne samarbejde med endnu flere læger landet over indenfor den nærmeste fremtid. For nylig er endnu et eksisterende lægehus kommet til i det nordjyske.

”Vi har lige indgået kontrakt i Hirtshals med to læger, der ikke længere de magtede selv at drive praksis. De har mere end 8.000 patienter at se til og følte, at de samtidig havde for mange administrative opgaver. Her kan vores model hjælpe med at fastholde læger, som så kan blive ved med at arbejde der, når de bare har nogen til at tage sig af driften. På den måde kan vi være med til at fremtidssikre eksisterende lægehuse og dermed fastholde de patienternes mulighed for at gå til læge i lokalområdet,” forklarer Thomas Helt.

Åbner ny klinik i Esbjerg til 5.000 patienter

Et af de nyeste skud på stammen i alles Lægehus-familien er en spritny klinik i Esbjergs midtby, hvor man kan byde op mod 5.000 patienter velkommen i det tidligere Rambøll-domicil i Willemoesgade.

”Vi oplevede, at mange af vores patienter syntes, at det var langt at køre inde fra centrum ud til den klinik, vi har i Hjerting. Derudover har mange klinikker i Esbjerg lukket for tilgang og en del læger i byen er på vej på pension, hvorfor det var nærliggende med klinik i Esbjerg C. Det er den første nye klinik i byen i mange år, og det er positivt og en fremtidssikring for en stor by som Esbjerg, da det er med til at understøtte den positive byudvikling til gavn for både nuværende esbjergensere og tilflyttere og studerende,” mener Thomas Helt.

Udover klinikken i Esbjerg, har alles Lægehus også netop åbnet i Thisted. Åbningen af alles Lægehus Thisted betyder, at man pr. 1. juli understøtter driften af ni lægehuse og servicerer godt 40.000 patienter i Region Nordjylland.

Nordjylland og Vestjylland er dog ikke de eneste steder, man finder alles Lægehus. Lægehusene er placeret fra Frederikshavn i nord til Tønder i syd og fra Thyborøn i vest til Tårnby i øst – og inden længe vil der komme endnu flere til. Efter planen vil alles Lægehus i løbet af 2021 have mere end 30 lægehuse, der tilsammen vil servicere 100.000 patienter på landsplanen.

”Vores model viser, at viser, at det altså er muligt at muligt at flytte læger til Vollsmose eller Thyborøn – til områder, hvor det tidligere har været problematisk at få besat stillinger,” fremhæver Thomas Helt.

”Bygger flyvemaskinen, mens vi flyver ”

Med så mange nye klinikker i porteføljen er det gået hurtigt for WeCare, som har været i massiv vækst det seneste år, hvor man har budt over 50 nye medarbejdere velkommen i alles Lægehus. Det giver både udfordringer og muligheder.

”Vi skal opfinde alt fra bunden og er gået fra lille til mellemstor virksomhed. Vi startede med nærmest at gøre alt selv, men i takt med, at virksomheden udvikler sig, skal vi også løfte os fra operationelt niveau til strategisk, Man kan sige, at vi lidt bygger flyvemaskinen, mens vi flyver. Heldigvis er det sådan, at hvis man er en erfaren pilot, ved man også, at den flyver så længe, den har vinger. Og det betyder også, at vi ikke er bundet af ”plejer” og dogmer, da alt er nyt og en udfordring, vi skal finde en løsning på,” forklarer Thomas Helt, som sammen med resten af det administrative personale håndterer opgaver for koncernens cirka 230 ansatte indenfor bl.a. IT, GDPR, HR, kvalitet, indkøb, uddannelse og personaleledelse fra hovedsædet på Esbjerg Brygge.

En anden opgave, Thomas Helt og kompagni i øjeblikket arbejder med, er CSR-strategien. Alles Lægehus har som ambition at medvirke til, at også socialt udsatte borgere får lige mulighed til det primære sundhedstilbud. Samtidig man også gerne være med til at yde lidt ekstra for at udvise omsorg for de borgere, der har særligt behov for det, hvilket man bl.a. gør ved at tilbyde gratis vacciner til udsatte og hjemløse.

”Vi er meget bevidste om, hvad er det for ’footprint’ vi ønsker at efterlade. Traditionelt har vores branche ikke beskæftiget sig med branding og CSR eller forhold sig til verdensmål og lignende. Vi er meget bevidste om, at når vi har så stor en berøringsflade, som vi har, så har vi også resurserne til at yde en ekstra indsats for at bidrage til at tage hånd om særligt de svageste i samfundet og dermed være med til at give tilbage til velfærdssamfundet. Vi har et samfundsansvar og socialt ansvar, og har en forpligtelse til at servicere de udsatte og svageste i samfundet for at understøtte lighed og sundhed, uanset socialgruppe og sundhedstilstand,” mener Thomas Helt.