Få hjælp til at fastholde medarbejdere over 55 år

Erhverv 12. januar 2024

Næsten alle tilmeldte virksomheder var mødt op til opstartsmødet hos Business Esbjerg. Alle bakkede op om vigtigheden af at få udviklet en seniorstrategi. Foto: Morten Fog.

Redaktør:

Arne Fogh

Udviklings- og projektkonsulent

Kontakt Arne

Som virksomhed kan det være en udfordring at fastholde medarbejdere 55+. Derfor ser et nyt projekt nu dagens lys. Her lærer virksomhederne at udvikle en seniorstrategi og tage den - måske - svære samtale med medarbejderen om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet bliver de bedste.

Mange undersøgelser viser, hvad seniorer efterspørger, hvis de skal blive længere tid på arbejdspladsen. Det er blandt andet fleksible arbejdstider, fridage og et godt arbejdsmiljø. Hvad vi derimod ikke ved er, hvordan virksomhederne bedst får taget snakken med medarbejderne og ud fra det lagt en seniorplan for de sidste år på arbejdsmarkedet.

Derfor ser et nyt projekt, ”Seniorer i arbejde”, nu dagens lys. Formålet er at motivere seniorer til at blive længere tid på arbejdsmarkedet ved at skabe betingelser for, at de sidste år på arbejdsmarkedet bliver de bedste. 16-18 virksomheder i Syd- og Sønderjylland deltager, og selvom første opstartsmøde netop har været afholdt, kan nye stadig nå at være med.

– Vores opgave bliver blandt andet at klæde lederne på til at tage de her samtaler og informere om, at det slet ikke behøver være et tabu at tale om, at medarbejderen måske ikke helt kan det samme som tidligere og derfor kan have brug for andre arbejdsopgaver eller gå ned i tid, fortæller projektlederen fra Reflektor, Poul Schou og fortsætter:

– Vi vil blandt andet interviewe seniormedarbejdere på de tilmeldte virksomheder for at finde den bedste måde at komme ind på de her emner. Projektet skal gerne munde ud i, at hver enkel virksomhed er godt på vej til at få udarbejdet en strategi og en plan for seniorsamtalen, og at de ser den som et supplement til MUS-samtalen.

Det kan være svært at tale om, at man ikke kan helt det samme, som man kunne engang. Hvordan italesætter vi det bedst som virksomhed og sørger for at skabe et rum, hvor medarbejderne også er trygge ved at dele deres ønsker og bekymringer?

Trine Hadrup

Administrerende direktør, Tønder Forsyning

Redskaber til den svære samtale

Tønder Forsyning er én af de tilmeldte virksomheder, og her ser Trine Hadrup, administrerende direktør, frem til det videre forløb:

– Vi håber, vi får konkrete værktøjer til at lave gode planer for vores seniormedarbejdere. Vi har en del ansatte, der er ældre end de 55 år, og flere medarbejdere, som har været i virksomheden i 25-30 år eller længere. Dem er vi utrolig glade for. De har meget at bidrage med, og de har en viden, det er vigtigt, de får givet videre til yngre generationer.

– Men det kan være svært at tale om, at man ikke kan helt det samme, som man kunne engang. Eller at lige nu går det meget godt, men om fem år har man måske brug for nogle andre arbejdsopgaver. Hvordan italesætter vi det bedst som virksomhed og sørger for at skabe et rum, hvor medarbejderne også er trygge ved at dele deres ønsker og bekymringer? siger hun.

Det bakkes op af Poul Schou:

– Det er ekstremt vigtigt, at virksomhederne får øjnene op for, hvordan de løsner op for tabuet og får taget den gode snak med seniormedarbejderen. Dels for virksomhedens egen skyld for mange mangler arbejdskraft og har brug for de ældre medarbejderes kompetencer og viden, dels for medarbejderens skyld.

– Virksomheden har desuden et socialt ansvar at leve op til, og vi kan se, at de virksomheder, der er gode til at tage sig af deres ældre medarbejdere, også har et bedre omdømme.

