Esbjergs spidskandidater i livlig debat om erhvervspolitikken

Erhverv 27. oktober 2021

De 11 spidskandidater i Esbjerg Kommune var inviteret til erhvervspolitisk debat af Business Esbjerg forud for kommunalvalget den 16. november.

Redaktør:

Kontakt

Stort set samtlige spidskandidater til kommunalvalget i Esbjerg Kommune var tirsdag samlet til en stor paneldebat arrangeret af Business Esbjerg. Det udmøntede sig i en livlig debat, da politikerne gav deres bud på erhvervslivets fremtidige udvikling og diskuterede flere forskellige erhvervsrelaterede emner som bl.a. arbejdskraft, uddannelse og den grønne udvikling.

Hvor skal Esbjerg være om 10-15 år – og hvordan når vi derhen? Det var et par af de store erhvervspolitiske spørgsmål, som de 11 spidskandidater Esbjerg Kommune skulle tage stilling til, da Business Esbjerg var vært for en erhvervspolitisk debat forud for kommunalvalget den 16. november.

Esbjergs nuværende borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre så et fremtidsscenarie, hvor man så resultaterne af de strategiske valg, der er blevet truffet i fællesskab de senere år, hvorfor der i hans vision til den tid bl.a. ville være opført datacentre, power-to-x-anlæg og vindmølleproduktion og Esbjerg generelt ville have positioneret sig som førende i forhold til bæredygtig energiproduktion og anvendelse.

SF’s Diana Mose Olsen og Radikale Venstres Anne Marie Geisler Andersen fokuserede i høj grad på, at Esbjerg skulle have en grønnere profil med endnu flere grønne uddannelser, mens Socialdemokratiets borgmesterkandidat Jakob Lykke mente, at kommunen skulle have en revitaliseret erhvervspolitik med klarere og tydeligere målsætninger.

Selvom de mange kandidater altså havde hver deres idé om, hvordan de vil sikre en god fremtidig udvikling af erhvervslivet og erhvervspolitikken, var der bred enighed om, at der var en række fokuspunkter, som var afgørende for Esbjergs fortsatte udvikling. Således fyldte særligt udfordringen om at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft, flere studerende, mere grøn strøm og vindmølleproduktion til området meget i den to timer lange debat.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen(V) var blandt de 11 paneldeltagere.

Borgmesterkandidat Jakob Lykke(S) var blandt de 11 paneldeltagere.

Grønne muligheder og udfordringer

At Esbjerg har en styrkeposition inden for energi og i de kommende år står over for et potentielt enormt, grønt væksteventyr takket være bl.a. den kommende energiø i Nordsøen, to planlagte power-to-x-anlæg og nye projekter med CO2-lagring i udtjente olie- og gasfelter, kunne kandidaterne hurtigt blive enige. Det blev udgangspunktet for en diskussion om, hvilke udfordringer og muligheder, der så var forbundet med det.

Socialdemokratiets Jakob Lykke efterspurgte både mere konkrete tilbagemeldinger om, hvilke projekter der rent faktisk ville blive realiseret og hvor mange jobs det reelt ville skabe, ligesom han pointerede vigtigheden af, at Esbjerg skal være på forkant i forhold til energiøen i Nordsøen, da der ellers vil være andre danske og udenlandske byer, der står klar til at tage så stor en bid af kagen som muligt.

Det ledte til en snak om, hvad Esbjerg gør eller skal gøre for at sikre, at den længe ventede vindmølleproduktion på havnen bliver en realitet. Borgmester Jesper Frost Rasmussen(V) forsikrede, at der var tæt dialog og blev arbejdet ihærdigt med at tiltrække virksomheder indenfor vindindustrien.

Derudover førte snakken om den grønne omstilling til en debat om, hvordan man vil sikre fortsat udvikling af havnen og ikke mindst sikre, at der er grøn strøm nok til både alle de nye projekter som power-to-x-anlæg og datacentre samt de eksisterende virksomheder.

