Formandens tale til Nytårskuren 2024

Erhverv 19. januar 2024

Business Esbjergs formand, Flemming Enevoldsen, talte til årets Nytårskur. I sin tale nævnte han bl.a., hvordan store udenlandske medier og virksomheder har vist stigende interesse for den bæredygtige energimetropol. En spændende udvikling. Foto: Christer Holte.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Torsdag den 18. januar 2024 havde vi for 28. gang inviteret medlemmer og samarbejdspartnere til Nytårskur. Det foregik i Musikhuset Esbjerg, hvor 900 gæster var samlet for at fejre Esbjergs erhvervsliv, og ikke mindst de dygtige og ambitiøse virksomheder som modtog priser.

Her bringer vi hele talen fra Business Esbjergs formand, Flemming Enevoldsen:

Kære alle sammen,

Tak fordi I er mødt så talstærkt frem.

Vi kan nu se tilbage på et 2023, som startede som det sluttede: Med stærk kuling fra vest. Men det er vestjyder vant til, og det slår os ikke omkuld.

Som altid har der været utroligt mange erhvervsaktiviteter i vores område og mange positive nyheder om nye investeringer, både hos eksisterende og nye virksomheder.

Men der har desværre også været en række virksomheder, som har mødt udfordringer, og vi er heller ikke forskånet for konkurser i vores område. Men tal fra Gældsstyrelsen viser også, at virksomheder i Vestdanmark klarer sig bedre med mindre gæld til offentlige myndigheder.

Mange virksomheder i vores område har sat gang i udvikling af deres domiciler. For at nævne nogle få:

  • Controlled Polymers i Ribe indviede i maj 2023 deres nye byggeri og styrker sin stærke europæiske position.
  • Sydvesta bygger nyt domicil i Kjersing for at sikre fortsat vækst. Byggeriet skal stå færdigt i 2024.
  • Arla udvider for mere end 300 mio. i Esbjerg for at kunne følge med væksten i det globale marked.
  • Det Faglige Hus har i gang sat 1. etape af deres store domicil byggeri på Esbjerg Strand.
  • Comtec Carl Backs bygger nyt domicil og moderne lager.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen var traditionen tro også på talerstolen til Nytårskuren, hvor han havde fokus på de mange positive ting der sker i Esbjerg. Bl.a. byens helt centrale rolle i den grønne omstilling og om hvordan resten af verdens øjne er rettet mod Esbjerg.

Da direktør Karsten Rieder bød velkommen til årets Nytårskur, startede vi med et minuts stilhed til minde om Henrik Uhd Christensen, CEO i VIKING Life-Saving Equipment, som døde pludseligt tidligere på ugen. Æret være hans minde.

Virksomhedernes resultater for 2023 er for de flestes vedkommende endnu ikke rapporteret. Men der er jo virksomheder med skævt regnskabsår og flere, som har meldt ud om positive begivenheder. Det vil føre for vidt at remse alle op.

Men der er ingen tvivl om, at rigtigt mange klarer sig godt – og oplever vækst i både omsætning, antal medarbejdere og indtjening. Men også, at der er mange som oplever, at både private og B-t-B kunder holder lidt tilbage med investeringerne. Og at de stigende renter har været en del af forklaringen.

Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, at arbejdsløsheden kun er steget meget, meget lidt. Det tyder på, at virksomhederne tror på fremtiden og vil holde på de gode medarbejdere.

Tiltrækning af investeringer

Selvom vi i mange år målrettet har arbejdet på at tiltrække internationale investeringer, så virkede det som om verden for alvor fik øje på os i 2023.

Store udenlandske medier, organisationer og virksomheder har vist interesse for den bæredygtige energimetropol og vores digitale knudepunkt. Vi har aldrig oplevet at have så mange potentielle investeringscases i proces, som vi har lige nu, og vi har i løbet af året haft møder med 40 nationale og internationale IT- og energi-aktører med henblik på etablering i Esbjerg.

Ikke alle projekter bliver til noget, men det er indsatsen værd, når vores involvering får betydning for en virksomheds investering i området. Bl.a. glæder vi os til, at H2Energy indenfor de kommende måneder forventeligt tager den endelige investeringsbeslutning om at opføre Europas største brintproduktion il Esbjerg!

Men den store interesse for Esbjerg kommer ikke af sig selv. På kortet bag mig kan I se alle de steder og lande hvor Business Esbjerg aktivt har været til stede for at ”sælge” de muligheder Esbjerg har. Vi har 2 dygtige medarbejdere, som er fuldtids beskæftiget med at sælge området – bl.a. i samarbejde med Invest in Denmark.

