ESG er det nye sort

Erhverv 01. juni 2023

Business Esbjerg inviterede i maj 2023 virksomheder til et arrangement, hvor der var fokus på ESG og bæredygtighed. Foto: Morten Fog.

Redaktør:

Helene Bildt Stokholm

Iværksætterkonsulent

Kontakt Helene

Selv som mindre virksomhed kan du ikke komme uden om at dokumentere din bæredygtige indsats. Og hvis du er på forkant med ESG, kan det faktisk øge din konkurrencedygtighed, for alle store virksomheder kommer til at efterspørge det hos deres underleverandører. Business Esbjerg inviterede derfor til et oplysende arrangement om emnet.

For et par år siden talte alle om GDPR. Nu er ESG det nye buzzword, som virksomheder skal forholde sig til – de store direkte, de mindre mere indirekte.

ESG er dog langt mere omfattende end GDPR, og Business Esbjerg oplever lige nu, at mange medlemsvirksomheder både har svært ved at finde ud af, hvad ESG dækker over og hvilken betydning, det kan få for dem, for hvordan bliver man klar til at arbejde med ESG og andre bæredygtighedsbegreber?

Vi synes, det er enormt vigtigt at sætte fokus på ESG, for det kommer til at berøre alle virksomheder på en eller anden måde.

Helene Bildt Stokholm

Erhvervskonsulent hos Business Esbjerg

For at svare på de spørgsmål arrangerede de et halvdagsseminar om emnet med spændende oplæg af blandt andre Anne Hørsted fra Improve Business. Hun arbejder med strategisk forretningsudvikling og ledelse på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser. I øjeblikket er det en stor opgave for virksomhederne i forhold til ESG, grøn omstilling og bæredygtighed. Også udviklings- og projektkonsulent i business Esbjerg, Ole Reinsborg, holdt oplæg ligesom Blue Tech deltog som virksomhedscase.

– Vi synes, det er enormt vigtigt at sætte fokus på ESG, for det kommer til at berøre alle virksomheder på en eller anden måde. De store virksomheder med over 500 ansatte skal leve op til den meget omfattende afrapportering, men de små og mellemstore virksomheder kommer også til at forholde sig til ESG, siger Helene Bildt Stokholm, Erhvervskonsulent hos Business Esbjerg, og fortsætter:

– Det skyldes, at ansvaret hopper ned igennem værdikæden til de mindre virksomheder, der ofte er underleverandører til de store virksomheder. Da de store virksomheder skal leve op til det her lovmæssigt, vil de spørge deres underleverandører, hvor meget C02 de for eksempel udleder. De mindre virksomheder bliver altså spurgt til elementer af ESG, men uden at skulle afrapportere endnu. Og ved at have styr på kundernes ESG-krav øger det ens konkurrencedygtighed.

Godt at kunne sparre med andre

ESG-regulativet kommer til at omfatte cirka 50.000 virksomheder i EU fra regnskabsåret 2024. Det er i virkeligheden et ganske lille antal virksomheder, og selvom man som mindre virksomhed fristes til at lukke øjnene for endnu en mystisk bogstavesammensætning, kan det altså betale sig at være på forkant.

Den fornemmelse havde de også hos VVS-installatør Carl W. Reis i Sædding. Dorte Flyvbjerg Reis deltog i arrangementet for at finde ud af, om de i virksomheden var på rette vej i deres arbejde med bæredygtighed.

– Jeg fik heldigvis bekræftet, at vi griber det rigtigt an, samtidig fik jeg masser af god inspiration og input til det videre arbejde, siger hun og fortsætter:

–  Men da jeg sidder alene med ESG-rapporteringen hos os, kan det nogle gange være lidt diffust at arbejde med. Derfor var det enormt godt at møde nogle at sparre med blandt de andre deltagere og især at høre oplægget fra Helle (Helle Deleuran Christiansen, administrationschef ved Blue Tech, red) og finde ud af, at så er det faktisk heller ikke sværere, siger Dorte.

“Men da jeg sidder alene med ESG-rapporteringen hos os, kan det nogle gange være lidt diffust at arbejde med. Derfor var det enormt godt at møde nogle at sparre med blandt de andre deltagere.”