Der var stor spørgelyst fra debattens tilhørere - her i skikkelse af Jutlandia-direktør Michael Ruhe.

Der var stor spørgelyst fra debattens tilhørere - her i skikkelse af Granly Steel-direktør Finn Just Jensen.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft og studerende

Med den grønne udvikling og mange nye, potentielle vækstområder og dertilhørende flere arbejdspladser på vej ligger der en stor udfordring med at sikre den nødvendige arbejdskraft, hvis Esbjerg skal kunne løfte opgaven. Allerede nu kæmper flere brancher med at få den arbejdskraft, de har brug for, hvorfor manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af de væsentligste barrierer for vækst.

Derfor blev det flittigt diskuteret, hvordan Esbjerg får løst denne udfordring. Jakob Lykke(S) var langt fra begejstret over udmeldinger om, at man bl.a. skal kigge mod udlandet. I hans optik ville det være et dårligt signal og rime skidt på social bæredygtighed, hvis arbejdskraften skulle komme fra udlandet frem for at give de mange ledige unge, der står udenfor arbejds- og uddannelsesmarkedet, i Esbjerg Kommune muligheden.

Diana Mose Olsen fra SF mente – som flere af de andre kandidater – at problemet er en brændende platform, og at man er nødt til også at have fokus på international arbejdskraft, da vi ikke kommer til at have nok unge og have dem klar hurtigt nok. Den udmelding erklærede Anne Marie Geisler Andersen(B) sig enig i, da hun påpegede, at løsningen ikke var ’enten-eller’ men i højere grad ’både-og’ – altså der skulle satses på begge områder.

Business Esbjerg-direktør Susanne Nordenbæk bød kandidaterne og tilhørerne velkommen.

JydskeVestkystens chefredaktør Mads Sandeman var ordstyrer og styrede slagets gang.

Interessante udmeldinger og positive tilkendegivelser

Hos Business Esbjerg, som havde arrangeret debatten for at udfordre partierne på deres lokale erhvervspolitik, sætte fokus på erhvervsorganisationens egne kerneområder samt give medlemmerne mulighed for at stille erhvervsfaglige spørgsmål til kandidaterne, var der tilfredshed at spore efter debatmødet.

”Det var et spændende debatmøde, hvor vi fik mulighed for at debattere flere relevante og aktuelle erhvervsrelaterede emner. Vi fik mange interessante udmeldinger fra kandidaterne i forhold til, hvilken erhvervsudvikling og hvilket erhvervsliv de ønsker sig. Det var tydeligt og positivt at høre, at der over en bred kam var fokus på både de muligheder og udfordringer, vi har her i området, som eksempelvis at udnytte Esbjergs stærke position i den grønne omstilling, tiltrække kvalificeret arbejdskraft og skabe en stærk og attraktiv studieby,” vurderer Business Esbjerg-direktør Susanne Nordenbæk.

Hun noterede sig både mange gode spørgsmål fra tilhørerne i salen, som hovedsageligt bestod af lokale erhvervsfolk, ligesom hun bed mærke i pæne ord til Business Esbjerg fra adskillige af kandidaterne.

”Det var bestemt også interessant at høre, hvordan de ser Business Esbjergs rolle. Jeg noterede mig med stor tilfredshed, at der var positive tilkendegivelser og opbakning til den måde, vi arbejder og organiserer os på fra flere af kandidaterne på tværs af partifarver.”

De deltog i paneldebatten

 • Venstre, Jesper Frost
 • Socialdemokratiet, Jacob Lykke
 • Radikale Venstre, Anne Marie Geisler
 • Dansk Folkeparti, Olfert Krog
 • Konservative, Maybritt Andrea Andersen
 • Borgerlisten, Maria Høj Pedersen
 • Enhedslisten, Sarah Nørris
 • SF, Diana Mose
 • Esbjerglisten, Hans K. Sønderby
 • Liberal Alliance, Jan Harboe
 • Ny Borgerlige, Sabrina Bech Røn