En af aftenens højdepunkter var, da hele salen skulle stemme på Årets nye erhvervsnavn 2023. Tre ambitiøse virksomheder var nomineret, og Foodtruckers endte med at vinde den fornemme anerkendelse. På billedet ses Magnus Brodersen (tv) sammen med indehaver og stifter Ronnie Brodersen (th).

Business Esbjergs Erhvervspris 2023 blev uddelt som sidste punkt på det formelle program. Prisen gives en virksomhed som har ydet en særlig indsats for at fremme vækst og udvikling i Esbjerg Kommune. Stort tillykke til NemByg med den fornemme hæder. Her er adm. direktør Jesper Holm Nielsen på scenen for at modtage prisen.

Arbejdskraft

De mange investeringer og beskæftigelsessituationen i hele landet, har sat sit præg på vores arbejde med at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft. 150 medlemsvirksomheder har deltaget i vores tiltag, som skal sikre arbejdskraften fremadrettet, og de har været i dialog med knap 1.900 potentielle arbejdstagere.

I 2024 vil vi fortsætte disse indsatser omkring arbejdskraft. Både ved at synliggøre karrieremulighederne overfor unge i hele landet. Men også ved at inspirere vores medlemmer til at udvikle og uddanne arbejdsstyrken, så den er klar til fremtidens udfordringer.

Vi lancerer projektet ’fokus på faglærte’ med initiativer for virksomhederne, og vi bidrager gerne i alle relevante sammenhænge til løsningen af denne store og afgørende opgave.

Om Business Esbjerg

Som jeg meddelte fra denne talerstol sidste år, så blev 2023 det første år, hvor Business Esbjerg kunne koncentrere sig fuldt ud om at være en fokuseret erhvervsorganisation for alle virksomheder i Esbjerg og Fanø kommuner. Det har været en meget positiv udvikling, som vi glæder os over at fortsætte.

Rent fysisk har vi også oplevet en ændring. Efter mange år på Niels Bohrs Vej – midt blandt videregående uddannelser – flyttede vi til nye lokaler i Esbjerg Business Park ved lufthavnen.

Som medlemsforening er vi blevet større. Vi tæller nu ca. 980 medlemmer og er glade for det stærke fundament vi har i erhvervslivet og den tillid I viser os i det daglige samarbejde.

Igennem en nyligt gennemført medlemsundersøgelse står det klart, at særligt vores arrangementer og netværk er populære og værdsat af medlemmerne.

Der deltager omkring 4.000 personer på disse arrangementer og netværk hvert år, og det er godt. Men det er vores fornemmelse at endnu flere hos jer kunne få glæde af disse tilbud, og vi opfordrer jer, som ofte deltager, til at invitere flere kollegaer og medarbejdere med til arrangementerne og ind i de faglige netværk.

Iværksætteri

På Riggen har vi, takket være samarbejdet med og den økonomiske støtte fra Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune, fortsat fokus på de nyetablerede iværksættere. Vores acceleratorprogram, LevelUp!, er en succes som vi gennemfører hvert år og afslutter med kåring af vinderen og en fejring af alle iværksættere til arrangementet ’Esbjergs Helte’.

Samarbejde

I det daglige arbejder vi tæt sammen med gode partnere. Det gælder vores 2 kommuner – byråd og forvaltninger. Det gælder også Erhvervshus Syd, Invest in Denmark, Region Syddanmark, Work-live-stay, arbejdsmarkedets parter, Esbjerg Havn, Din Forsyning, Education Esbjerg, city- og handelsforeninger og mange, mange andre.

I skal alle have en stor tak.

Jeg vil i den sammenhæng påpege de pæne resultater, som vi her i området opnår i DI’s erhvervstilfredshedsmåling. Med en flot 10. plads klarer vi os markant bedre end andre større byer i Danmark. Det tror jeg fuldt og fast er et resultat af mange ildsjæles indsats.

Ligesom jeg er overbevist om, at vi her lokalt har fundet den rigtige organisationsmodel for samarbejde om fremme af erhvervslivet og dermed af økonomi til velfærd. Jeg har selvfølgelig noteret mig, at der stilles kritiske spørgsmål til de kommunale tilskud, som gives til bl.a. Business Esbjerg.

Til dato har jeg ikke fået øje på nogen bedre model. At skabe rammerne for et godt erhvervsliv vil altid kræve et godt samarbejde mellem private og offentlige aktører. Og det lykkes vi flot med lokalt.

Afslutningsvist vil jeg takke for jeres medlemskab og tillid. Vi glæder os til at fortsætte indsatserne for vores medlemmer og også fortsat at vise området frem for interesserede investorer udefra.

Jeg ønsker alle vores medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig godt og succesfyldt 2024!