Han pointerer, at der virkelig er noget at hente for virksomhederne ved at deltage, for de får mange konsulenttimer næsten kvit og frit. Og det vil være relevant for både store og små virksomheder at deltage. Også dem, der i forvejen har en seniorpolitik.

Projektet kom godt fra start

Projektet er støttet med midler fra Velliv Foreningen og er et samarbejde imellem virksomheder og erhvervsorganisationerne, Business Esbjerg, ProVarde og Tønder Erhvervsråd samt konsulentvirksomheden Reflektor ApS, som leder projektet.

– Vi har valgt at gå med i projektet, da en af vores mærkesager hos Business Esbjerg netop er, hvordan vi sikrer virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Her er det oplagt at se på seniorerne, både fordi der bliver flere af dem i forhold til den unge arbejdsstyrke, og fordi der også fra politisk side er et ønske om, at vi fastholder dem længere tid på arbejdsmarkedet.

– Det er blevet mindre attraktivt at gå tidligt på pension eller efterløn. Vi skal sikre, at den ældre del af arbejdsstyrken har lyst til at blive på arbejdsmarkedet i længere tid, siger Arne Fogh, udviklings- og projektkonsulent hos Business Esbjerg.

Det er Trine Hadrup helt enig i:

– Vi ligger jo i den vestligste del af Sønderjylland, langt fra de store byer, så vi har særligt svært ved at tiltrække arbejdskraft især på de lidt mere videnstunge områder. Vi vil gerne passe ekstra godt på alle de medarbejdere, vi har. Her kan en strategi virkelig hjælpe. Ikke bare i forhold til dem over 55 år. Vi kan sikkert bruge nogle af værktøjerne til de yngre også. For meget af det seniorerne efterspørger i deres arbejdsliv, vil de unge børnefamilier også gerne have.

Til opstartsmødet deltog hovedparten af de tilmeldte virksomheder. Her gennemgik konsulenter fra Reflektor blandt andet, hvordan dialogmøderne, interviewene og ledelsessparingen kommer til at foregår. Alle var enige om vigtigheden af at få nogle redskaber til at udvikle en senior-samtale.

Om Seniorer i arbejde

  • Et udviklingsprojekt, der skal medvirke til, at de sidste år af arbejdslivet bliver de bedst mulige til gavn for både medarbejdere og virksomheder. Projektet skal opmuntre seniorer til at forblive i arbejde længst muligt * har til formål at udvikle en seniorstrategi i samarbejde med ansatte og ledelse i 16-18 virksomheder i Syd – og Vestjylland
  • Erhvervsorganisationerne Business Esbjerg, ProVarde og Tønder Erhvervsråd deltager i projektet sammen med Reflektor ApS. Foreningen Velliv støtter projektet med 3 millioner. Andre samarbejdspartnere er Københavns Universitet og Senior Erhverv Tønder.
  • Løber frem til maj/juni 2025.

“Virksomheden har også et socialt ansvar at leve op til, og vi kan se, at de virksomheder, der er gode til at tage sig af deres ældre medarbejdere, også har et bedre omdømme.”

Poul Schou

Projektleder, Reflektor

Gruppedialog og -arbejde var på paletten til opstartsmødet, og snakken gik livligt blandt både konsulenter og deltagende virksomheder.

- Hos Business Esbjerg mener vi, det er vigtigt at få lavet nogle procedurer for seniorsamtalen og skabt et trygt og tillidsfuldt rum, hvor de kan tages. Det kan nemlig lede hen til at skabe en mere glidende overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelse, lyder det fra Arne Fogh, udviklings- og projektkonsulent hos Business Esbjerg.

Vil I være med?

Projektet løber frem til maj/juni 2025, og hvis din virksomhed har lyst til at tilmelde sig projektet eller bare høre mere, kan du kontakte din lokale erhvervsorganisation.