Dorte Flyvbjerg Reis

Medejer og økonomiansvarlig, Carl W. Reis

Carl W. Reis har omkring 20 ansatte og er en gammel Esbjerg-virksomhed, der blandt andet arbejder med VVS, kloak og renovering/opførelse af badeværelser for både private og erhverv. I deres ESG-arbejde fokuserer de blandt andet på CO2-udledning og energiforbruget i virksomheden.

– For nylig deltog jeg i TEKNIQ Arbejdsgivernes Årsdag i Aarhus. De havde bl.a. bæredygtighed på dagsordenen, og da jeg følte, at overskuddet nu var der til at arbejde mere med det, kontaktede jeg Business Esbjerg for at høre, om de kunne hjælpe. Og så havde de faktisk allerede planlagt det her arrangement, så det passede bare perfekt, siger Dorte.

...og da jeg følte, at overskuddet nu var der til at arbejde mere med det, kontaktede jeg Business Esbjerg for at høre, om de kunne hjælpe. Og så havde de faktisk allerede planlagt det her arrangement, så det passede bare perfekt.

Dorte Flyvbjerg Reis

Medejer og økonomiansvarlig, Carl W. Reis

Dorte Flyvbjerg Reis, medejer og økonomiansvarlig hos VVS-installatør Carl W. Reis i Sædding, kontaktede Business Esbjerg for at høre, om de kunne hjælpe dem i gang med ESG. Hun var derfor glad for at kunne deltage i ESG-arrangementet.

Tag elefanten i små bidder

Helene forklarer, at ESG nok er komplekst og omfangsrigt, men samtidig også håndterbart, hvis man får værktøjerne til det. Hun anbefaler bl.a., at man som mindre virksomhed benytter sig af Klimakompasset (klimakompasset.dk). Man kan også melde sig på forskellige kurser, Dansk Industri har et, de kalder Klimaklar, og ellers står de hos Business Esbjerg også altid klar til at hjælpe deres medlemsvirksomheder.

– Det gælder om at bryde den her elefant ned i små bidder. Hellere tage fat på det nu end at skubbe det foran sig, siger hun og understreger samtidig:

– Mange tror fejlagtigt, at det bare handler om at levere nogle tal. Men det handler om at levere nogle tal, der forandrer sig. Det handler altså om processen, og den tankegang kan være svær for mange virksomheder. Det vil vi gerne hjælpe dem med.

Det gælder om at bryde den her elefant ned i små bidder. Hellere tage fat på det nu end at skubbe det foran sig.

Helene Bildt Stokholm

Erhvervskonsulent hos Business Esbjerg

HVAD ER ESG?

En ikke financiel rapport, der beskriver miljø, sociale faktorer og ledelse i en virksomhed. ESG bliver en del af virksomhedens ledelsesrapportering: Hvad vil den på de her tre områder fulgt op af nøgletal, som bliver fulgt år for år. Det skal nemlig gå den rigtige vej.

Alle store virksomheder i EU skal offentliggøre data om virkningerne af deres bæredygtighedsrisici og -aktiviteter. Mere konkret er der tale om, at virksomheder med over 500 ansatte fra næste år skal imødekomme krav til rapportering af ESG.

HVAD STÅR ESG FOR?

  • Environmental. Miljø. Ser på virksomhedens påvirkning af miljøet. Dette inkluderer for eksempel virksomhedens CO2-udledning, energiforbrug, affaldshåndtering og ressourceforbrug.
  • Social. Sociale forhold. Ser på virksomhedens påvirkning af samfundet omkring sig. Dette inkluderer for eksempel virksomhedens arbejdsforhold, menneskerettigheder, arbejdsmiljø, mangfoldighed og inklusion.
  • Governance. Ledelse. Ser på virksomhedens styring og ledelse. Inkluderer for eksempel virksomhedens ledelsesstruktur, sammensætning af bestyrelsen og dens uafhængighed, etiske retningslinjer og risikostyring.

3 gratis værktøjer

Her får du tre gode værktøjer til at komme i gang med ESG.

Arrangementet er en del af projektet ”Bright” – eller “Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling” – og er finansieret af EU’s Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Projektet drives af blandt andre: work-live-stay, Business Esbjerg, Udviklingsråd Sønderjylland og Trekantområdet Danmark.

Læs mere om det samlede projekt her: Fyrtårn Syd (work-live-stay.dk).