Esbjergs iværksættere er gode til at overleve

Erhverv 03. januar 2023

På landsplan er 25 % af iværksætterne kvinder. I Esbjerg er det 30 %, og en del af dem er tilknyttet Riggen, Esbjerg iværksætterhus.

Redaktør:

Randi Høxbro (aktuelt sygemeldt)

Udviklingschef

Kontakt Randi

Esbjerg Kommune har lidt færre iværksættere end landsgennemsnittet. Til gengæld er de bedre til at overleve. Iværksætterindsats skal styrke jobskabelsen… og gerne få flere til at prøve lykken med egen virksomhed.

Klumme af Randi Høxbro, Udviklingschef Business Esbjerg.

Den gode ide, engagement og risikovilje er ofte fællesnævner for en iværksætter.

Lysten til at starte sit eget og se, hvor langt det kan drives, er en hjørnesten i dansk erhvervsliv, og vi ligger stabilt på omkring 30.000 nye virksomheder i Danmark – hvert år.

Esbjerg-området bidrager også til den statistik, men vi gør det lidt mindre, end vi burde: Vi har desværre færre, der vælger at etablere sig som selvstændig end landsgennemsnittet.

Til gengæld har vi flere kvindelige iværksættere end landsgennemsnittet. På landsplan er 25 % af iværksætterne kvinder – hos os er det 30 %, og en del af dem er tilknyttet Riggen, vores iværksætterhus.

Et andet plus ved Esbjergs iværksættere er, at de er bedre til at klare skærene og etablere sig ud over de første år: Vestjyske iværksættere scorer højt på overlevelse.

Randi Høxbro

Udviklingschef, Business Esbjerg

Riggen er dit iværksætterhus i Esbjerg.

På Riggen afholder vi løbende arrangementer for iværksættere. Bl.a. Iværksættercafé.

Iværksætteri er et af vores fokusområder i Business Esbjerg, og iværksætterindsats søger at styrke os på de områder, hvor vi tror, vi kan gøre det bedre.

Tidligere analyser har vist, at lokale iværksættere savner tre ting:

  1. Et netværk af ligesindede og virksomheder
  2. Et miljø at se sig selv i, relevante events og en hånd i ryggen
  3. Adgang til kapital

Her kan man i det nuværende jobmarked nok også føje ’incitament’ til som et 4. punkt. Der er lav arbejdsløshed i området og masser af gode jobs, som måske nok afholder folk fra at tage den risiko, det også er at starte op. Det er i højere grad tanken om ’ikke at kunne lade være’, der motiverer til at springe ud som selvstændig.

Vi styrker netværket og sætter ramme om iværksættervirksomheder gennem vores fysiske iværksætterhus, Riggen. Her samler vi iværksættere til netværksmøder den første torsdag hver måned; vi har co-working-dage hver 14 dag, hvor man kan arbejde sammen om at udvikle et netværk; og vi faciliterer adgang til relevante aktører for iværksætterne – lokale investorer, uddannelsesinstitutioner, rådgivere og pengeinstitutter, eksempelvis.

Vi arbejder også meget med de lokale og nationale programmer som fx klyngernes acceleratorforløb og IværksætterDanmark. Vi kender aktørerne og kan pege iværksætterne videre.

Arrangementer for dig

Iværksætteri kan være ensomt. Derfor er vores indsats på at styrke iværksættermiljøet også at skabe en fredagsbar og stå for relevante events med temaer, der er vigtige for iværksættere. De har brug for at vide, at der er hjælp at få. Vores mentorkorps, som lige nu tæller 40 mentorer, er også et stort aktiv. Aktuelt er 33 mentorer knyttet op på iværksættere – og der er stor opbakning; esbjergensiske virksomheder gerne stiller sig til rådighed for opstartsvirksomheder med råd og sparring.

Vores indsats for iværksættere ydes i tæt samarbejde med Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune.