Esbjergs nye iværksætterhus blev indviet med store forventninger

Erhverv 30. september 2021

Borgmester Jesper Frost Rasmussen var blandt talerne ved åbningsreceptionen på det nye iværksætterhus Riggen.

Redaktør:

Kontakt

Den officielle indvielse af Esbjergs nye iværksætterhus Riggen blev torsdag eftermiddag markeret ved en velbesøgt åbningsreception. Esbjergs borgmester, Lauritzen Fondens formand og Business Esbjergs formand har alle store forventninger til huset, som bliver et stort rygstød for iværksætteriet i kommunen.

Iværksætteriet i Esbjerg Kommune får nu et stort løft og gode betingelser for at udvikle sig i en positiv retning. Torsdag eftermiddag blev det nye Iværksætterhus Riggen nemlig officielt indviet og står nu for alvor klar til at hjælpe iværksættere videre med deres virksomhed og forretningsidé.

Ved en velbesøgt åbningsreception var smilene derfor også store hos såvel de mange fremmødte gæster – deriblandt Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen – som de tre åbningstalere, Business Esbjerg-formand Flemming Enevoldsen, Lauritzen Fondens formand Jens Ditlev Lauritzen og Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen.

”Som bestyrelsesformand i en erhvervsdrivende fond med rødder her i byen, er jeg utrolig stolt af at stå her i dag og være med til at søsætte et iværksætterhus, som skal danne rammerne for nyskabende ideer, samarbejder på tværs af lokale ildsjæle og muliggøre nye innovative fællesskaber, der skal bidrage til udviklingen af morgendagens løsninger,” lød det fra formanden for Lauritzen Fonden, som sammen med Esbjerg Kommune støtter Riggen økonomisk, mens Business Esbjerg står for driften.

Jens Ditlev Lauritzen understregede i samme ombæring, at det for ham også personligt betød rigtig meget, at Lauritzen-gruppen kunne give tilbage til byen, hvor det hele startede. Det var nemlig her hans driftige tipoldefar Jørgen Lauritzen og hans søn Ditlev Lauritzen byggede forretningen op i slutningen af 1800-tallet.

Skal være blandt de bedste

Ambitionen for Riggen er at have et iværksætterhus, hvor rammer, udviklingsmiljø og samarbejder understøtter iværksætterne og gør dem flyvedygtige, hvilket vil bidrage til flere lokale vækstvirksomheder og dermed til flere arbejdspladser.

”Tanken om et center for iværksætteri – altså et fysisk sted – har været undervejs i flere år. Vi tror på, at dét at have et samlet sted giver dynamik og inspiration – og det kan vi allerede se er tilfældet,” forklarede Business Esbjergs formand Flemming Enevoldsen og fortalte, at man på Riggen allerede er tyvstartet, så iværksætteriet har været i gang i nogle måneder med arrangementer og indflyttede iværksættere.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen pegede på, at iværksætterhuset skal være med til at indfri byrådets ambitioner om at skabe de optimale vilkår for kommunens iværksættere.

”Målet er, at vi skal være blandt de bedste, når det handler om at tiltrække, motivere og understøtte iværksættere. Med lokalerne får iværksættermiljøet et stærkt fundament at stå på og selvfølgelig bevæge sig fra. Håbet er, at Riggen kan være med til at styrke iværksætterkulturen og få den til at blomstre endnu mere. Det skulle gerne resultere i endnu flere iværksættere med mod på at stævne ud på egen hånd. Her er Riggen klar til at hjælpe gennem de mange faser, der venter i iværksætterprocessen,” lød det fra Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen om iværksætterhusets rolle.

Flot åbningsgave fra Johan Hoffmann Fonden

I sin tale ved åbningen kunne Business Esbjergs formand Flemming Enevoldsen afsløre, at Riggen havde modtaget en særlig fornem åbningsgave. Johan Hoffmann Fonden har nemlig gjort det muligt for Riggen at udstede mikrolån til ti iværksættere i en størrelsesorden op til 15.000 kr.

Tanken er at støtte den første spæde start for iværksætteren, hvor et mindre beløb ofte kan gøre en stor forskel for at komme godt i gang. Det kan være som bidrag til patentundersøgelse, prototype, rådgivning, messeudstyr eller noget helt andet.

Målet er at løfte iværksætterne videre på deres rejse og evt. gøre dem klar til en større investering. Efter planen skal lånene tilbagebetales igen på et tidspunkt, hvorved pengene går tilbage i systemet, så man skaber et økosystem, hvor pengene går videre til nye iværksættere.

”Nyopstartede de har det problem, at de ikke kan få så små midler fra bankerne – beløbene er for små – nogle gange er det blot små beløb, der gør den helt store forskel, og kan gøre skridtet til en større investering. Lige netop derfor tror vi på, at disse mikrolån kan komme til at gøre en stor forskel for de enkelte iværksættere,” lød det begejstret fra Business Esbjergs udviklingschef Randi Høxbro, som tilføjer, at lånet søges og uddeles via Riggen.

 

Om Riggen

Iværksætterhuset Riggen er Esbjerg nye iværksætterhus, hvor der sættes rammerne for både kommende, nye og etablerede iværksættere. Der skal skabes flere nye virksomheder, flere arbejdspladser, mere innovation og skabe en platform for, at iværksætterne bliver i Esbjerg Kommune. Målet er at skabe et grundlag for den fortsatte kommercielle udvikling for den enkelte virksomhed og dermed at gøre dem flyvedygtige.

Med iværksætterhuset skabes der et fysisk miljø med mulighed for arbejdsplads, iværksættercafé, aktiviteter, foredrag, vækstforløb m.m., alle aktiviteter, der skal støtte op omkring iværksættere i Esbjerg Kommune. Iværksætterhuset Riggen er i en 4 års projektperiode støttet af Lauritzen Fonden, Business Esbjerg og Esbjerg Kommune. Riggen har plads til 16 faste iværksætterpladser og ti såkaldte ”flyverpladser” for løst-tilknyttede iværksættere, studerende og idémagere.

Samlet set forventes det, at Riggen hvert år, blandt andet i forbindelse med åbne og eksterne aktiviteter, vil komme i kontakt med cirka 100 iværksættere og iværksætterspirer.