Esbjergs erhvervsliv og nationale aktører kippede med flaget for nye kulturelle flagskibe

Kultur og fritid 10. september 2021

Flags Esbjerg havde torsdag inviteret det lokale erhvervs- og kulturliv samt en række erfarne nationale aktører fra kultur- og eventbranchen til en snak om talentudviklingsforløbet og potentialet for Esbjerg.

Redaktør:

Kontakt

Torsdag havde det nye talentudviklingsforløb Flags, der skal udklække nye kulturelle ildsjæle og iværksættere i Esbjerg, invitereret både det lokale erhvervs- og kulturliv samt en række nationale aktører fra kultur- og eventbranchen til en snak om projektet og potentialet. Målet er at få virksomhederne til at støtte op om de unge ildsjæle og skabe en mere attraktiv by via nye kulturelle flagskibe.

”Hvorfor har Esbjerg som Danmarks femtestørste by ikke et flagskibsevent?”
Det spørgsmål indledte tovholder og frontmand Tobias Kippenberger med at stille forsamlingen, da Flags Esbjerg torsdag havde inviteret det lokale erhvervs- og kulturliv samt en række erfarne nationale aktører fra kultur- og eventbranchen til en snak om talentudviklingsforløbet og potentialet for Esbjerg.

Udover de cirka 70 lokale deltagere var der også besøg fra en række erfarne, nationale aktører fra kultur- og eventbranchen. DBU’s kommercielle direktør Ronnie Hansen, Smukfests partnerskabsansvarlige Allan Baunsgaard og Royal Unibrews sponsorchef Freddy Larsen deltog i en paneldebat med kulturjournalist Niels Frid for at diskutere, hvorfor det er vigtigt for de unge ildsjæle, for kulturen og ikke mindst for erhvervslivet at investere i fremtidens kulturelle flagskibe.

Svaret på Kippenbergers indledende spørgsmål var ikke entydigt, men deltagerne var enige om, at det var særdeles vigtigt og værdifuldt for byens erhvervsliv at støtte op om projektet for at skabe en mere attraktiv by via nye kulturelle flagskibe, der kan trække en masse mennesker til Esbjerg og sætte byen på det kulturelle landkort.

Tobias Kippenberger fra koncertarrangøren Smash!Bang!Pow!, der står for Flags i samarbejde med bl.a. Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond (KUUF), Johan Hoffmann Fonden og Business Esbjerg, er tovholder og frontmand på projektet.

Kulturjournalist Niels Frid(tv.) og DBU’s kommercielle direktør Ronnie Hansen(th.) var blandt deltagerne i arrangementets paneldebat .

Erhvervslivets opbakning varsler godt

Efter arrangementet var det en glad og tilfreds Tobias Kippenberger fra koncertarrangøren Smash!Bang!Pow!, der står for forløbet i samarbejde med bl.a. Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond (KUUF), Johan Hoffmann Fonden og Business Esbjerg, som kunne gøre status.

”Jeg synes, som det har været tilfældet hele vejen igennem projektet, at det også blev taget utroligt godt imod fra erhvervslivet i et fyldt lokale. De virkede meget interesserede i at være med, så det varsler godt. Nu er vi spændte på at se, hvad der kommer af tilbagemeldinger i løbet af næste uge, men vi havde allerede flere, der kom hen til os efterfølgende og tilkendegav, at de gerne vil være med,” forklarer han.

Erhvervslivet blev på mødet præsenteret for en partnerpakke, hvor de økonomisk kan bakke op om projektet og samtidig blive en del af det nye kulturelt netværk. For som både Flags og arrangementets paneldeltagere gjorde opmærksom på, er projektet afhængig af stærke alliancer med det eksisterende kultur- og erhvervsliv i Esbjerg til gavn for begge parter, hvis det skal lykkes.

Ser stort potentiale i Esbjerg

De tre paneldeltagere, som var inviteret til at dele deres erfaringer og input, har alle stor erfaring med at skabe kulturelle flagskibe og opbygge partnerskaber med erhvervslivet. DBU’s kommercielle direktør Ronnie Hansen arbejder har således tidligere været med til at starte Odense-festivalen Tinderbox, Smukfests partnerskabsansvarlige Allan Baunsgaard står for festivalens partnerskabsaftaler, mens Royal Unibrews sponsorchef Freddy Larsen har haft en stor rolle i ’Tak Rock’-initiativet.

De så alle et stort potentiale for Esbjerg i at skabe deres egen pendant til Aarhus’ NorthSide-festival eller Odenses Tinderbox-festival, som kan tiltrække tusindvis af mennesker til byen, ligesom de også understregede, at der var stor værdi for erhvervslivet i at indgå i partnerskaber.

”Kulturliv og erhvervsliv har brug for hinanden. Man kan egentlig spørge, om man har råd til at lade være med at bakke op. Det her vil være så værdifuldt i forhold både at tiltrække borgere og også fastholde unge,” lød det bl.a. fra DBU’s kommercielle direktør.

FLAGS ESBJERG

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond (KUUF), Johan Hoffmann Fonden og Business Esbjerg er gået sammen med koncertarrangøren Smash!Bang!Pow! og bysbarnet Tobias Kippenberger om det nye talentudviklingsforløb Flags, der skal udklække nye kulturelle ildsjæle og iværksættere i Esbjerg. De 25 talenter, otte venues og alle oplægsholdere til andet halvår 2021 er fundet og første sæson af Flags er netop begyndt i startseptember. Flags Esbjerg forventes at blive et treårigt projekt med tre årgange. Læs mere om muligheden for at partnerskabsaftaler på esbjergflags.dk

Læs mere

Flyvende fra start

Selve talentudviklingsforløbet, som skal give de 25 talentfulde unge mellem 16 og 30 år, der brænder for at skabe kultur og har en iværksætter i maven, mulighed for at lære at udføre events på egen hånd inden for alle kulturens forgreninger, gik i gang allerede i sidste uge.

”Selve forløbet er kommet flyvende fra start, da de unge havde en super god energi, var nysgerrige, tændte og glædede sig til at komme i gang. Det giver mig virkeligt store forhåbninger, når jeg oplever den energi, der var imellem talenterne og så, hvor meget de vil hinanden og projektet. Nu tager vi snart hul på næste seminar, hvor vi på Myrthue får besøg af Henrik Juul, der er kreativ direktør og partner i reklamebureauet Wibroe, Duckert & Partners, og som er opvokset i Esbjerg,” fortæller Tobias Kippenberger.

Flags består af i alt otte seminarer fordelt ud på 10 måneder og på hvert seminar præsenteres emnerne af markante kulturskabere fra nogle af landets stærkeste organisationer. I løbet af programmet vil deltagerne blive præsenteret for de mest essentielle emner indenfor iværksætteri, så de rustes til at danne fundamentet for fremtidens kulturudbud med en skærpet forretningsforståelse og styrket netværk.