Europas største internet exchange-udbyder kommer til Esbjerg

Erhverv 30. november 2021

Nyheden om samarbejdet blev offentliggjort på messen Datacloud Nordic, hvor erhvervschef Karsten Rieder og data- og projektkonsulent Nema Rahim fra Business Esbjerg kunne sige tillykke til salgsdirektør i Bulk Infrastructure Kristian Kofoed-Solheim (tv.) og Maxim Pozdnyakov, som er regional director i DE-CIX (th.).

Redaktør:

Kontakt

Endnu en digital sværvægter udvider med aktiviteter i Esbjerg. Tyske DE-CIX er førende i Europa, når det handler om at etablere internettets fysiske infrastruktur. For første gang vil de etablere et såkaldt internet exchange point i Danmark.

København danner lige nu ramme om en stor konference om datacentre og it-infrastruktur, Datacloud Nordic. Under konferencen blev det offentliggjort, at virksomheden DE-CIX, med base i Frankfurt, har planer om at ekspandere til Esbjerg.

DE-CIX’ indtog i Esbjerg sker via et eksisterende datacenter, DK01, som drives af Bulk Infrastructure. Med en aftale mellem de to parter kan DE-CIX etablere et internet exchange point, som er helt basalt for at internettet kan fungere, som vi kender det.  DE-CIX stod ved firmaets oprettelse for Deutscher Commercial Internet Exchange, og i dag er firmaet Europas største aktør, når det gælder om at etablere netværk, som gør internettrafik mulig. DE-CIX har tilknyttet mere end 2400 netværk og har digitale lokationer i både Europa, USA, Asien og Mellemøsten. Fra Esbjerg vil virksomheden kunne tilbyde nogle af de bedste sammenkoblingsmuligheder for forskellige typer af kunder.

Nyt vækstområde for Esbjerg

Nyheden om at DE-CIX vil etablere sig i Esbjerg, glæder borgmester Jesper Frost Rasmussen, der ser etableringen som et afgørende skridt for at nå målsætningen om at gøre Esbjerg til Nordeuropas vigtigste digitale knudepunkt.

”Behovet for at udveksle enorme mængder data hurtigt gør, at den digitale infrastruktur hele tiden udbygges og forstærkes. Her har Esbjerg en mulighed for at komme i spil, fordi vi her kan tilbyde optimale rammer, der tiltrækker digitale operatører. Derfor har vi i byrådet sat os for at arbejde videre med ambitionen om at forvandle Esbjerg til et digitalt knudepunkt. Flere interessante spillere er nu på banen, og det tegner lyst i forhold til, at det digitale kan gå hen og blive områdets nye væksteventyr, hvor der på sigt dannes en ny og stærk erhvervsklynge, der vil kunne skabe nye arbejdspladser, flere studerende og øget bosætning”, forklarer Jesper Frost Rasmussen.

Esbjergs digitale muligheder styrkes markant

Hos Business Esbjerg tolkes DE-CIX’ etablering i Esbjerg som en meget klar understregning af Esbjergs voksende betydning på det digitale område.

”Når Europas største spiller indenfor internet exchange, som er grundlaget for, at vi kan tilgå og udveksle data, etablerer et såkaldt knudepunkt her, styrkes mulighederne for Esbjerg, fordi virksomheden har veletablerede netværk, eksisterende trafik og kunder i form af webvirksomheder andre steder i Europa og globalt,” udtaler erhvervschef i Business Esbjerg, Karsten Rieder.

De mange fiberoptiske kabler til og fra ind- og udlandet, der samles ved Esbjerg, har været en af de væsentligste faktorer i Business Esbjergs målrettede arbejde med at tiltrække datacentre og digitale investeringer til området. Kombinationen af de vigtige fiberoptiske forbindelser og den seneste tilføjelse af et internetknudepunkt betyder, at der i Esbjerg skabes de bedste muligheder for at udveksle data for alle de virksomheder, der opererer indenfor det digitale område.

”Der er ingen tvivl om, at sammenkoblingsmuligheder er en afgørende driver for at kunne tiltrække digitale aktører og skabe en erhvervsklynge af digitale virksomheder,” understreger Karsten Rieder.

Han sammenligner udviklingen i Esbjerg med det forløb, der kendetegner Frankfurt, Amsterdam, London og Paris, da byerne udviklede sig til digitale knudepunkter. Her har internet exchange været den afgørende faktor for, at disse byer har udviklet sig til at være knudepunkter for internetbaseret trafik og dataudveksling også kaldet peering.

”Da Bulk Infrastructure i 2019 etablerede et nyt moderne datacenter i Esbjerg, var det med den klare målsætning, at Esbjerg skulle udvikle sig til et strategisk vigtigt digitalt knudepunkt i firmaets forretning. Samarbejdet med DE-CIX understøtter dette, og det er en fornøjelse at ønske begge virksomheder god vind på deres fælles rejse, som Esbjerg står til at drage fordel af”, slutter Karsten Rieder.