Formandens tale til Nytårskuren 2023

Erhverv 19. januar 2023

Business Esbjergs formand, Flemming Enevoldsen, talte til årets Nytårskur. I sin tale kom han bl.a. ind på, at 2022 har været et turbulent år med flere kriser. Men også et år, hvor mange virksomheder har haft et godt resultat. Kriser skaber både vindere og tabere – men heldigvis har det store flertal det godt. Foto: Christer Holte.

Redaktør:

Birgit Bech Jensen

Kommunikationschef

Kontakt Birgit

Den. 19 januar 2023 afholdt Business Esbjerg Nytårskur for 27. gang. Her var ca. 1.000 gæster samlet for at fejre Esbjergs erhvervsliv og ikke mindst de dygtige og ambitiøse virksomheder som modtog priser. Her bringer vi hele talen fra Business Esbjergs formand, Flemming Enevoldsen.

Jeg ønsker jer alle et godt nytår og kigger først ganske kort tilbage på 2022:

Erhvervslivet måtte også i 2022 acceptere behovet for kriseledelse. Krig i Ukraine, stærk stigende inflation m.m.

Et turbulent år, som indeholdt både mangel på arbejdskraft, høje priser på råvarer og energi til afmatning sidst på året som følge af forbrugernes og virksomhedernes fokus på pris.

Stigende antal konkurser – især i enkelte brancher.

Men også et år, hvor mange virksomheder har haft et forrygende godt resultat. Kriser skaber både vindere og tabere – men heldigvis har det store flertal det godt. Og der er meget høj beskæftigelse.

 

2023

For vores lokalområde forventer vi et fornuftigt år. Jo, der vil være store udfordringer for nogle brancher og virksomheder, men lokalt har vi visse fordele:

Energi fylder meget hos os. Og som alle ved, så er der fuld gang i energibranchen også i 2023.

Esbjerg Havn fylder meget som logistik hub. Både i forhold til energi, men jo også som Ro-Ro havn og som NATO-havn. Udbygningen er i gang og det er godt, for samlet melder Danske Havne om mangel på havnearealer.

Fokusområder i Business Esbjerg

Efter udskillelsen af Education Esbjerg i separat selskab, har vi nu en ren erhvervsprofil – og det glæder os.

I den forbindelse fik vi ny direktør – Karsten Rieder – som er kendt af de fleste.

Der er også ansat 2 nye erhvervskonsulenter, så vi har et stærkere team af konsulenter der dagligt er i kontakt med de 2 kommuners virksomheder.

I 2023 vil vi fokusere på 5 forretningsområder:

Erhvervs- og medlemsservice, hvor vi i 2022 har haft stor opmærksomhed på at styrke kontakten til vores medlemmer – og til at få nye medlemmer. Og det er lykkes. En nettotilgang i 2022 på 70 medlemmer er et godt udgangspunkt til indsatsen i 2023 med tilbud om 1-1 sparring, faglige netværk, arrangementer og uddannelse eller mulighed for at tilknytte en mentor.

Vi kæmper fortsat for Esbjergs position som bæredygtig energimetropol og digitalt knudepunkt. Vi har samlet indsatsen for at trække virksomheder til Esbjerg på de to områder i dét vi kalder; Invest in Esbjerg. Her arbejder vi tæt sammen med bl.a. Udenrigsministeriets afdeling Invest in Denmark (på de store investeringsprojekter fra udenlandske investorer) med Esbjerg Kommune, Din Forsyning og Energinet for blot at nævne nogle af de væsentlige partnere.

Iværksætterne i vores område er bedre til at overleve end landsgennemsnittet, men det er stadig en stor opgave og et fokusområde for os at få antallet af nye iværksættere op på et højere niveau. Vi har i 2022 intensiveret indsatsen på området og det fortsætter med øget styrke i 2023. Her vil vi invitere alle typer iværksættere til bl.a. netværk, arrangementer og next step forløb på Riggen som vi driver med støtte fra Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune.

At den nødvendige faglige arbejdskraft er til stede i vores område, er en meget afgørende vækstfaktor.

Vi er i fuld gang med at vurdere, hvordan vi bedst kan styrke mulighederne for både at uddanne og sikre tilstrækkeligt med både faglært og ufaglært arbejdskraft i området. Her vil Business Esbjerg spille aktivt ind som den naturlige samarbejdspartner mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer. De nye indsatser på dette vigtige område suppleres af vores kendte tiltag for at bringe virksomheder og jobsøgende i dialog på karrieremesser og gennem jobopslag, indsamling af CV’er og synliggørelse af karrieremulighederne her i området.

Slutteligt vil jeg gøre lidt reklame for vores mange netværksgrupper, som i 2023 bliver udvidet med et Industri 4.0 netværk. Vi ved, at de mange deltagere er glade for disse netværk, som skaber konkret værdi for virksomhederne. Så hvis jeres virksomhed er interesseret, så ræk ud til os.

Jeg vil gerne slutte med at ønske alle virksomheder og samarbejdspartnere et succesrigt 2023.